ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ( Ε.Ε.Φ.)

Γριβαίων 6, Αθήνα-106 80 τηλ: 3635701 FAX : 3610690

Προς το ΕΚΚΕ

υπ’όψιν κ. Κ.Τσακίρη

Aθήνα 2 Οκτωβρίου 1999

κύριοι

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον κ. Κ.Τσακίρη για την σύμπτωση δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), σε σχέση με τα κοινωνικά αποτελέσματα από τις επιπτώσεις των μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών που εκπέμπουν ή λαμβάνουν διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις, θα ήθελα να σας τονίσω ότι τα θέματα αυτά, πέρα από το επιστημονικό τους περιεχόμενο που είναι γνωστό και οικείο στους Φυσικούς, αποτελούν και το αντικείμενο ενός αυξανόμενου κοινωνικού προβληματισμού. Έτσι από το 1985 και μετά οι Φυσικοί έγιναν αποδέκτες συναφών ερωτημάτων, τα οποία σηματοδοτούσαν την ανάγκη έρευνας, θεσμοθέτησης, κατανόησης, υποστήριξης και αποδοχής των γενικών ή/και κάποιων ειδικών, κατά περίπτωση, κανόνων που απαιτούνται.

Για τον λόγο αυτόν, αλλά και για άλλους γενικότερους, από το 1992 η ΕΕΦ έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Μη-Ιονιζουσών ακτινοβολιών, από καθηγητές τριτοβαθμίων ιδρυμάτων με συναφή ειδίκευση. Η επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται σε κάθε τι που αφορά τις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες, δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος λ>200 nm, δεδομένου ότι τέτοιες ακτινοβολίες εκπέμπονται ή λαμβάνονται, κανονικά ή παρασιτικά, από ένα ετερόκλητο πλήθος φυσικών και τεχνητών πηγών ή διατάξεων. Τα ζητήματα που συχνά απασχολούν την επιτροπή είναι τα εξής:

-Οι φυσικές και οι τεχνητές πηγές μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών

-Οι χρήσεις των μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών και η συναφής δεοντολογία

-Οι επιπτώσεις από τις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από τις συναφείς διατάξεις

-Η ορολογία, τα πρότυπα και η μετρολογία στις μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες

-Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε ζητήματα μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών

Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Μη-Ιονιζουσών ακτινοβολιών της ΕΕΦ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και έχει τεκμηριωμένες απόψεις ή θέσεις που στηρίζονται σε επιστημονικές εργασίες των μελών της (μερικές των οποίων σας επισυνάπτω), αλλά και άλλων Ελλήνων ή ξένων ειδικών.

Η Επιτροπή Μη-Ιονιζουσών ακτινοβολιών ενημερώνει συχνά για τα ερευνητικά δεδομένα και για τις απόψεις της την Ακαδημία Αθηνών και την Βουλή των Ελλήνων, όπως επίσης και τα αρμόδια υπουργεία ή φορείς, εφ όσον βεβαίως της ζητηθεί κάτι τέτοιο. Έτσι είναι σε θέση να συμβάλει και στην εξέταση από το ΕΚΚΕ θεμάτων ή όψεων που έχουν συναφές περιεχόμενο και παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα.

Με βάση αυτά είμαστε στην διάθεση σας, για περαιτέρω ενημέρωση στο εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι συνάδελφοι από την Επιτροπή Μη-Ιονιζουσών ακτινοβολιών της ΕΕΦ.

 

Με τιμή

Στέφανος Τσιτομενέας

δρ.Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρολόγος

Πρόεδρος της Επιτροπής Μη-Ιονιζουσών Ακτινοβολιών

της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Προσωπική επικοινωνία:: τηλ: 0977530620 e-mail : stsit@teipir.gr