ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



  ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2010-2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2011-2012
1. 1ο Βραβείο Γυμνασίων-Λυκείων: 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου. "Αειφόρο Σχολείο"
2. Διάκριση: Ράλλειο Πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά: "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου"
3. Διάκριση: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο "Ι.Μ. ΔΕΛΑΣΑΛ", Θεσσαλονίκη: "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου"
4. 1ο Βραβείο Δημοτικών Σχολείων: 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Παν/μιου Αιγαίου, Α' παρουσίαση
5. 1ο Βραβείο Δημοτικών Σχολείων: 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Παν/μιου Αιγαίου, Β' παρουσίαση
6. Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2011-2012