Πρόσκληση

 

Το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό προγράμματα δασοπυρόσβεσης.

Στο εκπαιδευτικό κέντρο του σώματος στα ριζώματα δημιουργούνται ανά δέκα τέσσερις ημέρες ομάδες εκπαιδευόμενων.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έχοντας υπόψη σας τα παρακάτω.

 

Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή στο κέντρο δεκατέσσερις ημέρες.

Οι ημερομηνίες έναρξης και τέλους της εκπαίδευσης είναι προκαθορισμένες.

 

09-06-2005 έως 23-06-2005
23-06-2005 έως 07-07-2005
07-07-2005 έως 21-07-2005
21-07-2005 έως 04-08-2005
04-08-2005 έως 18-08-2005
18-08-2005 έως 01.09.2005
01.09.2005 έως 15.09.2005
15.09.2005 έως 29.09.2005

 

Το κόστος παραμονής σίτισης και εκπαίδευσης είναι μηδενικό.

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε θεωρητική εκπαίδευση,  σε ασκήσεις και φυσικά σε δασοπυρόσβεση  εάν παραστεί  ανάγκη καθώς  και  σε εργασίες που  προσφέρουμε  στην  τοπική  κοινωνία.

Το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δεκατεσσάρων ημερών μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ βρέστε τη σελίδα  www.esepa.gr