ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΔΞΑ


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Θεωρώντας ότι η ενεργός παρέμβαση στα καίρια και ευαίσθητα θέματα που άπτονται της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι υποχρέωση κάθε πολίτη τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών έχουν προβεί σε διάφορες ενέργειες που σκοπό έχουν την αλλαγή της δυσφημιστικής εικόνας που δυστυχώς παρουσιάζουν πολλές περιοχές αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτές.

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι διαδρομές που οδηγούν σ’ αυτούς αποτελούν για τον ξεναγό μέρος της εθνικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του, καθώς επίσης και τον χώρο εργασίας του. Η φύση αλλά και η θέση του επαγγέλματος επιτρέπει στους ξεναγούς να έχουν γι’ αυτούς τους χώρους άποψη που, εκτός των ίδιων τοποθετήσεων, εκφράζει τη συνισταμένη πολλών παρατηρήσεων (επισκεπτών, υπάλληλων των χώρων, αρχαιολόγων, καταστηματαρχών της περιοχής κτλ).

Η οικολογική ευαισθησία του κλάδου έχει εκδηλωθεί με διάφορες ευκαιρίες:

1996: Οικολογική ημερίδα στα ετήσια σεμινάρια των ξεναγών.

1997: Έρευνα για τον βαθμό καθαριότητας αρχαιολογικών χώρων και διαδρομών σε συνεργασία με την Ομάδα Περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

1998: Εθελοντικός καθαρισμός σε Αργολίδα-Κορινθία σε τουριστικές διαδρομές που οδηγούν σε πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους.

1999: Αναδασώσεις σε Πεντέλη και Υμηττό.

2000: Επαναληπτική έρευνα για την καθαριότητα με τον ίδιο δημόσιο ερευνητικό φορέα (ΕΚΚΕ).

2001: 1. Εθελοντικός καθαρισμός στο πευκοδάσος του Σχοινιά,

 2. Εθελοντικός καθαρισμός στον Εθνικό κήπο.

2002: 1. Έρευνα για το βαθμό καθαριότητας αρχαιολογικών χώρων και διαδρομών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης και την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ,

 2. Εθελοντικός καθαρισμός στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Σ.Δ.Ξ. Αθήνας συγκροτήθηκε με σκοπό την συμβολή των ξεναγών στην αντιμετώπιση καίριων και χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με την συστηματικά συντελούμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Πέραν των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η καταστροφή αυτή σε όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, παράλληλα αμαυρώνει την εικόνα που προσλαμβάνουν οι επισκέπτες - τουρίστες και πλήττει ευθέως τόσο τον τουρισμό, όσο και την αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς.

Από την πλευρά μας, οι διπλωματούχοι ξεναγοί θα συνεχίσουμε  την προσπάθεια ελπίζοντας στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας αλλά και των καθ’ υλην αρμόδιων, Υπουργείων, Αυτοδιοικήσεων (Τοπικών και Νομαρχιακών), τουριστικής αστυνομίας κα ελπίζοντας ότι οι ενέργειες μας βοηθούν στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας.