ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Από :

Την Π.Μ.ΗΠΕΙΡΟΥ του ΙΓΜΕ  και την ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

Το Πρόγραμμα :

  

 Στην ημερίδα ήταν καλεσμένοι όλοι σχεδόν οι φορείς της περιοχής που με τον ένα η τον άλλο τρόπο εμπλέκονται σε θέματα  νερού και γεωργίας.

Δυστυχώς οι αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί δεν ανταποκρίθηκαν.

Στην ημερίδα κλήθηκε και το Πανελλήνιο Δϊκτυο Οικολογικών Οργανώσεων που εκπροσωπήθηκε από το μέλος της Επταμελούς Γραμματείας Διονύση Παπανίκο.

Ο χαιρετισμός – παρέμβαση του ΠΔΟΟ έχει ως εξής :

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων ευχαριστεί τους διοργανωτές για την πρόσκληση και χαιρετίζει όλους που παραβρίσκονται στην τόσο ενδιαφέρουσα για την περιοχή της Πρέβεζας ημερίδα.

Το Πανελ. Δίκτυο Οικολ. Οργανώσεων είναι το συντονιστικό περισσότερων από 45 οικολογικών οργωνώσεων κατανεμημένων σε όλη την επικράτεια.Μέλος του Δικτύου είναι και η Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας (ΠΕΠ) όπως και αυτή του Μαργαριτίου.

Κάθε χρόνο το Δίκτυο κάνει ένα θεματικό συνέδριο με συγκεκριμένο θέμα.

Φέτος το θέμα μας είναι το πρόβλημα των μεταλλαγμένων γενετικά οργανισμών και θα γίνει στην Καβάλα στα τέλη του Νοέμβρη.

Συνοπτικά  οι προτάσεις του οικολογικού κινήματος (ΠΔΟΟ) για την διαχείριση των νερών και στην περιοχή είναι :

1.       Επιτάχυνση του προγράμματος ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2.       Ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν 1739/87 (κεφ.2) για λειτουργία της Διϋπουργικής Επιτροπής Υδάτων. Βελτίωση της νομοθεσίας με κατεύθυνση την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων.

3.       Αμεση επέκταση των ουσιαστικών ελέγχων κύρια στις επιβαρυμένες περιοχές ιδιαίτερα σ’αυτές με έντονη γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα. Σ’αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι μελέτες σαν την παρούσα του ΙΓΜΕ βοηθούν κατά πολύ στην λήψη αποφάσεων και μέτρων.

4.       Αποφυγή των μεγάλων κατασκευαστικών έργων (Μεγάλα φράγματα πχ.Αράχθου ή εκτροπή ποταμών πχ. Αχελώου)  που επιβαρύνουν και οικονομικά αλλά και οικολογικά . Εδώ θα θέλαμε συμφωνόντας με την ΠΕΠ να εκφράσουμε την αντίθεση μας στην πρόταση μεταφοράς νερού από τον Λούρο για άρδευση του κάμπου της Πρέβεζας. Αντίθετα θεωρούμε ότι το πρόβλημα της τροφοδοσίας αλλά και της άρδευσης μπορεί να αντιμετωπισθεί με απόλυτη επιτυχία με ορεινά μικροφράγματα εμπλουτισμού των υδροφόρων,  ελέγχου χειμαρρικών φαινομένων και ανάσχεσης της διάβρωσης. Φωτεινό παράδειγμα η Νάξος.

5.       Υλοποίηση του κανονισμού 2078/92 με προγράμματα προστασίας υγροτόπων και υδροληπτικών περιοχών. Κίνητρα για μετάβαση από τις συμβατικές καλλιέργειες στην βιολογική γεωργία που αποδεδειγμένα είναι και υδροοικονομική μέθοδος. Παράλληλη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με στόχο και την οικονομία στο νερό , αγαθό εν ανεπαρκεία σε λίγα χρόνια. Η παρουσία υπολειμάτων φυτοφαρμάκων στο νερό δεν είναι αποτέλεσμα λάθους των αγροτών αλλά  κανονικής χρήσης .Είναι απαραίτητο να δοθεί λύση στο πρόβλημα της διάθεσης των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων . Οπου κι άν πάμε στην  Πρέβεζα θα βρούμε πεταμένα φιαλίδια Βρωμιούχου μεθυλίου η κουτιά άλλων φαρμάκων. Το φιαλίδιο για παράδειγμα του Βρωμιούχου μεθύλιου γράφει επι λέξει { Εφαρμόζεται παρουσία γεωπόνου ή χημικού ή από συνεργεία με ειδική άδεια} . Που και πότε εφαρμόσθηκε αυτό ; Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν εφαρμόστηκε πουθενά και ποτέ.

6.       Οριοθέτηση με επιστημονικά κριτήρια των ζωνών απόλυτης προστασίας των νερών.

7.       Ενεργοποίηση του κανονισμού  676/91  της ΕΕ για την μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων νερών από τα νιτρικά.

8.      Προώθηση της χρήσης των ανακυκλωμένων νερών τόσο από τους βιολογικούς όσο και από άλλες πηγές. Η πρόταση της Περιβαλλοντικής Πρέβεζας για χρήση του καθαρισμένου νερού του Βιολογικού της Πρέβεζας στην ανάσχεση του φαινομένου υφαλμύρινσης και εμπλουτισμού των υδροφόρων των παράκτιων περιοχών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υδροφόρων με τέτοια νερά έχει πολλά και θετικά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα.

9.       Τοποθέτηση υδρομέτρων σε όλες ανεξαιρέτως τις γεωτρήσεις και έλεγχος της χρήσης του νερού. Αποθάρυνση της τάσης εκείνης που δήθεν για λόγους οικονομίας ενέργειας (αντιπαγετική προστασία θερμοκηπίων) κατασπαταλά νερό και τον χειμώνα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον χρόνος ανανέωσης των υδροφόρων.

 

Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δόσατε  και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ενδιαφέρουσα αυτή ημερίδα η οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει την απαρχή της εκλογίκευσης των χρήσεων του νερού και στην περιοχή της Πρέβεζας.