Οι κατευθύνσεις της ομιλίας του Κίμωνα Χατζημπίρου είναι: “Η οικολογική δραστηριότητα να εστιάσει στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με θετικές λύσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (κυρίως αστικού και περιαστικού) με χρήση ιθαγενών φυτών. Κυριότερα πλεονεκτήματα είναι η  βοήθεια για την διατήρηση αυτών των ειδών χλωρίδας, η δημιουργία ενός  οικολογικού πλαισίου ευνοϊκού για την άγρια πανίδα, η εξοικονόμηση νερού άρδευσης κ.λπ. Η επιτυχία προϋποθέτει σοβαρή μελέτη και αξιοποίηση ειδικών.”