Text Box: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 210 9959250-51 fax: 210 9959251
Email acee@otenet. gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Αθήνα, 16 Μαΐου  2004 
Αριθ. Πρωτ. 52

 

 

Text Box: Προς: 
‘Όλα τα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ δια των ΔΕ των παραρτημάτων 
Το περιοδικό της Ένωσης
Τα ΚΠΕ όλης της χώρας
Τους Υπευθύνους ΠΕ των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
Τις Μ.Κ.Ο.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη συνεδρίασή της 19ης Απριλίου 2004 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ απεφάσισε ομόφωνα  τα εξής :

1.      Την πραγματοποίηση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες» στις 15-16 και 17 Οκτωβρίου 2004 στο ξενοδοχείο «Αριστοτέλης» στην Ουρανούπολη  Χαλκιδικής (μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τη σχετική ανακοίνωση )

2.      Την πραγματοποίηση μεγάλων συναντήσεων διαλόγου με συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων μελών της Ένωσης με συνεργασία του Κεντρικού Δ.Σ. και των ΔΕ των παραρτημάτων με θέματα:

-το θεσμικό πλαίσιο της ΠΕ στα σχολεία - τη συνεργασία ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ -  τις  χρηματοδοτήσεις δράσεων της ΠΕ από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ -  την ευέλικτη ζώνη -  τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο καταστατικό της Ένωσης και όποιο άλλο θέμα τεθεί. Σε κάθε συνάντηση θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά και θα συνταχθεί σχετική έκθεση  που θα κατατεθεί στο ΔΣ.

3.      Τη διοργάνωση θερινών σχολείων ΠΕ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών- μελών της Ένωσής μας στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας Αχαΐας και Σουφλίου Έβρου από τις 30 Ιουνίου (ημερομηνία άφιξης)  μέχρι τις 3 Ιουλίου 2004 (ημερομηνία αναχώρησης). Σε κάθε θερινό σχολείο θα λάβουν μέρος 31 εκπαιδευτικοί . Τα  μέλη της Ένωσής μας που θα λάβουν μέρος θα καλύψουν μόνα τους τις δαπάνες μετακίνησης, επειδή δεν θα εκδοθεί έγκριση μετακίνησης από το ΥΠΕΠΘ, ενώ τα ΚΠΕ θα καλύψουν τις δαπάνες διαμονής στους ξενώνες τους  και διατροφής στα εστιατόρια των εστιών από τους σχετικούς κωδικούς των Τεχνικών τους Δελτίων Έργων που αναφέρονται σε επιμορφωτικές δράσεις και σε συνεργασίες  με μη Κυβερνητικούς Φορείς. Παρακαλούνται τα τοπικά παραρτήματα Δυτικής Ελλάδας και Ροδόπης- Έβρου να στηρίξουν τις διοργανώσεις των θερινών σχολείων που έχουν γίνει πλέον θεσμός για την Ένωσή μας.  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2004 στις ΔΕ των παραρτημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. Τα παραρτήματα να στείλουν με φαξ τα ονόματα αυτών που θα πάρουν μέρος στο Γεν. Γραμματέα της Ένωσης Ν. Στεφανόπουλο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2004.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Παράρτημα Αττικής                               4 εκπ/κοί

Παράρτημα Αττικής                               4 εκπ/κοί

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας      3  εκπ/κοί

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας      3  εκπ/κοί

Παράρτημα Μαγνησίας                          2 εκπ/κοί

Παράρτημα Μαγνησίας                          2 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτ. Θεσσαλίας                  2 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτ. Θεσσαλίας                  2 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας                4 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας                2 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας               2 εκπ/κοί

Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας               2 εκπ/κοί

Παράρτημα Πελοποννήσου                   2 εκπ/κοί

Παράρτημα Πελοποννήσου                   2 εκπ/κοί

Παράρτημα Ιονίων νήσων                     2 εκπ/κοί

Παράρτημα Ιονίων νήσων                     2 εκπ/κοί

ΠαράρτημαΑνατ. Κρήτης                     2 εκπ/κοί

ΠαράρτημαΑνατ. Κρήτης                     2 εκπ/κοί

Παρ/μα  Ανατ. Στερεάς & Εύβοιας       2 εκπ/κοί

Παρ/μα  Ανατ. Στερεάς & Εύβοιας       2 εκπ/κοί

Παράρτημα Ροδόπης- Έβρου                2 εκπ/κοί

Παράρτημα Ροδόπης- Έβρου                4 εκπ/κοί

Παρ/μα  Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης    1 εκπ/κός

Παρ/μα  Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης    1 εκπ/κός

Παράρτημα Δυτ. Κρήτης                      1 εκπ/κός

Παράρτημα Δυτ. Κρήτης                      1 εκπ/κός

Παράρτημα Κερκύρας                           1 εκπ/κός

Παράρτημα Κερκύρας                           1 εκπ/κός

Παράρτημα Σάμου                                1 εκπ/κός

Παράρτημα Σάμου                                1 εκπ/κός

 

Θα υπάρξει και λίστα αναπληρωματικών για να καλυφθούν πιθανά κενά. Παρακαλούμε να επιλέξετε συναδέλφους που δεν έχουν επαρκή επιμόρφωση στην ΠΕ. Λεπτομέρειες για τα προγράμματα των θερινών σχολείων  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν για το ΚΠΕ Κλειτορίας στο τηλ. 26920 - 31288  (Υπεύθυνος Θωμάς Κανναβός, Αναπλ. Υπευθύνου Μιχάλης Σαββόπουλος) και για το ΚΠΕ Σουφλίου στο τηλ. 25540 24383 (Υπεύθυνος Κάβουρας Παναγιώτης, Αναπλ. Υπευθύνου Γιώργος Καλαϊτζής)

4.      Την υποβολή αιτήματος προς τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ  για συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα : της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της ΠΕ στα σχολεία, της έγκαιρης στελέχωσης των παλαιών και νέων ΚΠΕ ώστε να λειτουργήσουν κανονικά από 1ης Σεπτεμβρίου, της νομοθετικής ρύθμισης άρσης της άδικης περικοπής των προσθέτων μηνιαίων αποζημιώσεων στελεχών ΠΕ,  της ενίσχυσης της υποστήριξης των Υπευθύνων ΠΕ , της ενεργοποίησης από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ  των προκηρύξεων για συνέχιση της χρηματοδότησης των σχολικών προγραμμάτων, για επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών, για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και για τη γενίκευση του θεσμού των θερινών σχολείων.

5.      Την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. Μεσσάρη Διονύση και Σχίζα Ντίνας που επέμειναν στις παραιτήσεις τους από τα πρώτα αναπληρωματικά μέλη Σουβατζή Δέσποινα και Αγγελίδη Ζήση, οι οποίοι και θα λάβουν μέρος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

6.      Την έκφραση δυσαρέσκειας προς τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας επειδή στο τεύχος με αριθμό 30 δεν δημοσίευσε το ενημερωτικό σημείωμα του Δ.Σ. της Ένωσης .

7.      Την παράκληση προς όλα τα μέλη της Ένωσης, άτομα και ΔΕ παραρτημάτων να συμπαρασταθούν όσο μπορούν στο δράμα του μικρού Κωνσταντίνου Τσελέντη, γιου του συναδέλφου μας Σίμου Τσελέντη πρώην Υπεύθυνου  ΠΕ Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά που εδώ και 4 μήνες δίνει μάχη για τη ζωή αντιμετωπίζοντας οξύτατη μορφή λευχαιμίας. Χρειάζονται αίμα και αιμοπετάλια (το παιδί νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό) και για όσους μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά παρακαλούμε να καταθέσουν τη συμβολή τους στο λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης Παλαιού Φαλήρου με αριθμό 175365590-36 στον οποίο δικαιούχοι εμφανίζονται η Τσελέντη Μαρία και ο Τσελέντης Συμεών (γονείς του παιδιού).  

Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                 Ο Πρόεδρος

 

Νίκος Στεφανόπουλος                                                                          Γιώργος Φαραγγιτάκης