ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

10-16 MAIOY 2000, ΝΑΥΠΛΙΟ

 

Διεθνές σεμινάριο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα γεωλογικής κληρονομιάς και γεωδιατήρησης.

Διοργανώνεται από το ΙΓΜΕ, UNESCO, Reserve Geologique de Haute Provence μέσω του έργου GRECEL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα COMENIUS (action 3.1&3.2).

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής αυτής διάστασης και η ενσωμάτωση της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς στην περιβαλλοντική προβληματική.

Είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκπαίδευση χωρίς γεωδιατήρηση αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει γεωδιατήρηση χωρίς εκπαίδευση.

Χρειαζόμαστε ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά μαθητές που να προστατεύουν τη φυσική και ειδικότερα τη γεωλογική κληρονομιά στον τόπο τους, στην πόλη τους, στο κατώφλι τους.

Αλλά για να έχουμε ενήμερους μαθητές χρειαζόμαστε καταρτισμένους καθηγητές, αυτός είναι και ο σκοπός των διεθνών σεμιναρίων.

Tο πρώτο σεμινάριο αυτού του περιεχομένου έγινε τον Οκτώβριο του 1999, στο Ναύπλιο και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, είχε δε μεγάλο αντίκτυπο στον τοπικό τύπο και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το σεμινάριο αυτό είναι ιστορικό γιατί είναι το πρώτο στη γεωλογική κληρονομιά, σε μια ιστορική πρωτεύουσα της χώρας όπου και το πρώτο γυμνάσιο του ελληνικού κράτους. Στην πόλη αυτή μοιραστήκαμε με τους καθηγητές τις γνώμες μας για τις καλλίτερες δυνατές πρακτικές για βιωσιμότητα.

Είναι ακόμη ιστορικό γιατί η πρώτη πινακίδα γεώτοπου στην ελληνική επικράτεια τοποθετήθηκε σε γεώτοπο-μάρτυρα  της γεωλογικής ιστορίας της χώρας μας, στην παραλία της Αρβανιτιάς του Ναυπλίου. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα των μαθητών του Β΄Γυμνασίου της πόλης με υπεύθυνη καθηγήτρια της κ. Γκούμα Β. Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο αρμόδιος για τα περιβαλλοντικά θέματα Αντιδήμαρχος Ναυπλίου κ. Ι. Κολιόπουλος, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά θέματα αφού και ο ίδιος είναι καθηγητής.

Το μεθεπόμενο σεμινάριο του είδους θα γίνει στο Λουτράκι Κορινθίας τον Οκτώβριο του 2000 και το τέταρτο στα Γρεβενά, το Μάϊο του 2001,

Μέσα από αυτά τα σεμινάρια στοχεύουμε σε έναν επαναπροσδιορισμό και σε καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση όπως απαιτεί και το κεφ. 36 της Agenda 21 του Ρίο 1992. Η UNESCO είναι ο υπεύθυνος για την προώθηση του κεφ. 36 της Agenda 21.

Οι σκοποί του κεφαλαίου είναι

1.     επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης γαι επίτευξη της βιωσιμότητας

2.     βελτίωση-αύξηση της συνειδητοποίησης σε όλα τα επίπεδα

3.     προώθηση, ετοιμασία σεμιναρίων.

 

 

Τοποθέτηση Πινακίδας του Γεώτοπου 1

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΙΓΜΕ

Τηλ.: 7757331-7779467

e-mail: ren@igme.gr