Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΓΙΑ ΤΟ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ΚΑΙ ΤΗΝ Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α

Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση

 

Λευκάδα, 10 -20 Ιουλίου 2007

 

Το Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕΜΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκινάει τη διοργάνωση μαθημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες στο πλαίσιο θερινών σχολείων. Το καλοκαίρι 2007 θα πραγματοποιηθεί το 1ο θερινό σχολείο, στη Λευκάδα, με θέμα: Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση. Την επιστημονική ευθύνη του 1ου θερινού σχολείου έχει η Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Διευθύντρια του ΚΕΜΕΠΕ κ. Ευγενία Φλογαΐτη.

Τα μαθήματα του 1ου θερινού σχολείου απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εργαζόμενους σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε φοιτητές και σε σπουδαστές.

Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και να καταστούν ικανοί να τις εφαρμόζουν με επιτυχία:

Θα διδαχτούν, οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνονται συμμετοχικά, βιωματικά και επικοινωνιακά περιβάλλοντα μάθησης, όπως: διαλογική αντιπαράθεση, μελέτη περίπτωσης, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, μελέτη πεδίου, εννοιολογικός χάρτης, χιονοστιβάδα, καθώς και οι διδακτικές μέθοδοι του project και της επίλυσης προβλήματος. Στην προσέγγιση των διδακτικών τεχνικών θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλακούν ενεργά στη μάθησή τους συνεργαζόμενοι βιωματικά σε μικρές ομάδες. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος υλικού και βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν την περίοδο 10 20 Ιουλίου στη Λευκάδα και θα διαρκέσουν 5 συνεχόμενες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Θα ξεκινούν καθημερινά στις 9.30 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 13.30 το μεσημέρι. Το κόστος συμμετοχής είναι 230. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Τελική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 31η Μαΐου.

Για την εγγραφή σας, παρακαλώ συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση και στείλτε την στον φορέα διαχείρισης του θερινού σχολείου (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικό Περιβάλλον και Ανθρώπινο Δυναμικό Πάντειο Πανεπιστήμιο) με email (uehr@panteion.gr) ή με fax (210-9248781). Για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας χρειάζεται να αποστείλετε με fax και την απόδειξη κατάθεσης του χρηματικού ποσού συμμετοχής, πάνω στην οποία θα αναγράφεται και το όνομά σας, στο ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -5011013780650, IBAN: GR 230 172 011 000 5011013780650. Για επικοινωνία σχετικά με θέματα εγγραφής σας στο θερινό σχολείο μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Άννα Θεοφιλάτου στο τηλ. 210 9247450, ώρες 09:00 17:00. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να στείλετε email στο kemepe@ecd.uoa.gr με την ένδειξη θερινό σχολείο

 

 

Με τιμή,

 

Ευγενία Φλογαΐτη

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο 1ο θερινό σχολείο του ΚΕΜΕΠΕ

Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση

Λευκάδα, 10 20 Ιουλίου 2007

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

email

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ