ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΔΩΝ 28, ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ:  210-3225245 - 3226693

 FAX: 210-3225240

E-MAIL: spe@ellinikietairia.gr / elet@ellinikietairia.gr

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ - ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1,2 & 3 Απριλίου 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(αναβολή λόγω έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων για 1-3/4/2005)

Θεματικοί άξονες:

1. Η Π.Ε. στην προσχολική, στη σχολική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Η Π.Ε. στη μη τυπική εκπαίδευση (Μ.Κ.Ο., Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κ.Ε.Κ., Οδηγοί, Πρόσκοποι, κ.α.)

3. Η Π.Ε.  και η Ειδική Αγωγή

4. Η Π.Ε. στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών

5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευέλικτη Ζώνη

 

Οργάνωση: Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας

Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πειραιά, Όμιλος UNESCO Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ &ΝΗΣΩΝ

Αρχικό -γενικό πρόγραμμα

Παρασκευή 1/4/2005

15:00-17:00 Εγγραφές

17:00-20:00  Έναρξη- Κεντρικές ομιλίες

20:30 Δεξίωση

Σάββατο 2/4/2005

9:00- 14:00 Εισηγήσεις

16:00-19:00 Εργαστήρια

Κυριακή 3/4/2005

9:30- 12:30 Εισηγήσεις

13:00- 14:00 Συμπεράσματα –Κλείσιμο

 

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις αρχές Μαρτίου 2005 στην ιστοσελίδα μας: www.ellinikietairia.gr

To συνέδριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων και στους φορείς που με οποιοδήποτε τρόπο ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

 

Η συμμετοχή δηλώνεται με αίτηση που αποστέλλεται με φαξ (210 3225240) ή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μαζί με την αίτηση πρέπει να σταλεί οπωσδήποτε φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης του ποσού του δικαιώματος συμμετοχής στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 190/359499-81  στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη. Μπορεί επίσης να σταλεί ταχυδρομική επιταγή με την ένδειξη «Για το Συμπόσιο Π. Ε» και με σαφή αναγραφή του πλήρους ονόματος του αποστολέα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους την απόδειξη της τράπεζας κατά την εγγραφή τους στην έναρξη του συμποσίου και κάθε έγγραφο με το οποίο αποδεικνύονται ιδιότητες για τις οποίες ζήτησαν μείωση του ποσού εγγραφής (πάσο, βεβαίωση μέλους, κτλ), για αποφυγή ταλαιπωρίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

Σύνεδροι 75 Ευρώ- φοιτητές 25 Ευρώ.

Τακτικά μέλη  της Ε.Ε. 40 Ε, δόκιμα μέλη 45 Ε και Φίλοι της Ε.Ε. 50 Ευρώ.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Φάκελο Συμποσίου, βεβαίωση παρακολούθησης, συμμετοχή στη δεξίωση, καφέ στα διαλείμματα, περιλήψεις των εισηγήσεων σε μικρό τεύχος και τα πρακτικά του συνεδρίου σε CD -rom.

 

Βιωματικά εργαστήρια και εργαστήρια παρουσίασης υλικού μπορούν να οργανωθούν από εκπαιδευτικούς, από εκδοτικούς οίκους, συνεργαζόμενους φορείς (Πανεπιστήμια, Ενώσεις Εκπαιδευτικών, Μ.Κ.Ο.), ή άλλους παραγωγούς.

Συνεννόηση με τη Γραμματεία για τους όρους.

 

 

Γραμματεία Συμποσίου: Μάρω Τουμπανάκη. Τηλ. 210 3225245, φαξ 210 3225240

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Προσωπικά στοιχεία

 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Θέση

Οργανισμός

Σχολική Μονάδα

Μέλος – Φίλος της Ε.Ε.     ναι / όχι

Διεύθυνση επικοινωνίας

 

Οδός – αριθμός       

Πόλη

Ταχ. Κώδικας:         

Τηλέφωνο:

Κινητό τηλ.:

Φαξ:

Ηλ. Ταχ.:

Συμμετέχω με ανακοίνωση:  ΝΑΙ - ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία για την επικοινωνία:

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Δημήτρης Καλαϊτζίδης τηλ.210 4134056/ e-mail: kalariv1@sch.gr

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαίτη

Γραμματεία Συμποσίου: Μάρω Τουμπανάκη τηλ. 210 3225245/ fax: 210 3225240 e-mail: spe@ellinikietairia.gr