ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3ο Κ.Π.Σ.

2ο ΕΠΕΑΕΚ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Μπουμπουλίνας 3, Τ.Κ. 164 51

Τηλ.: 9959250 - 1, FAX: 9959251

e mail: acee@otenet.gr

Πληροφίες: Ν. Στεφανόπουλος

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2002-2003

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης συνέχισε για όγδοη (8η ) σχολική χρονιά την ανάπτυξη των προγραμμάτων του υλοποιώντας τις εξής δράσεις :

 

Α.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Μαθητικές ομάδες από εκατόν εβδομήντα πέντε  (175) Σχολεία της Αττικής και άλλων Περιφερειών της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία) παρακολούθησαν στο Κέντρο μας εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα :

         1. Το δάσος - Το περιαστικό πράσινο

         2. Το νερό - Τα ρέματα

         3. Δασικές πυρκαγιές - Αποκατάσταση τοπίου

         4. Η θάλασσα

         5. Η επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα

         6. Κυκλοφοριακό και ατμοσφαιρική ρύπανση

Όλα τα προγράμματα  είχαν διάρκεια επτά (7) διδακτικών ωρών στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που πήραν μέρος ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) και των συνοδών δασκάλων και καθηγητών σε τριακόσιους πενήντα (350).

(Ημέρες εργασίας 125 συμπεριλαμβανομένων των ημερών προετοιμασίας και αξιολόγησης).

       

 

Β.  ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

          1  Το  Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Η θάλασσα" λειτούργησε με τη συμμετοχή 150 σχολείων από όλη τη χώρα. Πολλοί εκπ/κοί των σχολείων αυτών επιμορφώθηκαν σε σεμινάρια με θέμα το νερό και τη θάλασσα που έγιναν στο Κέντρο μας. Οι μαθητικές εργασίες των σχολείων είχαν εξαιρετική πρωτοτυπία και με βάση τον επικοινωνιακό κατάλογο συμμετεχόντων με δ/νσεις, τηλέφωνα και email έγιναν ανταλλαγές πληροφοριών και απόψεων. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Δικτύου όπως το ΕΚΘΕ δέχτηκαν επισκέψεις μαθητικών ομάδων. Πολλές σχολικές ομάδες παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Θάλασσα» των συνεργαζομένων στο Δίκτυο ΚΠΕ (Αργυρούπολης, Καλαμάτας, Ακράτας, Στυλίδας , Ζακύνθου.) Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας παρήγαγε το cd του Δικτύου  με 5 τραγούδια που δημιούργησε η μαθητική ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια κα Ντινοπούλου.

2. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Βιώσιμες πόλεις - Ποιότητα ζωής"

Συμμετέχουν συνολικά εκατόν μία  (101)  σχολικές μονάδες οι οποίες με τη βοήθεια του ΚΠΕ ανέπτυξαν θεματικές συμπράξεις μεταξύ τους, ώστε να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Στο δίκτυο συνεργάζονται Επιστημονικοί φορείς, ΟΤΑ, άλλα ΚΠΕ και πολλοί Υπεύθυνοι ΠΕ από όλη την Ελλάδα. Υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα συνεργασιών με τους Δήμους. Τα περισσότερα σχολεία του δικτύου εντάχθηκαν και στα χρηματοδοτούμενα ΣΠΠΕ του 2ου ΕΠΕΑΕΚ  (συνέργια πράξεων). Οι κύκλοι θεμάτων είναι:

 «Οργάνωση και λειτουργία οικισμών»,

«Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος»,

«Παραγωγικές δραστηριότητες- μεταφορές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις», «Ανθρώπινοι πόροι».

(Ημέρες εργασίας 30)

 

Γ.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

Σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε ένα (1) τριήμερο και τρία (3) τετραήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών και Δυτικής Αττικής και για εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης της Δ΄Δ/νσης Αθηνών  σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες ΠΕ των Δ/νσεων αυτών ( κ.κ. Δημοπούλου Μ., Χατζημιχαήλ Μ., Ξυλόκοτα Α., Δήμου Κ., Καλεράντε Ε., Παλαιοπούλου Ρέα). Κάθε σεμινάριο είχε γενικό και θεωρητικό μέρος μιας ημέρας  σε ολομέλεια και ειδικό- πρακτικό μέρος τριών ημερών σε ομάδες εργασίας με παιδαγωγικό  και διδακτικό  περιεχόμενο και βιωματικό προσανατολισμό για σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.. Μαζί μας συνεργάστηκαν και Ειδικοί Επιστήμονες και Πανεπιστημιακοί όπως οι κ.κ. Π. Παναγιωτίδης, Μ. Αριανούτσου, Θ. Ορεινός κά.

Απροθυμία συνεργασίας διατυπώθηκε από την Α΄ Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αθηνών, ενώ αντίθετα δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα συνεργασίας της Δ/νσης Β/θμιας Πειραιά.

Η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων εσωτερικής αξιολόγησης των σεμιναρίων έδειξε υψηλούς δείκτες ικανοποίησης αυτών που έλαβαν μέρος και μια τάση επιθυμίας διεύρυνσης της διάρκειας και της συχνότητας των σεμιναρίων. 

 Επίσης πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) ημερίδες ειδικού ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για δασκάλους που μετεκπαιδεύονται στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε., για δασκάλους της Εύβοιας, για καθηγητές της Δ΄Αθηνών και για το δίκτυο «Βιώσιμη ανάπτυξη- πόλεμος και ειρήνη»

Στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2003 στο Κέντρο μας έγινε διήμερη συνάντηση εργασίας με συμμετοχή των Υπευθύνων των 17 ΚΠΕ όλης της χώρας και των Αναπληρωτών τους σε συνεργασία με τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ. Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα των Κέντρων και έγινε σύντομος απολογισμός των δράσεων του 1ου εξαμήνου.

Στα σεμινάρια και στις ημερίδες επιμορφώθηκαν συνολικά πεντακόσιοι (500) εκπαιδευτικοί.

(Ημέρες εργασίας 35 συμπεριλαμβανομένων των ημερών προετοιμασίας και αξιολόγησης)

 

 

Δ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

      Πραγματοποιήθηκε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε :

1. Φυλλάδια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον μαθητή

2. Φυλλάδια εκπ/κών προγραμμάτων για τον εκπ/κό

3. Εκδόσεις υλικού για τα θεματικά δίκτυα.

4. Εκδόσεις υλικού για τους εκπαιδευτικούς των σεμιναρίων

5. Αναπαραγωγή προηγούμενων εκδόσεων

Ο χάρτης της άνοιξης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) δεν εκτυπώθηκε από το Πανεπιστήμιο παρά το ότι το Κέντρο μας συγκέντρωσε όλες τις παρατηρήσεις για την άνθιση της αμυγδαλιάς από πολλά Δημοτικά σχολεία της χώρας. Έτσι η μη τήρηση των υποχρεώσεων από την πλευρά του Πανεπιστημίου του Αιγαίου δημιούργησε απογοήτευση τόσο σε μας όσο και στα Δημοτικά Σχολεία που ενεργοποιήθηκαν.

Σημαντικό έργο ήταν ο σχεδιασμός και η δημιουργία   εκπαιδευτικού υλικού για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφοριακό – ατμοσφαιρική ρύπανση». Επίσης έγιναν βελτιώσεις στο υλικό όλων των άλλων προγραμμάτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό μοιράστηκε δωρεάν στους μαθητές, και τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου μας.

(Ημέρες εργασίας 40)

 

Ε.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

      1."Χρυσοπράσινο φύλλο". Πρόγραμμα ΠΕ Ελλάδας - Κύπρου με διετείς διασχολικές συμπράξεις είκοσι τεσσάρων (24) Σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα υδατικών και χερσαίων οικοσυστημάτων και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο έγιναν προπαρασκευαστικές ανταλλαγές επισκέψεων Κυπρίων και Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Το Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η πενθήμερη   εκπαιδευτική επίσκεψη 170 μαθητών και 30  Κυπρίων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα  οι οποίοι παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας, εξορμήσεων πεδίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο ΚΠΕ Αργυρούπολης έγινε η κεντρική εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και επισήμων. Συνολικά έλαβαν μέρος 500 μαθητές και 80 εκπαιδευτικοί. Τις εργασίες παρακολούθησαν και εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ , του Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Κυπριακής Πρεσβείας, των Δήμων, των τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης, των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων.

Οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές επισκέψεις εκατόν ογδόντα (180) μαθητών και τριάντα (30) εκπαιδευτικών από δώδεκα (12) Ελληνικά Σχολεία στην Κύπρο έγιναν τον Απρίλιο και το Μάιο του 2003. 

2. Υλοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΠΕ που συμμετείχε:

    α) Στο επιμορφωτικό σεμινάριο Comenius 2 in-service training course for educational staff no. UK-234-2002-03 “Freshwater projects in school and youth work: a practical approach” at SPLASH.

   β)Στο τρίτο συνέδριο νεολαίας της Ευρώπης για το νερό, που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Geel του Βελγίου από 22-29 Μαρτίου 2003 με συμμετοχή 45 εκπαιδευτικών και 250 μαθητών από 27 χώρες της Ευρώπης. Βρίσκεται υπό συζήτηση με το Βέλγο συντονιστή Ντάννυ Βανντερβέκεν η πραγματοποίηση αντίστοιχων διοργανώσεων στην Ελλάδα το 2005 με τη σύμπραξη και άλλων ΚΠΕ (Καστοριάς, Καλαμάτας, Κόνιτσας).

3. Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου SUSTAINABLE CITIES - QUALITY OF LIFE σε συνεργασία με το ΚΠΕ Στοκχόλμης και τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Στοκχόλμης αναβλήθηκε για οικονομικούς λόγους.

(Ημέρες εργασίας 30)

 

 

ΣΤ.  ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &

        ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

1.     Σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν  συνεργασίες με φορείς της πόλης  και γειτονικών Δήμων, Επιστημονικά Ιδρύματα, την ΠΕΕΚΠΕ (Παράρτημα Αττικής), και υποστηρίχθηκαν από το ΚΠΕ οι προσπάθειες πολλών εκπαιδευτικών για μεταπτυχιακά, έρευνες και σχολικά προγράμματα.

2.     Εκδόθηκαν δελτία τύπου για πολλές δράσεις  του ΚΠΕ και αφίσες δημοσιοποίησης. Παρουσιάστηκαν δράσεις του ΚΠΕ από τοπικά και εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δικτυακούς τόπους

3.     Συνεργαστήκαμε με το ΥΠΕΧΩΔΕ στη δράση «εβδομάδα χωρίς Ι.Χ.»

4.     Το ΚΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ  και τη ΔΕΗ  για τη λειτουργία του Κέντρου υπερυψηλής τάσης στον Υμηττό και συμμετείχε σε συγκεντρώσεις του Δήμου και των πολιτών.

5.     Έγινε εκδήλωση κοπής πίτας στις 24-1-2003 με συμμετοχή πλήθους εκπαιδευτικών και μαθητών από τα σχολεία της Αργυρούπολης, Γονέων και Κηδεμόνων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργυρούπολης κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του ΚΠΕ για το 2002.

6.     Το Κέντρο μας επισκέφθηκαν αντιπροσωπείες δήμων και εκπαιδευτικών που επιθυμούν να λειτουργήσει ΚΠΕ στον τόπο τους προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποδομές, τους εξοπλισμούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του Κέντρου μας. Έτσι δεχθήκαμε αντιπροσωπείες από την Άμφισσα, από το Βάμο Χανίων, από την Κατερίνη, από το Μαρούσι Αττικής, από τη Μυτιλήνη, από το Βερτίσκο Θεσσαλονίκης κλπ.

(Ημέρες εργασίας 15)

Οι δράσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης χρηματοδοτήθηκαν από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2ο ΕΠΕΑΕΚ) σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία Έργου και Υποέργων που ενέκρινε το ΥΠΕΠΘ.

Βέβαια η παράδοση τηρήθηκε και η χρηματοδότηση καθυστέρησε και πάλι (έγινε το Μάιο) με αποτέλεσμα  την καθυστέρηση της εξόφλησης πολλών υποχρεώσεων σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

Το ΥΠΕΠΘ κάλυψε και τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ενώ ο Δήμος Αργυρούπολης είχε μια μικρή συμβολή στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 

Πολύ καλή ήταν η συνεργασία μας με το Δήμο Αργυρούπολης, τον απελθόντα Δήμαρχο Χαράλαμπο Σαραφίδη, το νεοεκλεγέντα Δήμαρχο  Γιάννη Τσαρπαλή, τους κυρίους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, καθώς και με τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και τον υπεύθυνο του Δήμου για το Κέντρο κο Γιάννη Σχαλέκη.

 

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ,  τον Ειδικό Γραμματέα Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, το Γραφείο ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας, τους Διευθυντές των τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης και τους Υπευθύνους ΠΕ που συνεργάστηκαν μαζί μας, καθώς και τους επιστήμονες από τα ΑΕΙ , τα Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ.

 

Οι άνθρωποι που δούλεψαν και φέτος στο ΚΠΕ Αργυρούπολης, με διαφορετικό   βέβαια τρόπο και  βαθμό συμμετοχής ο καθένας στις επιμέρους πτυχές του συνολικού έργου που συντελέστηκε, ήταν: οι εκπαιδευτικοί Γιώργος Φαραγγιτάκης, Νίκος Στεφανόπουλος, Σωτηρία Γιαννακοπούλου, Κυριάκος Λεμπέσης, Αργυρώ Αννουσάκη, Τάσος Αλεβίζος,  Αχιλλέας Μανδρίκας και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Μαρία Φωή και Νατάσσα  Λαζαρίδου. Η συνεργασία ήταν λειτουργική και δημιουργική και το κλίμα των σχέσεων της ομάδας άριστο.

 

Τελειώνοντας θέλουμε να σημειώσουμε ότι περίπου έντεκα χιλιάδες  (11.000) παιδιά και χίλιοι εκατό (1.100) εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν και φέτος από τις δράσεις του Κέντρου μας.

 

 

                                                            Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

 

                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ