ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

(2Η ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2004


 

Η Δ. Ε. του Παραρτήματος Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 

Πρόεδρος

Μανδρίκας Αχιλλέας: 2003-2004

Ορεινός Θεόδωρος: 2004-2005

 

Γενικός Γραμματέας

Ορεινός Θεόδωρος: 2003-2004

Μανδρίκας Αχιλλέας: 2004-2005

 

Αντιπρόεδροι

Πήλιουρας Παναγιώτης

Σκρίνης Ευάγγελος

Καρακατσάνης Σιδέρης

 

Ταμίας

Λεμπέσης Κυριάκος

 

Μέλη

Σεληνιωτάκης Ανδρέας

Βατρικάς Αναστάσιος

 

 

 

Διεύθυνση

Αργοναυτών 34

Αργυρούπολη 16452

Τηλ: 210 9622860-2109959251

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peekpeattikis@in.gr

 

 

 

Συγγραφή: Βατρικάς Αναστάσιος

       Μπότσαρης Ιωάννης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης έκδοσης

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από το δίπολο: άνθρωπος – φύση. Το χάσμα αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και έχει διαταράξει τις σχέσεις ισορροπίας, που υπάρχουν μεταξύ όλων των συστατικών του περιβάλλοντος.

Η αρχαιότητα χαρακτηρίζεται από την ενότητα φύσης και ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρεί το περιβάλλον ως συνέχεια του εαυτού του και μέσα από αυτή τη συνέχεια ανακαλύπτει μέσα του το όλον, το σύμπαν. Αν, λοιπόν, οι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν την αίσθηση ενός αρμονικού και ενιαίου κόσμου, στο Μεσαίωνα αρχίζει η διάσπαση αυτού του όλου και εμφανίζεται ένας δυϊσμός μεταξύ φύσης και ανθρώπου. Ο δυϊσμός αυτός συμβάλλει στην αντίθεση ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό. Στους νεότερους χρόνους η φύση νοείται σαν κάτι το ξεχωριστό, το οποίο πρέπει να υποταχθεί στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η προσπάθεια ανασύνθεσης αυτής της χαμένης ενότητας γίνεται με τη Διεθνή Διάσκεψη του Βελιγραδίου το 1975 και την έκδοση της “Χάρτας του Βελιγραδίου”. Τότε εισάγεται και επίσημα ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Βασικός σκοπός της είναι να αναπτυχθούν γνώσεις, αξίες και στάσεις ζωής, να αναδειχθούν οι κρυμμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και να γίνουν οι μαθητές ικανοί, αποφασισμένοι και με διάθεση να αγωνισθούν ατομικά και συλλογικά για τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε το 1977, αριθμεί ήδη 25 χρόνια ζωής  και φαίνεται να βρίσκεται στη φάση της ενηλικίωσής της. Σε όλο αυτό το διάστημα από τους ενθουσιώδεις πρωτοπόρους μέχρι τους σημερινούς αγωνιώντες εκπαιδευτικούς έγιναν πολλά, αλλά πάντοτε υπάρχει η  εντύπωση ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Σε αυτό το διάστημα αρκετές χιλιάδες εκπαιδευτικών ασχολήθηκαν με την Π.Ε. και μεγάλος αριθμός προγραμμάτων υλοποιήθηκαν. Στην αρχή με λίγα μέσα, σήμερα με περισσότερα.

Σε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν, ασχολούνται και θέλουν να συνεχίσουν μαζί με τους μαθητές τους να δημιουργούν πνεύμα προσωπικής στράτευσης και κοινωνικής υπευθυνότητας, είναι αφιερωμένος αυτός ο πρώτος βιβλιογραφικός οδηγός.

Στον οδηγό αυτό περιελήφθησαν μόνο βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων (τα οποία όμως έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά) που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επίσης, έχουν περιληφθεί βιβλία ευρύτερου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην καλύτερη οργάνωση προγραμμάτων Π.Ε. Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί μεγάλη ποσότητα βιβλίων και παιδαγωγικού υλικού για τις ανάγκες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από διάφορους φορείς. Το υλικό αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να το προμηθευτεί κάποιος, για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να παρουσιασθούν βιβλία και υλικό, τα οποία είναι εύκολο να τα βρει ο εκπαιδευτικός.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., όπως και τίτλους διδακτορικών διατριβών οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr).

Βέβαια, όπως κάθε πρωτόλειο, ο παρών οδηγός εμπεριέχει τη δυνατότητα της βελτίωσης, στην οποία πρωταρχικό ρόλο έχει και η δική σας συμβολή με τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις σας. Έτσι είναι δυνατόν να υπάρξει στο μέλλον και ένας οδηγός με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Για την σύνταξη του οδηγού σημαντική ήταν η βοήθεια των μελών της Δ.Ε. του Παραρτήματος και της συναδέλφου Ρέας Παλαιοπούλου, οι οποίοι συνεισέφεραν στον εμπλουτισμό του και με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας.

 

Μπότσαρης Ιωάννης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης έκδοσης

 

          Η συνεχής, εντατική και διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση (αν και σε μικρότερο του επιθυμητού, βαθμό) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, είχε ως αποτέλεσμα την επαύξηση της ανάγκης για επιστημονική και εκπαιδευτική ενημέρωση των συναδέλφων και των φοιτητών που ασχολούνται με αυτήν. Έτσι προέκυψαν νέες εκδοτικές προσπάθειες στον χώρο αυτόν και παραλλήλως αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό και το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης αυτή η πορεία, είχε ως συνέπεια και το μεγάλο ενδιαφέρον συναδέλφων και φοιτητών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Βάσει αυτών των δεδομένων, δημιουργήθηκε η ανάγκη για επέκταση του Βιβλιογραφικού Οδηγού και αυτό προσπαθεί να πράξει η 2η αυτή έκδοση που έχετε στα χέρια σας. Η τωρινή Δ.Ε. του Παραρτήματος Αττικής, έκρινε μάλιστα ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί και ένας αντίστοιχος ξενόγλωσσος οδηγός τον οποίο πιθανότατα θα εκδώσει εντός του τρέχοντος έτους.

Στον οδηγό αυτόν, συμπεριελήφθησαν και ορισμένα βιβλία τα οποία δεν αναφέρονται αμέσως στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά έχουν έμμεση σχέση με αυτήν. Αναφερόμεθα βεβαίως σε βιβλία με τις βασικές έννοιες της οικολογίας και της αειφορίας, άλλα που περιγράφουν τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και σε βιβλία που εξετάζουν και περιγράφουν μεθόδους διδασκαλίας άμεσα συσχετιζόμενες με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως είναι η διαθεματική προσέγγιση. Έτσι κρίναμε ότι έπρεπε να δώσουμε την δυνατότητα στους συναδέλφους να πληροφορηθούν την ύπαρξη και ορισμένων τέτοιων συγγραμμάτων, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμα τόσο όσον αφορά στην επιστημονική τους κατάρτιση πάνω στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όσο και στην πραγμάτωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία τους.

 

                             Βατρικάς Αναστάσιος


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

1. ΒΙΒΛΙΑ

 

Αγγελίδης, Ζ. 1993. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Art of Text, Θεσσαλονίκη.

Αγγελίδου, Ε. 2000. Βιολογία Α΄ τάξης Γυμνασίου, Τόμος 2ος:  Μελέτη για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα αναλυτικά προγράμματα, Εκπαιδευτικό υλικό Βιολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον καθηγητή και το μαθητή, ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. 1996. Οικοπεριβαλλοντική  Παιδαγωγική. Χ. Δάρδανος, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. 1996. Παιδαγωγικές κατευθύνσεις Φυσικών Επιστημών και οι σχέσεις τους με την κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία. Σαββάλας, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. 2001.Οικοπεριβαλλοντική Ψυχολογία. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. & Κουσουρής, Θ. 1987. Οικολογική Παιδεία και Περιβαλλοντική Αγωγή. Μπουκουμάνης, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α. & Κουσουρής, Θ. 1994. Περιβάλλον - Οικολογία - Εκπαίδευση. Σαββάλας, Αθήνα.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ. & Κονταράτος, Σ. 1985. Οικολογία και Περιβάλλον. Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

Αθανασάκης, Α., Κουσουρής, Θ. & Κονταράτος, Σ. 1998. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

Αλεξοπούλου, Ι. & Γκλαβάς, Σ. 1989. Σχολείο και Περιβάλλον. Έκδοση ΟΕΔΒ.

Ανδρέου, Απ. 1996. Οικολογία – Κοινωνία – Εκπαίδευση. Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα. ΥΠΕΠΘ / ΓΓΝΓ, Αθήνα.

Αργυροπούλου, Χ. 1997. Η διδακτική της ιστορίας. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Τοπική Ιστορία. Αθήνα.

Άρεν, Χ. 1986. Η Ανθρώπινη Κατάσταση. Γνώση, Αθήνα. 

Αριανούτσου, Μ. & Φαραγγιτάκης, Γ. 1996. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Βαϊνά, Μ. 1997. Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα. Αθήνα.

Βάμβουκας, Μ. 1988. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Γρηγόρης, Αθήνα.

Βλάχος, Ι. 2004: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης, Γρηγόρης, Αθήνα.

Βοϊκλής, Γ. 1992. Οικολογισμός. Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα.

Βότσης, Π.  Οδηγός Οικολογίας, Σαββάλας, Αθήνα.

Γαλανός, Φ. – Αλμπάνης, Κ. 1999 Η Αειφορία. Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς, Αθήνα

Γέμτος, Π. 1985. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Παπαζήσης, Αθήνα.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. 1994. Απορίες για τα απορρίμματα. Προτάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία  για τα σκουπίδια και την ανακύκλωση. Έκδοση ΓΓΝΓ, Αθήνα.

Γεώργας, Δ. 1986. Κοινωνική Ψυχολογία (τ.Α΄ & τ.Β΄). Αθήνα.

Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. 1993. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις. Gutenberg,  Αθήνα.

Γεωργόπουλος, Αλ. 2001. ΓΗ, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Gutenberg, Αθήνα.

Γεωργόπουλος, Αλ. 2002. Περιβαλλοντική Ηθική. Gutenberg, Αθήνα.

Γκότοβος, Α. 1983 Η Ποιοτική Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής (τ. Α΄). Παπαζήσης, Αθήνα.

Γκότοβος, Α. 1985.Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση. Gutenberg,  Αθήνα.

Δανασσής-Αφεντάκης, Α. 1992. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τ. Α΄, Αθήνα, Αυτοέκδοση.

Δεληκανάκη, Ν. Κοκολάκη, Ρ., Νοϊδου, Μ. 2001. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Ε. 1997. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Γρηγόρης, Αθήνα.

Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ελ. & Χατζημιχαήλ, Μ. 2000. Οι πρώτες έννοιες του Περιβάλλοντος. Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, Αθήνα.

Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ελ. & Χατζημιχαήλ, Μ. 2001. Περιβαλλοντική Αγωγή για μικρά παιδιά. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Δημοπούλου, Μ., Μπαμπίλα, Ελ., Φραντζή Αν. & Χατζημιχαήλ, Μ. 2003. Εξερευνώ την πόλη μου. Προτάσεις για διαθεματικά σχέδια εργασίας. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Δήμου Αικ. (Επιμελήτρια Έκδοσης). 2001. Μεθοδολογία προσέγγισης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Αθήνα. 

Διακήρυξη και Πρακτικά της Διεθνούς Διάσκεψης: Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία. 1997. Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας. 1999. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Εκδ. Περιφερειακές Εκδόσεις "έλλα", Λάρισα.

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2003. Πανελλήνιο Συμπόσιο: Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Λιβάνης, Αθήνα.

Ευθυμιόπουλος, Η. 1994. Η οικονομία του πετρελαίου. Greenpeace. Αθήνα.

Ευθυμιόπουλος Η. & Ψωμάς, Σ. 1997. Οι Βιώσιμες πόλεις: Προτάσεις για μια οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Νεφέλη - Greenpeace. Αθήνα.

Ηλιοπούλου, Ι., Κουρουζίδης, Ε., Παπαπαύλου, Θ. 1997. Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδ. Δήμου Πεύκης, Πεύκη.

Θεοφιλίδης, Χρ. 1997. Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Γρηγόρης, Αθήνα.

Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Σπανίδης, Ξάνθη.

Κατσαϊτη, Αλ. (επιμέλεια κειμένων) 1995. Επιλεγμένα κείμενα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα.

Καλοπίσης, Γ. 1987. Με τα παιδιά στο Φυσικό Περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Καμαρινού, Δ. 1999. Βιωματική Μάθηση στο Σχολείο. Αυτοέκδοση, Κόρινθος.

Κασσωτάκης, Μ. 1981. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές. Γρηγόρης, Αθήνα.

Κατσίκης, Α. 1999. Διδακτική της Γεωγραφίας. Επιστημολογική θεώρηση. Γεωγραφική Γνωστική τεκμηρίωση, Τυπωθήτω, Αθήνα.

Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ). 2000. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Π.Ε. Αθήνα.

Κιμιωνής, Γ. 2000. Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έλλην, Αθήνα.

Κόκκοτα,ς Π. & Βλάχος, Ι. (επιμ.) 2001. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές, Εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα.

Κόκκοτας, Π. 2002. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μέρος Ι. Αθήνα.

Κόκκοτας, Π. 2002. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μέρος ΙΙ. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. 1993. Διδασκαλία. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα.

Κουζέλης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1993. Επιστημολογία: Κείμενα. Νόστος, Αθήνα.

Κουζέλης, Γ. 1997. Επιστημολογία. Νήσος, Αθήνα. 

Κουζέλης, Γ. και Ψυχοπαίδης, Κ.(Επιμελητές Έκδοσης). 1996. Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Νήσος, Αθήνα.

Κουλαϊδης, Β. 1994. Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Gutenberg, Αθήνα. 

Κουλαϊδής, B. (επιμ.) 1994 Πρότυπα αλλαγής της Επιστημονικής Γνώσης: Επιστημολογική προσέγγιση. Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου. Gutenberg, Αθήνα.

Κουρουζίδης, Σ., Πολέμη-Τοδούλου, Μ., Κοσμίδης, Π. 2000. Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια. Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Κοψιδά-Βρεττού, Π. 1999. Εισαγωγικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οδηγός για την εκπόνηση προγραμμάτων Π.Ε. (Αυτοέκδοση),  Λευκάδα.

Κρητίδης, Π. 1989. Εμείς και η Ραδιενέργεια. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.

Κρίβας, Σ. 1993. Βασικά θέματα Παιδαγωγικής Επιστήμης. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα.

Κυριαζή, Ν. 1998. Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Κυρκίτσος, Φ., Πελεκάση, Κ., Χρυσόγελος, Ν. 1995. Μείωση των απορριμμάτων. Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - WWF. Αθήνα.

Λάμνιας, Κ. 2000. Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση. Διακριτές προσεγγίσεις. Αθήνα:,Μεταίχμιο.

Λάσκαρις Κ. (επιμ.). Αειφορική ανάπτυξη (Sustainable Development). Θεωρητικές προσεγγίσεις μίας κρίσιμης εννοίας. Παπασωτηρίου, Αθήνα.

Λεοντσίνης, Γ.            1999. Ιστορία-περιβάλλον και η διδακτική τους. Αθήνα.

Λεοντσίνης, Γ. &  Ρεπούση Μ.          2001. Η Τοπική Ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο Πλαίσιο της Σχολικής Παιδείας. ΟΕΔΒ.

Λουλούδης, Λ. 1990. Η Οικολογικοποίηση της Σκέψης. Εναλλακτικές εκδόσεις Κομμούνα, Αθήνα.

Λουλούδης, Λ., Μπεόπουλος Ν., Παναγιώτου, Α. 1993. Περιβαλλοντική Κρίση: Θέματα Θεωρίας, Μεθοδολογίας και Ειδικών Προσεγγίσεων. Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα.

Μαγγιώρης, Σ.           1999. Στα Μονοπάτια της Φύσης και της Βιολογίας. Βασιλείου, Αθήνα.

Μακκέυ, Φρ. 1996. Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Μάργαρης, Ν. 1993. Φυσικές Ιστορίες: περί ανέμων και υδάτων και εδαφών. Φιλιππότης, Αθήνα.

Μάργαρης, Ν.Σ. 2001. Οδοιπορικό στο Ελληνικό Περιβάλλον. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (Επιμελητής Έκδοσης). 1996. Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση. Gutenberg, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 1995. Ομαδοκεντρική θεωρία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Γρηγόρης, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 1995. Ομαδοκεντρική διδασκαλία για το καθημερινό μάθημα και τις συνθετικές εργασίες. Γρηγόρης, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 1998. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Γρηγόρης. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. 2002. Η διαθεματικότητα στην σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Γρηγόρης. Αθήνα.

Μαυρέλης, Κ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1997. Βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αγωγή. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας & Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μαυρικάκη, Ε. 2001. Εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Μήλιας, Τ.- Κούβακας, Γ. 1994. Οικολογία με κόμικς. Καστανιώτης, Αθήνα.

Μοδινός, Μ. 1986. Οικογεωγραφία. Στοχαστής. Αθήνα.

Μοδινός, Μ. (επιμέλεια έκδοσης) 1992 Πού βαδίζει ο κόσμος; Ο πλανήτης Γη και η παγκοσμιότητα της οικολογικής κρίσης. Τροχαλία, Αθήνα.

Μοδινός, Μ. (επιμ.). 1996. Ενέργεια και Περιβάλλον. Η Νέα Οικολογία – ΓΓΝΓ. Αθήνα.                  

Μοδινός, Μ. & Ευθυμιόπουλος, Η. (επιμέλεια) 1998 Οικολογία και επιστήμες του περιβάλλοντος. Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Αθήνα .

Μοδινός, Μ. & Ευθυμιόπουλος, Η. (επιμέλεια). 2000. Η Βιώσιμη Πόλη. Στοχαστής / ΔΙΠΕ, Αθήνα.

Μολυβιάτης, Ν. 1997  Περιβάλλον και ελληνική περιφέρεια. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

Μουσείο Γουλανδρή. 1989β. Τα Ελληνικά Δάση. Μουσείο Γουλανδρή. Αθήνα.

Μούτσιος, Σ. 1996. Το μάθημα της "Μελέτης του Περιβάλλοντος". Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης).1999 Εκπαιδευτικές Αλλαγές. Προγράμματα κινητικότητας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2000. Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση. Μεταίχμιο,  Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Αξιολόγηση Προγραμμάτων και σχολείου. Μεταίχμιο. Αθήνα.

Μπαγάκης, Γ. (Επιμελητής Έκδοσης). 2001. Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Μπέλλας, Θ. 1993. Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας. Γιάννενα.

Μπότσαρης, Ι. 1998. Διάχυση της έννοιας της "Βιοποικιλότητας" στα προγράμματα Π.Ε. Αυτοέκδοση.

Μπότσαρης, Ι. 2002.Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . (Υπό έκδοση).

Μπουζάλη, Λ. 1995 Περιβάλλον, άγνοια και λάθη. Δελφίνι, Αθήνα.

Μπουρατίνος, Αιμ. Περιβάλλον και Συνείδηση στην Αρχαία Ελλάδα. Αρσενίδης. Αθήνα.

Μπρούσαλης, Π.  1987. Η φύση γύρω μας. Ελλ. Ετ. Προστασίας της Φύσης, Αθήνα.

Νικηφοράκη, Α. 1996. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πρόκληση και Λύση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Απολογισμός και Προοπτικές Δράσης. Έκδοση Μουσείου Γουλανδρή "Φυσικής Ιστορίας".

Νούτσος, Χ. 1990. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Ιδεολογία. Ο Πολίτης, Aθήνα.

Ντολιοπούλου, Ε. 2000. Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παπαδήμας, Αθήνα.

Ξωχέλης, Π.Δ. 1991     Παιδαγωγική του Σχολείου, Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, (τόμοι 6). Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

Ο.Ι.ΕΠ.Ε.-Σ.Ι.ΕΛ. 1995. Η διδασκαλία της Ιστορίας και Γεωγραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Έκδοση Ο.Ι.ΕΠ.Ε.-Σ.Ι.ΕΛ. Αθήνα.

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.). 1999. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Π.Ε.

Πανταζής, Σ. 2002. Η παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο. Μια προσέγγιση μέσα από την πράξη. Παπαδήμας, Αθήνα.

Παντής Ι., Παρασκευόπουλος, Σ. 1992. Κοινωνία και περιβάλλον. ΠΤΔΕ ΑΠΘ Θεσ/νικη.

Παπαδημητρίου, Ε. 1988. Θεωρία της Επιστήμης και Ιστορία της Φιλοσοφίας. Gutenberg, Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Β. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Β. 2001. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια διαχρονική θεώρηση. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Παπακωνσταντίνου, Π. 1996. Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Παπαναούμ, Ζ. (Επιμελητής Έκδοσης). 1997. Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Θεσσαλονίκη.

Παπασιδέρη, Ι. 1994. Θέματα Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετρία, Αθήνα.

Παρασκευόπουλος, Ι. 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (τόμοι 1-2). Αθήνα.

Πελεκάση, Κ. & Σκούρτος, Μ. 1992. Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Ελλάδα. Παπαζήσης / WWF. Αθήνα.

Πετρουλάκης, Ν. 1981. Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Φελέκη, Αθήνα.

Πετρουλάκης, Ν. 1992. Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Γρηγόρης, Αθήνα.

Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, Φ. 1985. Το παιχνίδι στην άσκηση και τη μάθηση. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Πρες, Χ.Γ. 1988. Στα ίχνη της φύσης. Καλέντης, Αθήνα.

Ραβάνης, Κ. 1999. Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτική και γνωστική προσέγγιση. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Ράπτη, Ν. 2000. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. Το θεωρητικό πλαίσιο επιλογών. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Σαββόπουλος, Φ. 1994. Θεωρίες της Αγωγής και το Πρόβλημα της Θεμελίωσης των Προτύπων της Αγωγής. Γρηγόρης, Αθήνα.

Σκορδίλης, Α. 1986. Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΠΕΡΠΑ. Αθήνα.

Σκορδούλης, Κ. 2002. Περιβαλλοντική Φιλοσοφία και Εκπαίδευση. Αθήνα

Σκούρτος, Μ. & Σοφούλης, Μ. 1996. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα. Δαρδανός, Αθήνα.

Σμοκοβίτης, Α. 1985. Η Επίδρασης της Ρύπανσης και της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος στο Έμβρυο. Θεσσαλονίκη.

Σουζούκι, Ντ. & Χέννερ, Μπ. 1996. Μια ματιά στο περιβάλλον. Άδωνις, Αθήνα.

Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας της Παντείου (ΠΑΣΠΕ) & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε). 1998. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Gutenberg, Αθήνα.

Σταυρίδου, Ε. 1995. Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, Σαββάλας, Αθήνα.

Σταυρίδου, Ελ. 2000. Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Μία εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 

Συγκολλίτου, Ε. 1997. Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Σχολή Χιλλ. 1999. Περπατώντας στην Αθήνα. Ένας οδηγός της πόλης για παιδιά. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Τσιβάκου. Ι. (Επιμελητής Έκδοσης). 1996. Δημιουργική Επίλυση Οργανωσιακών Προβλημάτων. (Flood, R., Jackson.). Παπαζήσης, Αθήνα.

Τρούμπης, Α. 1999 Λογία Οικολογία. Τυπωθήτω. Αθήνα.

Τρούμπης Α., Φλογαΐτη, Ε., 1987. Το Δάσος: Ο Άγνωστος Ευεργέτης. Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης. Αθήνα.         

Τσούνης, Γ. 1997. Το Περιβάλλον από το Α ως το Ω. Έκδοση Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Αθήνα.

Τσούνης, Γ. 1993. Λεξικό για το περιβάλλον. Δελφίνι, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1989. Σχολείο και Περιβάλλον. ΟΕΔΒ. Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - UNESCO. 1992. Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 1996. Οικολογία - Κοινωνία - Εκπαίδευση. Πραγματικότητα και Προοπτικές. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 1996. Καταγραφή των απόψεων, της στάσης και της συμπεριφοράς των νέων σχετικά με το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (Παντής, Ι.Δ., Παρασκευόπουλος, Σ., Σγαρδέλης, Σ., Στάμου, Γ.Π. & Κορφιάτης, Κ.). Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1999. Διεπιστημονική διδασκαλία και Μάθηση στο Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . 2001. Ο σχολικός κήπος. Ενίσχυση της βιωματικής - περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΥΠ.Ε.Π.Θ, Αθήνα.

Φίλιας, Β. 2003. Εισαγωγή στην Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ Σπουδαστήριο Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα.

Φλογαΐτη, Ε. 1988. Οικολογία. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις. Αθήνα.

Φλογαΐτη, Ε. (εκδ.). 1995. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. WWF. Αθήνα.

Φλογαΐτη, Ε. 1998. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Φλουρής, Γ. 1984. Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα.

Φράγκος, Χ. 1993. Η Σύγχρονη Διδασκαλία. Gutenberg, Αθήνα.

Φυκάρης, Ι. 2000. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Φυτιανός, Κ.Κ. & Σαμανίδου Φ.Β. 1988. Η Ρύπανση των Θαλασσών. University Studio Press. Θεσσαλονίκη.

Χατζηγεωργίου, Γ. 1998.  Η Φυσική μέσα από τα μάτια του μικρού παιδιού. Γρηγόρης, Αθήνα.

Χατζηγεωργίου, Ι. 1999. «Γνώθι το Curriculum». Θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής. Ατραπός, Αθήνα.

Χριστιάς, Ι. 1985. Μελέτη Περιβάλλοντος: Θέματα Διδασκαλίας. Φελέκη, Αθήνα.

Χριστιάς, Ι. Από την πατριδογνωσία στη μελέτη περιβάλλοντος. Η παιδαγωγική και τα προβλήματα του Δημοτικού Σχολείου. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Χριστοδουλάκης, Ν. 1995. Οικολογία: Εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος. Πατάκης, Αθήνα.

Χρυσαφίδης, Κ. 1998. Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο. Gutenberg. Αθήνα.

Ψωμάς, Σ. 1992α. Η Ρύπανση της Θάλασσας από το Πετρέλαιο. Greenpeace. Αθήνα.

Ψωμάς, Σ. 1992β. Παιχνίδια με την Φωτιά: Τα Εργοστάσια Καύσης Αποβλήτων. Greenpeace. Αθήνα.

Ψωμάς, Σ. 1993. Η Καταστροφή του Όζοντος. Greenpeace. Αθήνα.

 

 

 

 

 


Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B.  2001. Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Μεταίχμιο. Αθήνα.

Bartl, A. & Bartl, M. 1999 Περιβαλλοντικά παιχνίδια . Κορφή. Αθήνα.

Bell, J. 2001. Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Gutenberg. Αθήνα.

Bertrand, Y. 1994. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Blackledge, D., Hunt, B. 2000. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Bloom, B. & Krathwohl, D. 1986. Ταξινομία διδακτικών στόχων, τόμος Α’ – Γνωστικός Τομέας. Κώδικας, Θεσσαλονίκη.

Bloom, B. & Krathwohl, D. 1991. Ταξινομία διδακτικών στόχων, τόμος Β’ – Συναισθηματικός Τομέας. Κώδικας, Θεσσαλονίκη

Blunder, J. 1996. Άνθρωπος και Περιβάλλον.

Bottomοre, B. 1990. Κοινωνιολογία.  Gutenberg, Αθήνα.

Burnie D. 1994. Λεξικό της Φύσης. Ερευνητές.

Carr, W. & Kemmis, S. 1997. Για Μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία. Κώδικας, Αθήνα.

Chauvel. D, Chauvel, P. 1998. Παιδαγωγική και Περιβάλλον. Ανακάλυψη, κατανόηση και καλλιτεχνική δημιουργία. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Cohen, L. & Manion, L. 1997. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Έκφραση, Αθήνα.

Cohen, L., Manion, L. 2000. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Col, M. A.-Gainer, S. 1995 Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

Cornell, J. 2001. Ας ακούσουμε τη Φύση. Πώς να εμβαθύνετε τη γνώση σας για τη Φύση. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Cornell, J. Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά. Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη.

Doise, W. & Mugny, G. 1984. Η κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Πατάκης, Αθήνα.

Drewelow, H. et. al. 1989. Σχολικές Εργασίες στο Σπίτι. Συμβουλές για Δασκάλους. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.

Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. 1993. Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες,. Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου Β, Σταυρόπουλος Α. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, Αθήνα.

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. 2000. Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Επιμ. Π. Κόκκοτας, μεταφρ. Μ. Χατζή,  ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Emberlin, J.C. 1996. Εισαγωγή στην Οικολογία. Τυπωθήτω. Αθήνα.

Farndon, J. 1995. Λεξικό της Γης. Ερευνητές

Frey, K. 1986. Η μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο. Θεσσαλονίκη.

Greenpeace. 1992β. Μία Θανατηφόρα Επιχείρηση: Εμπόριο Αποβλήτων στην Μεσόγειο. Αθήνα.

Greenpeace. 1994. Ενέργεια, η μεγάλη στροφή. Αθήνα.

Greenpeace. 1997. Οι βιώσιμες πόλεις. Αθήνα.

Greenpeace. 1997. Η βόμβα του κλίματος. Αθήνα.

Gribbin, J. 1988. Το Όζον και η Ανθρώπινη Απειλή. Τρύπα στον Ουρανό. Ωρόρα. Αθήνα.

Habermas, J., 1990. Κείμενα Γνωσιοθεωρίας και Κοινωνικής Κριτικής. Πλέθρο, Αθήνα.

Habermas, J.  1993     Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Νεωτερικότητας, Αθήνα : Αλεξάνδρεια

Harlow, R., Morgan, S. 1995. Ρύπανση και Απόβλητα. Πατάκης. Αθήνα.

Hollis, G.E. 1990. Προστασία και Διαχείριση των Ελληνικών Υγροτόπων. Α.Π.Θ. – WWFIUCN. Θεσσαλονίκη.

Lovelock, J.E. 1993. Γαία: Μία Νέα Θεώρηση στην Ζωή του Πλανήτη. Aquarius-Novapress. Αθήνα.

MacCay, F. 1996. Δραστηριότητες για το περιβάλλον. Πατάκης, Αθήνα.

May, J. 1992. Το Βιβλίο της Πυρηνικής Εποχής. Greenpeace / Σέλας. Αθήνα.

Mercer, N. 2000. Η συγκρότηση της γνώσης, Μεταίχμιο, Αθήνα.

Minsky, M. 1988. Η Κοινωνία της Νόησης. Κάτοπτρο, Αθήνα.

Passet, R. 1985. Οικονομία και Περιβάλλον. Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη.

Reble, A. 1990. Ιστορία της Παιδαγωγικής. Παπαδήμας, Αθήνα.

Samuel, P. 1992. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εναλλακτικές Εκδόσεις. Αθήνα.

Segall, M. & Dasem, P. & Berry, J. & Poortinga, Y. 1993. Διαπολιτιστική Ψυχολογία . Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Skolimowski, H. 1984. Οικοφιλοσοφία. Κάλβος. Αθήνα.

Spurgeon, R. 1991. Οικολογία, μελέτες και δραστηριότητες για την προστασία της φύσης. Χελώνα, Αθήνα.

Sutton, C. 2002. Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η μάθηση. Π. Κόκκοτας (επιμ.) Τυπωθήτω, Αθήνα..

Tyler Miller G.,Jr. 1999. Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι. Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών. Εκδ. ΙΩΝ. Αθήνα

Tyler Miller G.,Jr. 1999. Βιώνοντας στο Περιβάλλον ΙΙ. Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων. Εκδ. ΙΩΝ. Αθήνα

UNESCO. 1999. Η χάρτα του Βελιγραδίου. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 1999. Η διακήρυξη της Τιφλίδας. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 1999. Η διάσκεψη της Μόσχας. Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

UNESCO. 2000. Το Κεφάλαιο 21 της Ημερήσιας διάταξης 21. "Agenda 21". Έκδοση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 

 

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

Αγγελίδου, Ε. 1996. Σχηματοποίηση των εννοιών – Μία διδακτική στρατηγική στην διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα νερού – Γ’ τάξη Γυμνασίου. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Αθανασάκης, Α. Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των Δασκάλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Αριανούτσου, Μ. Βιολογική δραστηριότητα μετά από φωτιά σε φρυγανικό οικοσύστημα της Αττικής, Θεσ/νικη, 1979

Βασάλα, Π. Η διάβρωση του εδάφους ως παράδειγμα διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βασιλοπούλου, Μ. Διερεύνηση και διδακτική αντιμετώπιση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών του Γυμνασίου στη Βιοποικιλότητα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βλάχος, Ι. Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της ύλης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Βρατσάλης, Κ. Εργασία και μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση ως κοινή πρακτικοδιανοητική δραστηριότητα παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Δασκολιά, Μ-Κ Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Π.Τ.Δ.Ε.

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η κοινωνική συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φ.Π.Ψ.

Ζυμβράκη Ε. Αναπαραστάσεις μαθητών/ριων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα τρόφιμα και την υγεία: Μια μελέτη Αγωγής Υγείας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Ιωάννου, Ι. Η ανάπτυξη των γνώσεων για τα γεωφυσικά φαινόμενα: επιπτώσεις στη διδασκαλία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Π.Τ.Δ.Ε.

Καλαϊτζίδης Δ. Σχολική Γεωγραφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην γεωγραφία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Καμαρινού, Δ. Έρευνα - Δράση στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Καρανίκας, Ι. 1996. Μελέτη των προβλημάτων της διδασκαλίας των θερμικών φαινομένων. Πρόταση για εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των θερμικών φαινομένων στους 4ετεις φοιτητές στο ΠΤΔΕ. Αθήνα.

Κεκές, Α. Έρευνα Περιβαλλοντικής Αγωγής στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων. Η μέθοδος των 4 R. Reduse (Μείωσε), Reuse (Επαναχρησιμοποίησε), Recycle (Ανακύκλωσε), Respond (Απάντησε-Αντίδρασε). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Κλωνάρη, Αικ. Το μάθημα της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια (1913-Σήμερα): Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Γεωγραφίας της ΣΤ'  τάξης. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Κύρκος, Χ. Η εξέλιξη των βιολογικών γνώσεων για την ταυτότητα, διατροφή, αναπνοή και ανάπτυξη των φυτών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Μανιός Γ. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγράμματος "Αγωγή Υγείας και Διατροφή" στη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά δημοτικού της Κρήτης. Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Τμήμα Ιατρικής.

Μουτζούρη-Μανούσσου, Ε. Απόψεις, Στάσεις και Δραστηριότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Συμβολή στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Ράπτης, Ν. Η Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή στη Δημοτική Εκπαίδευση ως μέσο μείωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με έμφαση στη διδασκαλία του μαθήματος της Ε΄ Δημοτικού "Ερευνώ το Φυσικό κόσμο". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Σπυροπούλου, Δ. Η (Δι)ερευνητική Διαδικασία προσανατολισμένη στην εποικοδόμηση της υπόθεσης ως μέθοδος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Στράγκα, Σ. Πρότυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο / υλικό και λογισμικό για τις δασικές πυρκαγιές – Μια επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση (προ-)σχεδίων Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων – Εφαρμογές.  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Σωτηράκου - Χανιώτη, Μ. Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Παιδείας. Ε.Μ.Π, . Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Τάταρης Χ. Διδακτική προσέγγιση επί μέρους ενοτήτων βιολογικών επιστημών με έμφαση στην κατανόηση των λειτουργιών των φυσικών Οικοσυστημάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

Τρομπούκης Α. Η φιλοσοφία της Φύσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φ.Π.Ψ.

Τρικαλίτη, Α. Διερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραμέτρων συνδεδεμένων με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ.

Φουσέκη, Ε. Αποικοδόμηση και εδαφικός μεταβολισμός σε φρυγανικό οικοσύστημα, Θεσ/νίκη, 1979

Χαλκιά, Κ. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης απέναντι στο μάθημα της Φυσικής. Διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική. Μελέτη των συνεπειών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και διατύπωση των σχετικών προτάσεων. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε.

 

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Α. ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Α.1. Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το υλικό αυτό έχει παραχθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το υλικό αυτό βρίσκεται στις σχολικές βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί με το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 

ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ. 1999. Αρκτούρος.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ». Δημ. Καλαϊτζίδης-Βασ. Ψαλλιδάς. 1999. Εκδόσεις Κριτική.

ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΓΕΜΑΤΟ ΝΕΡΟ. 1997. Καλειδοσκόπιο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Κων/νος Πατσέας. 1999. Ελληνικά Γράμματα.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 1999. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF ΕΛΛΑΣ).

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. 1999. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (CD-ROM).

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 1999. Ερευνητές.

ΟΙΚΟΕΡΕΥΝΑ 2. 1999. Ερευνητές.

ΟΙΚΟΚΟΥΤΙ 1. 1999. Ερευνητές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Αγγελική Τρικαλίτη-Ρέα Παλαιοπούλου. 1999. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 1999. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF ΕΛΛΑΣ) – Ίδρυμα Μποδοσάκη.

SOS – ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 1999. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (CD-ROM).

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ. 1999. Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ. Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης.

 

Α.2. Υλικό για τη Μελέτη Ενσωμάτωσης της Π.Ε. στα Αναλυτικά Προγράμματα

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στη γόνιμη και λειτουργική σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Πορεία και Αποτελέσματα. Τόμος 1ος

Βιολογία Α. Τόμος 2ος

Γεωγραφία Α. Τόμος 3ος

Γεωγραφία Β. Τόμος 4ος

Φυσική Β. τόμος 5ος

Χημεία Β. Τόμος 6ος

Βιολογία Γ. τόμος 7ος

Φυσική Γ. Τόμος 8ος

Χημεία Γ. Τόμος 9ος

 

Α.3. Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη και τη Ζώνη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει 16 τόμους με διάφορα αντικείμενα για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό και της Ζώνης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Στο υλικό αυτό υπάρχουν δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πολυθεματικό βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη “Βλέπω τον Σημερινό Κόσμο”.

Πολυθεματικό βιβλίο Δημοτικού σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη “Βλέπω τον Σημερινό Κόσμο: Δημιουργικές – Διαθεματικές Δραστηριότητες”.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη- Α΄ - Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Γ΄ - Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Α΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Γ΄ - Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Β΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Α΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη - Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Β΄.

Πολυθεματικό Βιβλίου Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων “Ανιχνεύοντας το Σήμερα Προετοιμάζουμε το Αύριο”.

Πολυθεματικό Βιβλίου Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων “Ανιχνεύοντας το Σήμερα Προετοιμάζουμε το Αύριο”. Βιβλίο του Καθηγητή.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Α΄. Γλωσσικά Μαθήματα – Τοπική Ιστορία.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Β΄. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εμφανίσεις της Τέχνης.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Γυμνάσιο - Τόμος Γ΄.

Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων. Γυμνάσιο - Τόμος Δ΄. Φυσικές Επιστήμες.

Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των  Καινοτόμων Δράσεων. Βιβλίο για τον Δάσκαλο.

Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των  Καινοτόμων Δράσεων. Βιβλίο για τον Καθηγητή.

Εποπτικό Εκπαιδευτικό υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη – Επιλογή από το Διαθεματικό Υποστηρικτικό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο (Διαφάνειες, Ηχητικά Αρχεία, Λογισμικό, Ταινίες Βίντεο).

 

 

Α.4. Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Στη σειρά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης  υπάρχουν βιντεοκασέτες σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οικολογία – Περιβάλλον (1998. Νο 6)

  1. Φως στο Νέφος της Αθήνας
  2. Σαρωνικός: Υπάρχει ελπίδα
  3. Τα σκουπίδια δεν είναι πάντα για πέταμα

Οικολογία – Περιβάλλον 2  (2000. Νο 4)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  1. Ελληνική Φύση και Περιβάλλον
  2. Μετέωρα φαράγγι του Βίκου
  3. Πάνω και πέρα από τη Γη
  4. Η αξία της καλής φυσικής κατάστασης

 

Β. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)

 

ΚΠΕ ΑΚΡΑΤΑΣ                      Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Ακράτα, 2001

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ       

·         Το δάσος – Το περιαστικό πράσινο, Αργυρούπολη, 1997

·         Τα ρέματα της Αττικής, Αργυρούπολη, Φεβρ. 1998

·         Δασικές πυρκαγιές - Αποκατάσταση τοπίου. Αθήνα, 1999

·         Θεματικό δίκτυο Π.Ε. "ΑΕΡΑΣ-ΥΓΕΙΑ", Αθήνα, 2000

·         Υποστηρικτικό υλικό Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΘΑΛΑΣΣΑ,   Αργυρούπολη, Νοεμ. 2001

·         Εκπαιδ. υλικό με βιολογικούς δείκτες (BISEL: European Biotic Index Manual for Secondary Schools), Αργυρούπολη, 1999

·         Ταξινόμηση χλωρίδας & ορνιθοπανίδας με χρήση κλειδών,  Αργυρούπολη, 1998-99

·         Κυκλοφοριακό - Ατμοσφαιρική ρύπανση, Αργυρούπολη, 2003

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

·         Τεχνολογία και πηγές ενέργειας. Καλαμάτα , 2001

·         Νορβηγία, μια χώρα-πρότυπο στο ενεργειακό ζήτημα, Καλαμάτα, Ιούνιος 2000   

·         Ο ζουζουνόκοσμος στις πηγές και τα ποτάμια μας

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

·         Οι δρόμοι του νερού-Η λίμνη της Καστοριάς, Καστοριά, 2000

·         Εργαστηριακές ασκήσεις με μικροσκόπιο, Καστοριά, 2001

·         Το δάσος, Καστοριά, 2000

·         Ενέργεια και περιβάλλον , Καστοριά, 2000

·        Βιοποικιλότητα, Καστοριά, 2000

·         Μια σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας, Καστοριά, 2004

 

ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

·         Περιβαλλοντικά προβλήματα της ορεινής Αχαΐας, Κλειτορία, 1998

·         Περιβάλλον και υδατικοί πόροι, Κλειτορία, 1998

·         Το Νερό: Πρακτικά συνάντησης-Προγράμματα Π.Ε. Κλειτορία,  1996

·         Ενέργεια-Περιβαλλοντική Αγωγή, Κλειτορία, 1999

ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

·         Φύση και έργα ανθρώπων, Κόνιτσα, 2001

·         Περιπέτεια στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου, Κόνιτσα

ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

·         Βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη, 2000

·         Από τις πόλεις του κόσμου, στην πόλη μας, στη γειτονιά μας,   Θεσσαλονίκη, 2000

·         Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη, Θεσσαλονίκη, 2000

·         Τα πουλιά στην πόλη, Θεσσαλονίκη, 2000

·         Διαφήμιση και περιβάλλον.

ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ

·         Ελιά-λάδι, ο ελαιώνας σαν οικοσύστημα.

·         Τα ζώα της θάλασσας

·         Σώστε τις χελώνες.

·         Χελωνιόνιος Καρέττας.

ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

·         Κρήνες της Μακρινίτσας (παιχνίδι), Μακρινίτσα, 2000

·         Πρόγραμμα: "Βότανα δια πάσαν νόσον".

·         Πρόγραμμα: "Τουριστικές διαδρομές στη φύση και στην παράδοση του πηλιορείτικου χωριού".

ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

·         Το πλιθί (cd-rom), Μουζάκι, 2001

·         Διαχείριση απορριμμάτων, Καρδίτσα, 2002

·         ΔΑΣΟΣ: γνώση και δράση, Μουζάκι, 2001

·         Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μουζάκι, 2000

·         Το νερό ως πηγή ενέργειας    

ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

·         Στα μονοπάτια του Βερμίου

·         Αράπιτσα, το ποτάμι μας

·         Το νιο, το ευλογημένο, το αθάνατο νερό

 

ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ           Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση, Σουφλί, 1998

(αυτό το υλικό μπορείτε να το αναζητήσετε στα ΚΠΕ)

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Ανακυκλωπράγματα. Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Γεώραμα: Ανακαλύπτοντας τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Γνωρίζω την ιστορία μου από τα αρχαία χρόνια στα βυζαντινά, από τον λαϊκό πολιτισμό στον σύγχρονο κόσμο. Λέκκα Αλ. & Αλεξίου Θ. Γυμνάσιο – Λύκειο Βολισσού Χίου.

Ζωγραφίζω το Δέντρο. Εκπαιδευτικό Τμήμα Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Η Αττική των υδάτων. ΥΠ.ΠΟ. – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων / Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η Βαλίτσα του Δάσους. Δεληζώνα Ζ., Καμάρα Ν., Κρικέλη Α., Μαργαρίτου Ι., Παπαδήμου Δ.

Η Γη, ο άνθρωπος και οι προκλήσεις. Εκπαιδευτικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 2000. Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Εκπαίδευσης «ΓΑΙΑ».

Η «Ζωή» ενός ποταμού στην Ελλάδα. Γκράσσος Γ. Βόλος.

Η ζωή στην παλιά Αθήνα. Μουσειοσκευή Μουσείου Μπενάκη.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από σχολικές δραστηριότητες. 1999. Δήμου, Αικ. (Επιμελήτρια Έκδοσης). Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Ηριδανός, το ποτάμι της Αρχαίας Πόλης. ΥΠ.ΠΟ. – Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Μια Θεία γεμάτη ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 2000. Υπουργείο Ανάπτυξης. Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Ο Δικός μου Γράμμος (Χάρτες του τόπου μου). 2002. Αρκτούρος. Θεσσαλονίκη.

Ο Αιγαιόγλαρος (Larus Audouinii) και οι φίλοι του. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Οικολογικά Σχολεία. Ενέργεια - Απορρίμματα. 1999. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Οικολογικά Σχολεία. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. 2002. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Οικολογική βαλίτσα. Σακιώτης Γ. Πατάκης. Αθήνα.

Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Ο Κόσμος της Θάλασσας. 2004. Φλογαΐτη Ε. & Βασάλα Π. Μεταίχμιο. Αθήνα. Παιδαγωγικό υλικό συνδυαστικών δραστηριοτήτων Βιολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αγγελίδου Ε. ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Παιδιά του κόσμου, πολίτες του κόσμου. Πηγιάκης Π. ΥΠΕΠΘ – Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Παιδική σειρά για τον ηλεκτρισμό. 1998. Κυριτσόπουλος Α. ΔΕΗ

Πάμε μια βόλτα στο Μοναστηράκι. 1999. Δημοπούλου, Μ., Μπαμπίλα, Ελ., Φραντζή, Α., Χατζημιχαήλ, Μ. Έκδοση Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Πάμε στην Ακρόπολη; ΥΠΠΟ – Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως.

Περιβαλλοντικό Κέντρο Μελέτης Πρώτης Βιομηχανικής Τεχνολογίας με Υδροκίνηση – Μουσείο. Αίγιο.

Πρόγραμμα GLOBE Αλέξανδρος. 1992. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο. 1999. WWF – ΠΑΤΑΚΗΣ.

Τα ταξίδια του κότσυφα. 2001. Φραντζή, Α.- Μπάτσιαρης, Π. Καλειδοσκόπιο.

Το Δωδεκάθεο. ΥΠΠΟ – Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως.

Το Ενεργειακό Ζήτημα. 1999. Φλογαΐτη, Ε. & Βασάλα, Π. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Το κρινάκι της θάλασσας επιστρέφει στις ακτές. Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης «Λυχνοστάτης».

Το «Σεντούκι» του Δικτύου Π.Ε. «Ο Ναυτίλος ταξιδεύει…». Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων / Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Σποράκι της Ζωής. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Φωτογραφίζοντας την παλιά Αθήνα (1833-1933). Μουσειοσκευή Μουσείου Μπενάκη.

Ψαράδες και Χελώνες. Κρεμεζή – Μαργαριτούλη Α. Αρχέλων.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό από λοιπούς φορείς, ελήφθη από το εξαιρετικό εγχειρίδιο «Παιδαγωγικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» το οποίο έχει εκδώσει η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.