ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΔΞΑ)Σημείωμα Επιτροπής Περιβάλλοντος - Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ)
Δραστηριότητες Επιτροπής Περιβάλλοντος - Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ)

Έρευνες Βαθμού Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών που οδηγούν σε αυτούς

 
(συνεργασία Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ και Επιτροπής Περιβάλλοντος ΣΔΞΑ)