ΑΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗ Β' Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1997 – 1998

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γενική εικόνα σχετικά με την εφαρμογή του καινοτόμου θεσμού της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στα σχολεία της Β' Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε ΑΘΗΝΩΝ κατά τη σχολική περίοδο 1997-1998 μπορεί να χαρακτηρισθεί ικανοποιητική.

Αν και η φετινή σχολική χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη (εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης) είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, αρκετοί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν στις διάφορες παροτρύνσεις και με πίστη στη φιλοσοφία και τους στόχους της Π.Ε προχώρησαν στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση, προγραμμάτων και άλλων δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων, αποδεικνύει για άλλη μια φορά τις δυνατότητες της Ελληνικής Εκπαίδευσης, όταν υπάρχει συνεργασία, πρωτοβουλία, ενεργός συμμετοχή, δημιουργική παιδαγωγική παρέμβαση και κυρίως ενασχόληση, με καυτά και επίκαιρα ζητήματα που έχουν σχέση με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και κυρίως την κατανόηση των σχέσεων ανθρώπου κοινωνίας και περιβάλλοντος.

Η συνεργασία με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς ήταν εξαιρετική και ελπίζω να συμβεί το ίδιο και στο μέλλον με όλους, όσοι ενδιαφέρονται για την προώθηση και ενδυνάμωση του θεσμού της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Συνεργάσθηκα επιτυχώς με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς και είχα εξίσου εποικοδομητική συνεργασία με τους προϊσταμένους μου και τους παρακάτω φορείς.
 2. α. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για την οργάνωση και πραγματοποίηση δυο σεμιναρίων (ενός 60 ωρών και μιας ημερίδας) και την έκδοση εντύπου υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

  β. Δήμους Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων Π.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-LOCAL AGENDA 21.

  γ. Πανεπιστήμιο Αθηνών,(Φυσικό τμήμα) για το πρόγραμμα GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ..

  δ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Θερμή-Μυτιλήνης, παρακολούθησα δεκαήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας εκπαιδευτικών.

  ε. Ως μέλος της Συντονιστικής Οργανωτικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Διάσκεψης της UNESCO στη Θεσσαλονίκη, 8-12 /12/97 με θέμα <<Κοινωνία και περιβάλλον>> συνεργάσθηκα με εκπροσώπους των Υπουργείων, Περιβάλλοντος, Εξωτερικών, Πολιτισμού και Παιδείας.

  στ. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) με στόχο την προώθηση και ενδυνάμωση του θεσμού της Π.Ε στην Ελλάδα.

  ζ. Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης για την οργάνωση και πραγματοποίηση τριημέρου σεμιναρίου Π.Ε για 20 εκπαιδευτικούς της Β Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών.

  η. Κ.Π.Ε. Κλειτορίας για την από κοινού υποβολή πρότασης προς Ε.Ι.Ν για πρόγραμμα κινητικότητας και 2. άλλα Κ.Π.Ε στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών.

  θ. Δήμο Ν. Ψυχικού, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και με άλλους Δήμους για συναφείς εκδηλώσεις.

  ι. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι.

  ια Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως μέλος της ομάδας περιβάλλοντος.

  ιβ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ως μέλος της ομάδας περιβάλλοντος.

 3. Επιμορφωτική δραστηριότητα-συναντήσεις κλπ.

α. 25/9-08/10/97, δωδεκαήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για 20 εκπαιδευτικούς της Β Δ/νσης Δ.Ε Αθηνών, διάρκειας 60 ωρών, με θέμα <<Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών επιστημών- Ανίχνευση θεμάτων Π.Ε στο INTERNET>>.

β. 4-5/11/97, διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 20 εκπαιδευτικούς της Β Δ/νσης Δ.Ε Αθηνών, με θέμα <<Παιδαγωγικές δραστηριότητες του Προγράμματος LOCAL AGENDA 21>> σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και της κ Μ. Τσεμπερλίδου.

γ. 12-14/11/97, τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 25 εκπαιδευτικούς με θέμα <<Τα ρέματα, το ρέμα του Γερουλάνου>> με τη συνεργασία του Κ.Π.Ε Αργυρούπολης.

δ. 3/12/97, επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Ε και τον κ. Π, Κοσμίδη για 70 εκπαιδευτικούς, με τις εξής θεματικές ενότητες

  1. Εισαγωγή στην Π.Ε.
  2. Τρόποι εφαρμογής της Π.Ε στη Β'/θμια Εκπαίδευση.
  3. Π.Ε και INTERNET.
  4. Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, επισκέφθηκα αρκετά σχολεία και συζήτησα με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, θέματα που είχαν σχέση με τα προγράμματα Π.Ε που πραγματοποιούσαν. Στο τέλος της χρονιάς, σε πολλά σχολεία, παρακολούθησα τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους και διαπίστωσα προσωπικά το βαθμό της επιτυχίας τους

 1. Συμμετοχές των σχολείων.

Α.-σε εσωτερικά δίκτυα

 

Σχολείο

Όνομα δικτύου

Θέμα

α.

Γυμνάσιο Φιλοθέης

Τα ρέματα της Αττικής

<<Το ρέμα της Φιλοθέης>>

β.

1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

<< >>

<<Ο ποδονίφτης>>

γ.

1ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

Δίκτυο ηλιακών σχολείων

 

Β. -σε διεθνή προγράμματα

 

Σχολείο

Όνομα Προγράμματος

α.

2ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

GLOBE-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

β.

Κολέγιο Αγ. Παρασκευής - Γυμνάσιο

<< >>

γ.

Εκπαιδευτήρια Δούκα - Γυμνάσιο

<< >>

δ.

Σχολή Μωραϊτη - Γυμνάσιο

<< >>

ε.

Γυμνάσιο Φιλοθέης

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

στ.

2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

<< >>

ζ.

Αμερ. Κολέγιο Αγ.Παρασκευή - Γυμνάσιο

<< >>

η.

Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας

S.E.M.E.P.

θ.

3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

LOCAL AGENDA 21

ι.

1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

<< >>

ια.

3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

<< >>

ιβ.

4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

<< >>

ιγ.

4ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής

COMENIOUS-SOCRATES

 

Γ.-εκδρομές στο πλαίσιο της Π Ε

 

Σχολείο

Τόπος εκδρομής

α.

Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

β.

Α Αρσάκειο-Γυμνάσιο Ψυχικού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΝΥΜΦΑΙΟ

γ.

Β Αρσάκειο-Λύκειο Ψυχικού

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

δ.

Β Αρσάκειο-Γυμνάσιο Ψυχικού

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

ε.

1ο Λύκειο Πεύκης

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ-ΜΥΣΤΡΑΣ

στ.

Λύκειο Γερμανικής Σχολής Αθηνών

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ

ζ.

2ο Λύκειο Κηφισιάς

ΣΠΕΤΣΕΣ

η

Γυμνάσιο Γερμανικής Σχολής Αθηνών

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

θ

Ε. Π. Λ Αμαρουσίου

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

ι

Αριστοτέλειο Εκπ/ριο-Γυμνάσιο

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ια.

Γυμνάσιο Π. Πεντέλης και Λυκ. τάξεις

ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ-Δ.ΕΒΡΟΥ

ιβ.

Αμερ. Κολέγιο Αγ. Παρασκευής

ΕΔΕΣΣΑ-ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ

ιγ.

<< >>

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ιδ.

<< >>

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ιε.

<< >>

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ιστ.

<< >>

ΚΟΝΙΤΣΑ-ΒΙΚΟΣ

ιζ.

<< >>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Δ. -επισκέψεις σε Κ.Π.Ε.

 

Σχολείο

Κ.Π.Ε

α.

3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

β.

1ο Λύκειο Ν. Ιωνίας

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

γ.

Λύκειο Λυκόβρυσης

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

δ.

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ε.

Γυμνάσιο Π. Πεντέλης

ΕΒΡΟΥ

στ.

Αμερ. Κολέγιο Αγ. Παρασκευής

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ζ.

Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων

ΜΟΥΖΑΚΙ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Ε. -σε προγράμματα κινητικότητας

α.

Λύκειο Λυκόβρυσης

β.

1ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

γ.

Ε.Π.Λ Αμαρουσίου

δ.

Β' Διεύθυνση Δ.Ε Αθηνών

ε.

Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων

Γ. προτάσεις-σκέψεις σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των υπευθύνων Π.Ε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

καλό καλοκαίρι

Γεώργιος Κων Κούσουλας

 

Ακολουθούν οι πίνακες: