Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: "Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΑΕΒΑΛ και η μελλοντική της αξιοποίηση ως βιομηχανικού μνημείου" του 2ου Ε. Λυκείου Πτολεμαΐδας έχει χωριστεί σε τρία μέρη.

Για να "κατεβάσετε" όποιο από τα τρία αυτά μέρη επιθυμείτε κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο ΜΕΡΟΣ. Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα και αυτοεκτελέσιμα! Αφού τα "κατεβάσετε" κάντε διπλό κλικ σε καθένα από αυτά για να ξεκινήσει η αποσυμπίεση.

Προσοχή: Για να τα δείτε ή να τα τυπώσετε απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.

Αν δεν το έχετε μπορείτε να το "κατεβάσετε" δωρεάν από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com

 

Περιεχόμενα

 
Εισαγωγικά σελ. 5
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σελ.  6
Η Πτολεμαΐδα σελ.  8
Το ιστορικό της ΑΕΒΑΛ σελ. 18
   
 
Η δράση της ομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σελ. 27
Η βιομηχανική κληρονομιά στο πλαίσιο της Ε.Ε. σελ. 44
Αποσπάσματα από τη Χάρτα της Μόσχας για τη Βιομηχανική Κληρονομιά σελ. 49
   
 
Η ομιλία του κυρίου Σ. Βουνοτρυπίδη σελ. 57
Προτάσεις αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ σελ. 68
Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σελ. 71
Ευχαριστίες σελ. 75
Βιβλιογραφία σελ. 77
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ