ΙΓΜΕ GEOLOGICAL HERITAGE IN SOUTH - EASTERN EUROPEAN COUNTRIES


Πληροφορίες

Για να "κατεβάσετε" τα περιεχόμενα του CD "Workshop of South Eastern European countries network for the geological heritage conservation", ΙΓΜΕ - ProGEO WG1 - UNESCO

κάντε κλικ στο κουμπί Download

Το αρχείο είναι συμπιεσμένο και αυτοεκτελέσιμο (zip). Το μέγεθος του είναι αρκετά μεγάλο (78.336 ΚΒ) και αφού το" κατεβάσετε" και το αποσυμπιέσετε, για να το ανοίξετε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το MS Word.