ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ""Ημέρα του Ποταμού2001": Μια Πανελλήνια Περιβαλλοντική Μαθητική Δράση (συνοπτικά)
"Ημέρα του Ποταμού2001": Μια Πανελλήνια Περιβαλλοντική Μαθητική Δράση
"Ημέρα του Ποταμού2001": Μια Πανελλήνια Περιβαλλοντική Μαθητική Δράση (φωτογραφικό υλικό)