ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2001-02

 

   

 Τη φετινή σχολική χρονιά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης πραγματοποίησε το 110% (!) των στόχων του προγραμματισμού του.

 

ÖΣτο Κέντρο μας παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα επτά διδακτικών περιόδων μαθητικές ομάδες από εκατόν εξήντα (160) Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Τα θέματα ήταν:

"Το δάσος-το περιαστικό πράσινο", "Δασικές πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου", "Το νερό-τα ρέματα" και "Η θάλασσα".

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ, που αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς Γιώργο Φαραγγιτάκη, Νίκο Στεφανόπουλο, Σωτηρία Γιαννακοπούλου, Κυριάκο Λεμπέση, Αργυρώ Αννουσάκη, Τάσο Αλεβίζο και Αχιλλέα Μανδρίκα, ετοίμασε επίσης ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Το κυκλοφοριακό και η ατμοσφαιρική ρύπανση" και εφάρμοσε πιλοτικά το πρόγραμμα "Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα".

 

ÖΤο Κέντρο μας επίσης οργάνωσε και συντόνισε δύο εθνικά θεματικά δίκτυα Σχολείων: "Η ΘΑΛΑΣΣΑ" με συμμετοχή εκατόν πενήντα Σχολείων απ΄ όλη τη χώρα και "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" με συμμετοχή ογδόντα (80) Σχολείων. Στα δίκτυα αυτά, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, άλλα Κέντρα  και Υπευθύνους Π.Ε., το Κέντρο μας προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη (σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό, παρακολούθηση προγράμματος κλπ.) και επικοινωνιακό πλαίσιο. Στο δίκτυο των Βιώσιμων πόλεων λειτουργούν τέσσερις θεματικοί κύκλοι με συμπράξεις σχολείων και Δήμων από όλη την Ελλάδα ( οργάνωση και λειτουργία οικισμών, διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, παραγωγικές δραστηριότητες- μεταφορές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ανθρώπινοι πόροι).

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεργασία μας με Κέντρα περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δασικών πυρκαγιών για τη διευρυμένη εφαρμογή σχετικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος.

 

ÖΕξ άλλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το NATIONAL GEOGRAPHIC και τους Υπευθύνους ΠΕ των τοπικών Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης  προωθούμε τη δημιουργία του "ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ" στην Ελλάδα με Δημοτικά Σχολεία απ΄ όλη τη χώρα χρησιμοποιώντας ως δείκτη την άνθιση των αμυγδαλιών. Διακόσια (200) Δημοτικά Σχολεία μας έστειλαν τις σχετικές ανακοινώσεις τους.

ÖΣε ότι αφορά την επιμόρφωση φέτος πραγματοποιήσαμε  έξι (6) τετραήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για τριακόσιους εξήντα (360) συνολικά εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Όλα τα σεμινάρια είχαν γενικό και θεωρητικό μέρος που κάλυψαν ειδικοί επιστήμονες και ειδικό πρακτικό μέρος ομάδων εργασίας που συντόνισαν τα μέλη της παιδαγωγικής μας ομάδας στην τάξη, στο εργαστήριο και στο πεδίο με έμφαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους.

 

ÖΩς προς τις διεθνείς συνεργασίες υλοποιήθηκε κανονικά η προπαρασκευαστική φάση της νέας διετίας του προγράμματος Ελλάδας-Κύπρου "ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ", με δύο συναντήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών αντιπροσωπειών στην Αργυρούπολη και Καλαμάτα και στην Λευκωσία και Πάφο αντίστοιχα. Φέτος στο πρόγραμμα συμμετέχουν εικοσιτέσσερα (24) Σχολεία από τις δύο χώρες, δηλαδή περίπου 800 παιδιά και 80 εκπαιδευτικοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου έχει χαρακτηρίσει αυτό το πρόγραμμα ως το πιο επιτυχημένο μέχρι σήμερα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης προωθήσαμε το επιμορφωτικό σκέλος του προγράμματος ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς της Σουηδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας για επιμόρφωση, συνέδρια, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

 

ÖΤο Κέντρο διένειμε δωρεάν σε εκπαιδευτικούς χίλιους τόμους εκπαιδευτικού υλικού των εκδόσεών του «Η ΘΑΛΑΣΣΑ», «ΤΟ ΔΑΣΟΣ-ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗ», «ΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» και πέντε χιλιάδες φυλλάδια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σε μαθητές που το επισκέφθηκαν. Επίσης εξέδωσε σε χίλια  αντίτυπα το επικοινωνιακό τεύχος του Εθνικού θεματικού δικτύου "Η ΘΑΛΑΣΣΑ" με εργασίες σχολικών ομάδων και ευρετήριο μελών του δικτύου.

 

ÖΟργανώθηκαν ημερίδες ειδικού ενδιαφέροντος για τη δασοπροστασία, την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία, τη διαχείριση του ρέματος Γερουλάνου κ.α. ενώ προωθήθηκε η συνεργασία τόσο με άλλα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας όσο και με Υπευθύνους ΠΕ πολλών τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης.

 

ÖΜαζί μας συνεργάσθηκαν ειδικοί επιστήμονες από Α.Ε.Ι. και άλλους φορείς, όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Μαργαρίτα Αριανούτσου, ο Επίκουρος Καθηγητής Οικολογίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κος Κίμων Χατζημπίρος, ο Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Αγωγής του Α.Π.Θ. κος Στέφανος Παρασκευόπουλος, οι Ερευνητές Α΄ του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.κ. Πάνος Παναγιωτίδης και Ευάγγελος Παπαθανασίου, ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας κος Μιχαήλ Δεκλερής, ο Ευρωβουλευτής κος Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κος Ν.Σ. Μάργαρης,ο Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας καθηγητής κος Δημήτρης Παπανικολάου , οι εκπαιδευτικοί Δρ. Θεόδωρος Ορεινός και Δρ Ρέα Παλαιοπούλου και πολλοί άλλοι.

ÖΆριστη ήταν η συνεργασία μας με το Δήμο Αργυρούπολης, το Δήμαρχο Χαράλαμπο Σαραφίδη, τους Αντιδημάρχους και τους δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων καθώς και με τον Υπεύθυνο του Δήμου για το Κέντρο μας Πολιτικό Μηχανικό κύριο Γιάννη Σχαλέκη και τις άλλες Υπηρεσίες.

 

ÖΗ στήριξη του Δήμου Αργυρούπολης ήταν καθοριστική και για ένα ακόμη λόγο. Τη φετινή σχολική χρονιά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ή όποιος άλλος είναι  υπεύθυνος,  κατάφεραν να στείλουν χρήματα για το ΚΠΕ  μόλις στα μέσα Ιουνίου. Σημειώνουμε ότι τα προγράμματά μας εγκρίθηκαν κανονικά και σύμφωνα με όλες τις νομότυπες γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες δια των αναλυτικών τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων και παρά το ότι το φυσικό αντικείμενο υλοποιήθηκε πλήρως υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των οφειλομένων  ποσών ενώ η προχρηματοδότηση της περιόδου 2002-2003 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Έτσι μάλλον οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις δεκάδες των προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών που μας παρείχαν πίστωση έχοντας εμπιστοσύνη σε εμάς και εκτίμηση στο έργο μας. Ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά ήταν μια παρένθεση στα διαδικαστικά της χρηματοδότησης και ότι το έργο μας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Διαμαρτυρόμαστε επίσης για τη διακοπή της πληρωμής της μικρής μηνιαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτικών για εργασία που προσφέρουν τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα και που εδίδετο από το 1993.

 

ÖΕυχαριστούμε τις Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ  καθώς και τον Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Σπουδών- Επιμόρφωσης και Καινοτομιών για την πολύ καλή συνεργασία και για την ηθική στήριξη.

 

 

 

ÖΤελειώνοντας θέλουμε να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω σκορ, που δείχνουν ότι περίπου έντεκα χιλιάδες (11.000) παιδιά και χίλιοι εκατό (1.100) εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν φέτος από τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μας προγράμματα, τα θεματικά δίκτυα, το εκπαιδευτικό υλικό και τις διεθνείς συνεργασίες, ακολουθούνται και από συστηματική αξιολόγηση με ερωτηματολόγια και συζητήσεις.

 

 

ÖΑυτό όμως που είναι η κινητήρια δύναμη για μας είναι αφ ενός μεν η πίστη μας για την εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα του έργου μας και αφ ετέρου το υπέροχο κλίμα συνεργασίας και η θερμή ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική διεκπεραίωση των δράσεών μας. Είναι δράσεις που διέπονται από την προσπάθεια δημιουργίας γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου που θα οδηγήσουν τους νέους σε υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στην κατεύθυνση της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

     Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου και της κριτικής σκέψης και το πέρασμα από τα λόγια στις πράξεις.

     Η αίσθησή μας είναι ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί γίνονται προοδευτικά ενθουσιώδεις κοινωνοί αυτής της προσπάθειας και η ελπίδα μας είναι ότι ο σπόρος αυτός θα καρπίσει για το κοινό μας μέλλον.

 

ÖΖητάμε καλύτερη μεταχείριση από τους αρμόδιους για τη χρηματοδότηση φορείς και  την ενεργητικότερη συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας ώστε να συλλειτουργήσουμε αποτελεσματικότερα στην ανάληψη συγκεκριμένων πρακτικών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

                                                                            

 

                                                             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

 

                                                                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ