Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Μη Κυβερνητική- Μη κερδοσκοπική-Επιστημονική Οργάνωση

19 Ιουνίου 2002

Αριθμ Πρωτοκόλλου 122

 
ΑΦΜ 90147670- Δ.Ο.Υ.  ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ

                                           Ελ. Βενιζέλου 4 Άλιμος ΤΚ 17456

Τηλ. 010 9959250-51-9911165 Φαξ 9959251

Email oik@hol.gr

 

 

                                                                                                                  Προς όλα τα μέλη της Ένωσης,

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για να σας ενημερώσουμε για την πορεία των  θεμάτων που απασχολούν την Ένωσή μας.

Και φέτος τα μέλη της Ένωσής μας προσπάθησαν για την πρόοδο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  τόσο από τις θέσεις εργασίας  τους όσο και από τις τάξεις της ΠΕΕΚΠΕ συμμετέχοντας στις δραστηριότητές της. Παρά το ότι περάσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά (περικοπές χρηματοδοτήσεων σχολικών προγραμμάτων, καθυστέρηση στη δρομολόγηση του 3ου ΚΠΣ κά) φαίνεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά αισιόδοξα μηνύματα που μας δίνουν δύναμη για το μέλλον.

Η Ένωσή μας έχει σήμερα 2.200 μέλη σε 11 παραρτήματα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Προστέθηκαν με ενθουσιώδες ξεκίνημα  τα 2 νέα παραρτήματά μας, της Πελοποννήσου  με έδρα την Καλαμάτα και των Ιονίων νήσων με έδρα τη Ζάκυνθο. Παλαιά και νέα παραρτήματα ανέπτυξαν πολύπλευρες και σημαντικές δραστηριότητες  όπως ημερίδες, εκδρομές, εκδόσεις, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεστιάσεις, συζητήσεις κά. Επίσης συνεχίστηκε  η ενεργητική συμμετοχή των μελών μας στο διάλογο για το θεσμικό πλαίσιο, το περιεχόμενο και την παιδαγωγική μεθοδολογία στην ΠΕ, τα συμπεράσματα του οποίου σύντομα θα συνοψισθούν και θα παρουσιαστούν. Με μεγάλη ικανοποίηση αναφερόμαστε   στην κανονικότητα της  έκδοσης του ποιοτικού περιοδικού μας για την αποστολή του οποίου εξασφαλίστηκε σημαντική ταχυδρομική ατέλεια.

Εξαιρετική σημασία έχει για μας η παγίωση του θεσμού των θερινών σχολείων της Ένωσης με τη λειτουργία  των σχολείων αυτών από 28-6- έως 3-7-2002 στο Σουφλί, στο Μουζάκι και στη Ζάκυνθο. Άλλα 130 μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και φέτος σε αυτή τη συστηματική επιμορφωτική δράση της ΠΕΕΚΠΕ, που δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες επ ωφελεία των μελών της. Τα αποτελέσματα της περσινής αξιολόγησης των «Θ.Σ.» ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, αυτή τη χρονιά  είχαμε έναν έντονο αλλά και γόνιμο διάλογο με την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σημειώσουμε πολλές θετικές εξελίξεις αλλά και αρκετές εκκρεμότητες :

α. Ο Νόμος 2896/2002 με τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις άνοιξε το δρόμο για την επίλυση θεσμικών και οικονομικών θεμάτων με Υπουργικές Αποφάσεις.

β. Η Κανονιστική Υπουργική Απόφαση 57905/Γ2 ,που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζει θέματα:

1.αξιοκρατικής επιλογής εκπαιδευτικών που σκοπεύουν να ασχοληθούν με την Π.Ε. στα Κέντρα ή στις τοπικές Δ/νσεις με σαφή προσδιορισμό προσόντων, κριτηρίων και διαδικασιών .

2.διεπιστημονικής συγκρότησης παιδαγωγικών ομάδων ΚΠΕ και αναλογικής συμμετοχής εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας .

3.λειτουργίας Κέντρων και καθηκόντων των απασχολουμένων σε αυτά και των απασχολουμένων στις τοπικές Δ/νσεις.

4.συνεργασίας Κέντρων ΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ Δ/νσεων

5. αύξησης του αριθμού των Υπευθύνων ΠΕ σε Δ/νσεις με μεγάλο αριθμό σχολείων και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

 

γ. Βρίσκεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών Κοινή Υπουργική Απόφαση για αποζημιώσεις εκπαιδευτικών ΚΠΕ και Υπευθύνων ΚΠΕ και ΠΕ. και για τη λειτουργία διαχειριστικής επιτροπής Κέντρων ΠΕ. Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά θα δοθούν αποζημιώσεις σε Υπευθύνους ΠΕ και ότι η διαχειριστική επιτροπή είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την αυτοδιαχείριση και τη βιωσιμότητα των Κέντρων. Η συμφωνία των οργάνων και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ  στα αιτήματά μας υπήρξε απόλυτη. Μένει ο «Γολγοθάς» του Υπουργείου Οικονομικών. 

δ. Βρίσκεται υπό έκδοση προκήρυξη του 2ου ΕΠΕΑΕΚ  για χρηματοδότηση των σχολικών προγραμμάτων ΠΕ για τα σχολικά έτη 2002-03 και 2003-04. Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το σημείο γιατί πιστεύουμε ότι η καρδιά της ΠΕ χτυπά στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σωστά η ΠΕ, αν δεν στηριχθεί θεσμικά και οικονομικά η λειτουργία της στα σχολεία. 

ε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας 16 νέων Κέντρων ΠΕ με προτεραιότητα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας. Στο ΥΠΕΠΘ υποβλήθηκαν 60 προτάσεις από ενδιαφερόμενους Δήμους και η διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί.

στ. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των βασικών λειτουργικών εξόδων των ΚΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό από την 1-1-2003.

Θεωρούμε ότι η ανταπόκριση του Υφυπουργού Παιδείας, κου Γκεσούλη αλλά και των υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΕΠΘ ήταν ιδιαίτερα θετική και τους ευχαριστούμε όλους. Είναι καθήκον μας να ασκούμε κριτική και να επιδιώκουμε βελτιστοποίηση των λύσεων μέσα από διαρκή διάλογο.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν θα σχηματίσουμε μαζί σας γνώμη από την εμπειρία της εφαρμογής και θα ζητήσουμε βελτιώσεις.

Για μας εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά τα θέματα της επάρκειας της  χρηματοδότησης των σχολικών προγραμμάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό, της αναπροσαρμογής του θεσμικού πλαισίου των προγραμμάτων αυτών, της μοριοδότησης των Υπευθύνων ΠΕ, της ζώνης καινοτομικών δραστηριοτήτων, του συντονισμού των δράσεων της ΠΕ και της ονομασίας της νέας Δ/νσης Καινοτομικών δραστηριοτήτων.

Σε ότι αφορά το 2ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσής μας, που θα γίνει στη Βόρεια Ελλάδα το παρόν Δ.Σ. θα βάλει τις βάσεις για την υλοποίησή του το 2003. Η σοβαρότητα των προτεραιοτήτων στις οποίες εστιάσαμε με τα αποτελέσματα που προαναφέραμε μας υποχρέωσε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας πάνω σε αυτές  με συνέπεια να μην έχουμε τη χαρά της πραγματοποίησης του συνεδρίου νωρίτερα.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι ο συνάδελφος Βασίλης Ψαλλιδάς κατέβαλε το ποσό που του καταλόγισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και έτσι η Ένωσή μας δεν έχει πλέον καμία διαχειριστική εκκρεμότητα.

Παρακαλούμε τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων να ρυθμίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΔΣ και το περιοδικό και να τακτοποιήσουν τους καταλόγους των μελών παίρνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Καθηγητές, Πανεπιστημιακοί κλπ), που ασχολούνται με την ΠΕ. Γι αυτό παρακαλούμε τα παραρτήματα να συμπληρώσουν το αρχείο τους με το όνομα της εκπαιδευτικής ή επιστημονικής μονάδας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ), στην οποία υπηρετεί ή υπηρετούσε, εφ όσον έχει συνταξιοδοτηθεί, το κάθε μέλος.

Συνάδελφοι, το έργο που συντελέστηκε και φέτος, παρ’ όλες τις δυσκολίες, από όλους σας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δείχνει  τη δημιουργική διάθεση, τη σύμπνοια, τον αξιακό προσανατολισμό  και το κέφι όλων όσων συμπεριλαμβανόμεθα στο συνεκτικό πλαίσιο της Ένωσής μας.

 Ευχόμαστε σε σας και τους δικούς σας ανθρώπους καλές καλοκαιρινές διακοπές στους όμορφους τόπους της πατρίδας μας, τους γεμάτους από τον πλούτο της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ώστε από το φθινόπωρο με νέες δυνάμεις να συμπορευθούμε στην προσπάθεια για το κοινό μας μέλλον.

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                       Ο Πρόεδρος 

 

 Νίκος Στεφανόπουλος                                                                                               Γιώργος Φαραγγιτάκης