ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η " Ένωση Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα" είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που συστάθηκε, ως Σωματείο, δυνάμει της υπ' αριθ. 7408/207 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2008.

Ήδη, η Ένωση έχει 49 περίπου μέλη - φορείς της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκπροσωπούν το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού έχει έμπρακτα εκφράσει την υποστήριξή του στους σκοπούς, οραματισμούς και άμεσες στοχεύσεις της Ένωσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της "Ένωσης Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα"