6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) και το Παράρτημα Κ.Δ. Μακεδονίας της Ε.Ε.Φ., διοργανώνουν το 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ από τις 9 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας του Α.Π.Θ. και υποστηρίζεται από τους φορείς:
1. το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π,
2. την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ,
3. την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και
4. το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1α. Φυσικό περιβάλλον, Φυσικές Καταστροφές
Βιοποικιλότητα
1β. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
1γ. Αστικό περιβάλλον
1γ. Υδάτινο περιβάλλον
1δ. Παγκόσμιες μεταβολές (Κλιματικές αλλαγές, Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Στρώμα του όζοντος, Υπεριώδης ακτινοβολία, Ακραία καιρικά φαινόμενα, Ερημοποίηση)
1ε. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2α. Μεταφορές - Επικοινωνίες και περιβάλλον
2β. Μέθοδοι και τεχνικές μετρήσεων-παρατηρήσεων για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος
2γ. Τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων
2δ. Τεχνολογίες αιχμής και περιβάλλον
2ε. Επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης στο περιβάλλον

3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3α. Περιβάλλον και εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση
3β. Περιβάλλον, πολιτισμός και ανάπτυξη
3γ. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη για ένα αξιοβίωτο περιβάλλον
3δ. Φύση, κοινωνία και πολιτισμός
3ε. Περιβαλλοντική ηθική
3στ. Προβλήματα ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές
3ζ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μια εκτενή Περίληψη μέχρι 300 λέξεις (μίας (1) σελίδας Α4) της εργασίας τους. Οι Περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια το σκοπό, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας που θα παρουσιαστεί στο πλήρες κείμενο.
Οι Περιλήψεις θα πρέπει να συνταχθούν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στη συνέχεια, ώστε να τυπωθούν στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο υπό μορφή διάλεξης ή αφίσας (poster) και πρέπει να συνιστούν πρωτότυπη έρευνα σε οποιαδήποτε από τα θέματα του Συνεδρίου.
Η αποδοχή μιας εργασίας θα γίνει ύστερα από κρίση της Περίληψης και θα βασιστεί στην πρωτοτυπία, στην ποιότητα και στη σχέση με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και πρέπει να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) σελίδες. Οι εργασίες θα πρέπει να συνταχθούν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στη συνέχεια, ώστε να τυπωθούν στον Τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά Arial Greek, 10pt, μονό διάστημα και περιθώρια 2,5cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας Α4.
Κωδικός της θεματικής ενότητας και τίτλος εργασίας με κεφαλαία γράμματα 12
pt
Επώνυμο και όνομα των συγγραφέων, με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία.
Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση των συγγραφέων (διεύθυνση, ταχ. Κώδικας,
e-mail, τηλέφωνο, fax) με υπογραμμισμένη τη διεύθυνση του συγγραφέα με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία.
Ακολουθεί μία κενή γραμμή πριν αρχίσει το κυρίως σώμα του κειμένου, το οποίο πρέπει να είναι ενιαίο, με πλήρη στοίχιση αριστερά και δεξιά και χωρίς τμήμα με αναφορές ή βιβλιογραφία.
Επίσης δηλώστε τυχόν προτίμησή σας στον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορικό ή αφίσα).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στείλατε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή :
α) δύο (2) αντίγραφα της περίληψης / εργασίας (μετά την αποδοχή της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου) και
β) ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε επεξεργαστή κειμένου
MS WORD, σε αντίστοιχη κάθε φορά δισκέτα σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

Ενωση Ελλήνων Φυσικών

Ενωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

Γραμματεία: Κατωμέρη Φωτεινή
Γριβαίων 6, 10680 ΑΘΗΝΑ

Γραμματεία: Κίτσου Ιουλία Προξένου Κορομηλά 51, 546 22 Θεσσαλονίκη

 


με την ένδειξη (για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ε.Ε.Φ)

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εισηγητές στο Συνέδριο

€ 70

Σύνεδροι

€ 50

Φοιτητές

€ 10

 

Η εγγραφή περιλαμβάνει το φάκελο του Συνεδρίου, τον τόμο περιλήψεων, τα πρακτικά του Συνεδρίου και τον καφέ-αναψυκτικά στα διαλείμματα.
Για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. παρέχεται έκπτωση 10 € στα παραπάνω τέλη εγγραφής

Η εμπρόθεσμη εγγραφή των εισηγητών (μέχρι τις 12 Νοεμβρίου) είναι υποχρεωτική προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία στον τόμο περιλήψεων, στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

15 Οκτωβρίου : Υποβολή περιλήψεων
29 Οκτωβρίου: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
12 Νοεμβρίου: Εξόφληση συνδρομής εισηγητών
26 Νοεμβρίου: Ανακοίνωση προγράμματος


Η φόρμα εγγραφής θα πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία του Συνεδρίου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:
syntonos@the.forthnet.gr

β) με απλό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:
SYNTONOS CONGRESS
Κα Θάλεια Ιωσηφίδου
Ερμού 18 Α
546 24 Θεσσαλονίκη

γ) με φάξ στο 2310 239 926


Η φόρμα κράτησης ξενοδοχείου θα πρέπει να αποσταλεί στο Πρακτορείο
DION Tours με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:
gianna@diontours.com

β) με απλό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:
DION TOURS
Κα Γιάννα Παντελίδου
Μητροπόλεως 26
546 24 Θεσσαλονίκη

γ) με φάξ στο 2310 287.313 ή 287.280


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ :
Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Παράρτημα
K.Δ. Μακεδονίας
Προξένου Κορομηλά 51, 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310-233703 , Φάξ : 2310-233703
Ηλεκτρονική Διεύθυνση :
eefthes@otenet.gr, http://users.otenet.gr/~eefthes

Γραμματεία του Συνεδρίου
Syntonos Congress - Κα Θάλεια Ιωσηφίδου
Ερμού 18Α, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 244987 , Φάξ: 2310 239926
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
syntonos@the.forthnet.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δελτίο Εγγραφής
Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου