ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΩΔΕΙΑ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
"ΔΙΑΖΩΜΑ"
  Εισαγωγικό Σημείωμα του Προέδρου Σ. Μπένου
  Πανόραμα Χώρων Θέασης και Ακρόασης
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
  Εισαγωγικό Σημείωμα της εκπαιδευτικού κ. Κιζήλου Κων/νας, για το Πρόγραμμα "Το Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας"
  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Το Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας"
  Παρουσίαση του Προγράμματος "Το Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας" από την εκπαιδευτικό κ. Κιζήλου Κων/να στην ημερίδα για το θέατρο . Αύγουστος 2011.
 
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  Εισαγωγικό Σημείωμα των εκπαιδευτικών του Προγράμματος "Μια αγκαλιά για τα Αρχαία Θέατρα"
  Παρουσίαση του Προγράμματος "Μια αγκαλιά για τα Αρχαία Θέατρα"