ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΜΙΘΟΥ

Μια πρώτη γνωριμία …

 

Αραβέλλα Ζαχαρίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

   Ο οδηγός αυτός αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια γνωριμίας και επαφής των εκπαιδευτικών και μαθητών με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις του.

   Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός , ότι το σχολείο και η παρεχόμενο σ’ αυτό εκπαίδευση, συνιστούν καθοριστικό παράγοντα και βασικό πυρήνα για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών, με νέες στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς το περιβάλλον και τη ζωή. Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης προς μια νέα κατεύθυνση, την περιβαλλοντική αποτελεί πρωταρχικό στόχο όχι μόνο των διεθνών διασκέψεων (Τιφλίδα 1977, Μόσχα 1987, Ρίο 1992, Θεσσαλονίκη 1997) που έλαβαν χώρα για την κατοχύρωση της φιλοσοφίας, των αρχών και στόχων της, αλλά και των Κρατών, τα οποία από τη δεκαετία του 1990 προέβησαν σε μια προσπάθεια διάχυσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σ’ όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

   Οι πρώτες προσπάθειες για περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών οργανώνονται μέσα από συγκεκριμένες εκδηλώσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον, και θεματικές του Αναλυτικού Προγράμματος που έχουν περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Αναλαμβάνονται επίσης πρωτοβουλίες για οργάνωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και προσωπική εμπλοκή των μαθητών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

   Ορόσημο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Κύπρο αποτέλεσε το πρασίνισμα του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τόσο της δημοτικής όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστέγασμα της συνειδητοποίησης του γεγονότος, ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί όχι απλά μια εκπαιδευτική διαδικασία ή μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση, αλλά μια φιλοσοφική θεώρηση, που απαιτεί ένα άλλο τρόπο σκέψης μια νέα στάση ζωής, αποτελεί η δημιουργία του πρώτου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Κέντρο αυτό φιλοδοξεί να συνδέσει το σχολείο με την κοινωνία εμπλέκοντας παράλληλα όλες τις κοινωνικές ομάδες σε δραστηριότητες και δράσεις που αφορούν την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

   Το έντυπο αυτό υλικό το οποίο έχετε στα χέρια σας ετοιμάστηκε με στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα σ’ ότι αφορά τη φιλοσοφία του Κέντρου, τον τρόπο λειτουργίας του και τα προσφερόμενα προγράμματα τα οποία είναι οργανωμένα και σχεδιασμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στα διάφορα εκπαιδευτικά και ηλικιακά επίπεδα των ομάδων και στις ιδιαιτερότητες που πιθανόν αυτές παρουσιάζουν.

   Πέρα από την πληροφόρηση που παρέχεται σχετικά με το Κέντρο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει διάφορες ιδέες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές στην οργάνωση της επίσκεψης στο Κ.Ε.Π.Ε. Λεμίθου.

   Μια επίσκεψη στο Κέντρο θα βοηθήσει στην εκτίμηση της προσπάθειας που καταβάλλεται για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. Ας μην ξεχνούμε ειδικά εμείς οι εκπαιδευτικοί, ότι έχουμε υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και την εμπειρία στις μελλοντικές γενεές. Στο χέρι μας είναι να δείξουμε στους αυριανούς πολίτες, ότι βελτίωση της ποιότητας ζωής μας συναρτάται άμεσα με τη δράση και συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον.

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΤΡΟΟΔΟΣ

 

   Η οροσειρά του Τροόδους αποτελείται από ένα σύμπλεγμα βουνοκορφών που στα δυτικά αρχίζουν από τα χωριά Παναγιά και Πωμό της Επαρχίας Πάφου και στα Ανατολικά εκτείνονται μέχρι το Σταυροβούνι της Επαρχίας Λάρνακας. Ψηλότερη κορυφή του είναι η Χιονίστρα (1952μ). Η ομορφιά και η ιδιαιτερότητα του Τροόδους συνίσταται στη ξεχωριστή χλωρίδα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιάζουσες οικολογικές συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της βροχόπτωσης, των θερμοκρασιών και του υψηλού υψόμετρου της περιοχής, δημιουργώντας ένα τοπίο που όμοιο του δεν συναντάς, αφού σε μια μικρή έκταση γης 4-5 χιλιομέτρων υπάρχουν τα μισά περίπου ενδημικά φυτά της Κύπρου (67 περίπου σε σύνολο 127).

   Το Τρόοδος φιλοξενεί επίσης πολλά αυτοφυή είδη της Κύπρου που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως η Μαύρη Πεύκη η οποία φυτρώνει σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα και η Τραχεία Πεύκη που κυριαρχεί σε πιο χαμηλό υψόμετρο.

   Η ποικιλομορφία της βλάστησης συνέβαλε ώστε στη συγκεκριμένη περιοχή να δημιουργηθούν μονοπάτια μελέτης της φύσης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να χαρεί και να απολαύσει την μοναδικότητα και ξεχωριστή ομορφιά της κυπριακής φύσης.

   Η παγκόσμια σημασία που έχει από γεωλογικής πλευράς το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροόδους, καθιστά την περιοχή ξεχωριστό τόπο μελέτης και παρατήρησης.

   Η μοναδικότητα του τοπίου σε συνδυασμό με την γραφικότητα και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των χωριών του Τροόδους, καθιστούν την περιοχή σημείο αναφοράς τόσο από άποψη φυσική, πολιτιστική, κοινωνική και γεωλογική.

 

ΛΕΜΙΘΟΥ

 

   Στη Νοτιοδυτική πλευρά του Τροόδους και περιτριγυρισμένο από ψηλές βουνοκορφές βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 1.100μ. το μικρό χωρίο Λεμίθου με το τραχύ βουνίσιο τοπίο και τις βαθιές του κοιλάδες. Αν και βρίσκεται κοντά στα τουριστικά θέρετρα του Τροόδους, των Πλατρών και του Προδρόμου, εντούτοις δεν επηρεάστηκε από αυτά. Αυτό μπορεί κανείς να το παρατηρήσει από το μικρό αριθμό κατοίκων που παραμένουν στο χωριό (κυρίως υπερήλικες), μετά το μεγάλο κύμα αστυφιλίας την περίοδο 1980.

   Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την προέλευση του ονόματος του χωριού. Κυρίαρχη όμως άποψη θεωρείται αυτή η οποία αναφέρει ότι το χωριό πιθανότατα πήρε το όνομά του από το όνομα του πρώτου οικιστή που ονομαζόταν Λεμίθης, επίθετο το οποίο προέρχεται από το φυτό Λεμίθιν το οποίο είναι αγριοβότανο και φυτρώνει σε άγονους τόπους και του οποίου οι βλαστοί χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σαμαριών. Εάν λοιπόν ο πρώτος οικιστής της Λεμίθου ονομαζόταν Λεμίθης, σήμαινε πως έχει γένια λεπτά και μακριά όπως το φυτό Λεμίθιν.

   Το χωριό πέρα από το γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα για περιδιάβαση και περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον επισκέπτη από γεωλογικής άποψης να μελετήσει τα πυριγενή πετρώματα. Από άποψη ιστορική και πολιτιστική έχει κανείς τη δυνατότητα να επισκεφτεί και να εκτιμήσει την εκκλησία της Παναγίας στο χωριό, με ξεχωριστές εικόνες στο είδος της του 17ου αιώνα, καθώς και την ξυλόστεγη και μονόκλιτη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του 16ου αιώνα.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ κτίσμα πετρόκτιστο, δομημένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου μας, με στέγη σαμαρωτή στέκεται περήφανα και επιβλητικά στους πρόποδες ενός λόφου πάνω από το χωριό, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον ξένων και ντόπιων να την επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στους χώρους της.

   Η ομορφιά και ζεστασιά που προσδίδει το όλο οικοδόμημα σε συνδυασμό με την αρμονία του τοπίου δημιουργεί στον επισκέπτη, αισθήματα γαλήνης και ηρεμίας αλλά και εκτίμησης της Κυπριακής υπαίθρου που αν και ξεχασμένη από πολλούς, αντιστέκεται στο χρόνο δηλώνοντας παρούσα και ζωντανή παρά τις προκλήσεις και δυσχέρειες επιβίωσης που αντιμετωπίζει εξαιτίας των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, δεδομένων και απαιτήσεων.

   Η εμπορική σχολή Μιτσή στέκεται αγέρωχη, ανέγγιχτη και άφθαρτη στο χρόνο προσαρμοζόμενη στις κοινωνικό οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Αποτέλεσε όραμα του ευπατρίδη Δημοσθένη Μιτσή ο οποίος γεννήθηκε στη Λεμίθου το1848 και πέθανε στην Αίγυπτο το 1923. Παρακινημένος από τα φιλάνθρωπα του αισθήματα και το μεγάλο του πατριωτισμό, οραματίστηκε τη δημιουργία ενός λαμπρού εκπαιδευτηρίου στη γενέτειρά του, που θα παρείχε μια ξεχωριστή γενική παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση στους νέους της παραμελημένης Μαραθάσσας. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα την 1η Οκτωβρίου του 1912.

   Η σχολή από το 1993 λειτουργεί μόνο ως Λύκειο με οικονομική αυτοτέλεια και στηριζόμενο από ένα διαχειριστικό συμβούλιο το οποίο φροντίζει και επιμελείται τη σχολή.

   Στον πανέμορφο και φιλόξενο αυτό χώρο της σχολής και με την συναίνεση, προθυμία και στήριξη του διαχειριστικού συμβουλίου και τον ενθουσιασμό του διευθυντή και του προσωπικού της σχολής, φιλοδοξεί να ξεκινήσει για πρώτη χρονιά τη λειτουργία του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου (Κ.Ε.Π.Ε.Λ). Είναι η αρχή μιας γενικότερης προσπάθειας και προσανατολισμού για επέκταση του θεσμού των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σ’ άλλες περιοχές του τόπου μας που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

   Η ίδρυση του πρώτου Κ.Π.Ε. στη Λεμίθου ήταν αφενός απόρροια της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για τον τόπο από άποψη φυσική, γεωλογική και πολιτιστική η οροσειρά του Τροόδους και αφετέρου ήταν αποτέλεσμα του ενθουσιασμού και της άμεσης ανταπόκρισης του διαχειριστικού συμβουλίου, του προσωπικού της σχολής και των ίδιων των κατοίκων να στηρίξουν την ιδέα αυτή και να την κάνουν πραγματικότητα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

   ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε. Λεμίθου είναι προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την παροχή γνώσεων σχετικών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την καλλιέργεια των στάσεων εκείνων και δεξιοτήτων, που θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και των άλλων κοινωνικών ομάδων που πρόκειται να επισκεφθούν το κέντρο. Η παρουσίαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα στο κέντρο στηρίζεται στην αρμονική οργάνωση και λειτουργία του τρίπτυχου, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

   Το κέντρο, έχοντας ως γνώμονα τη βασική αυτή αρχή, οργανώνει και συγκροτεί τις δραστηριότητες του με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να:

·        Συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση μ’ αυτά.

·        Αποκτήσουν ένα σύνολο αξιών για το περιβάλλον καθώς και κίνητρα για ενεργό συμμετοχή, βελτίωση και προστασία του.

·        Καλλιεργήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για αναγνώριση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

·        Συμμετέχουν ενεργά σ’ όλα τα επίπεδα εργαζόμενοι για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

   Τα πιο πάνω επίπεδα στόχων ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αποτελούν το βασικό φιλοσοφικό πλαίσιο επί του οποίου στηρίζεται η ίδρυση του Κ.Ε.Π.Ε.Λ. και το οποίο αποσκοπεί μέσα από το γνωστικό πλαίσιο που προσφέρει στους μαθητές και με την οργάνωση των σχετικών με τις θεματικές των προγραμμάτων δραστηριότητες, εντός και εκτός του κέντρου, να δραστηριοποιήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι πρέπει να δεσμευτούν και να εργαστούν συλλογικά και ατομικά για επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

   Η επιτυχής οργάνωση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων που τίθενται κάθε φορά εξαρτάται από το σωστό σχεδιασμό και τους στόχους που καθορίζονται για κάθε πρόγραμμα και εκπονείται σύμφωνα πάντα με το επίπεδο της ομάδας στην οποία απευθύνεται.

   Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων του Κ.Ε.Π.Ε.Λ. έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται καθε φορά στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε ομάδας που επισκέπτεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

   Οι θεματικές των προγραμμάτων έχουν καθορισθεί σε συσχετισμό με τις θεματικές που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και με βάση τις προσφερόμενες δυνατότητες που η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους παρέχει για περιβαλλοντικές μελέτες και εξέταση θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον.

   Τα προγράμματα του Κ.Ε.Π.Ε.Λ. έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται και στα πέντε επίπεδα στόχων (γνώσεις, συνειδητοποίηση, ικανότητες, στάσεις, συμμετοχή), με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η γενικότερη δραστηριοποίησή τους και η σφαιρική τοποθέτησή τους σ’ ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

   Η δομή των προγραμμάτων είναι τέτοια, ώστε ο εμπλεκόμενος στα περιβαλλοντικά προγράμματα να έχει την ευχέρεια να ενεργοποιηθεί εντός του κέντρου με δραστηριότητες περιβαλλοντικές, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο είναι επιλεγμένο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προγραμμάτων που εκπονούνται, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον αλλά και ευρύτερα παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα.

   Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα και οργανωμένα με βάση τη διαθεματική προσέγγιση, και αποσκοπoύν στην κατανόηση, από μέρους του μαθητή, του γεγονότος ότι περιβάλλον δε νοείται και δε θεωρείται μόνο το φυσικό, αλλά περιβάλλον είναι και το ανθρωπογενές(πολιτιστικό, κοινωνικό, τεχνολογικό) και το οικονομικό. Η διαθεματικότητα των προγραμμάτων αποβλέπει στη ολιστική αντίληψη του περιβάλλοντος και στην κατανόηση ότι τα διάφορα είδη περιβάλλοντος δεν μπορούν παρά να ειδωθούν σε πλαίσιο στενής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Στα πλαίσια της πιο πάνω συλλογιστικής τα προγράμματα αποβλέπουν στο να καταστήσουν σαφές στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους ότι η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση όλων μας σε θέματα περιβάλλοντος δεν αφορά και δεν εμπίπτει μόνο στα πλαίσια των Φυσικών Επιστημών αλλά απαιτεί ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

   Τα προγράμματα του Κ.Ε.Π.Ε.Λ. έχουν σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν τα σχολεία να περιλάβουν στο πρόγραμμά τους προγράμματα του Κ.Ε.Π.Ε.Λ., τα οποία μπορούν να έχουν εφαρμογή στο Α.Π., ως προέκταση της συμμετοχής και εμπειρίας τους μέσα στα προγράμματα του Κ.Ε.Π.Ε.Λ.

   Πέρα από τα παρεχόμενα προγράμματα το Κ.Ε.Π.Ε.Λ. προσκαλεί και καλεί σε συνεργασία όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό θέμα με την τάξη τους ή με ομάδα μαθητών.

   Με τη βοήθεια του προσωπικού του κέντρου, μπορούν να οργανωθούν προγράμματα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ή να προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν υφιστάμενα προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας.

   Παρέχεται ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο ή να χρησιμοποιηθούν για θεματικές προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην οργάνωση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

   Τα προγράμματα που προσφέρονται στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας του κέντρου είναι μονοήμερα και τριήμερα. Η οργάνωση των προγραμμάτων έγινε με κεντρικό σημείο αναφοράς το Αναλυτικό Πρόγραμμα και με γνώμονα τη σπουδαιότητα που έχει από άποψη φυσική, πολιτιστική, οικονομική και γεωλογική η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους.

   Αναφέρουμε ενδεικτικά πλάνα των βασικών προγραμμάτων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο Κ.Ε.Π.Ε.Λ.

 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Βασικές θεματικές των μονοήμερων προγραμμάτων είναι:

 


Α) ΤΟ ΔΑΣΟΣ

 

Η επεξεργασία των ενοτήτων αυτών περιλαμβάνει διαλέξεις από ειδικούς του Τμήματος Δασών καθώς και χρήση διαφανειών και βιντεοταινιών

Επιτόπια μελέτη και καταμετρήσεις με διάφορα όργανα.

Θεατρικό παιχνίδι για ευαισθητοποίηση των μαθητών και αυτοέκφραση.

Δημιουργικές κατασκευές, κατασκευή αφίσας, ομοιώματος (μακέτας) δάσους, οργάνων.

 

 

 

Β) ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

 

   Περιλαμβάνονται διαλέξεις από ειδικούς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης με χρήση διαφανειών, slides.

Επίσκεψη σε μονοπάτι της φύσης για μελέτη γεωλογικής κληρονομιάς.

 

Επιτόπια μελέτη και παρατήρηση εδαφών, μετρήσεις, συσχετισμός εδάφους με βλάστηση.

 

Γ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Περιλαμβάνει ενημέρωση από το Τμήμα Δασών ή από άλλους ειδικούς για θέματα που έχουν σχέση με τα προστατευόμενα είδη της Κύπρου

Προβολή σχετικής βιντεοταινίας

Θεατρικό παιχνίδι

Κατασκευές

 

Άλλα θέματα που μπορούν να αναπτυχθούν αφορούν:

 

ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

   Τα τριήμερα προγράμματα έχουν ως κεντρικές θεματικές αυτές που περιλαμβάνονται στα μονοήμερα προγράμματα, έχουν όμως τη δυνατότητα να επεκταθούν στη διερεύνηση και άλλων παραμέτρων των θεμάτων αυτών.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

   Η επίσκεψη στο Κ.Ε.Π.Ε.Λ. είναι εντελώς δωρεάν. Τόσο η παραμονή σας στο κέντρο όσο και η χρήση των χώρων δε συνεπάγεται καμιά επιβάρυνση, αφού τα έξοδα λειτουργίας του κέντρου καλύπτονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από το διαχειριστικό συμβούλιο της Σχολής Μιτσή.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

   Το κέντρο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ομάδες μέχρι και 30 ατόμων, σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες. Διαθέτει εστιατόριο το οποίο καλύπτει τα γεύματα όλων των συμμετεχόντων στα προγράμματα. Επίσης παρέχεται και ξηρά τροφή στις περιπτώσεις που οι ομάδες βρίσκονται εκτός του Κέντρου.

   Στο Κέντρο υπάρχει, επίσης, εργαστήριο βιολογίας-οικολογίας, εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκη, ειδική αίθουσα δημιουργικής έκφρασης και απασχόλησης, σύγχρονα όργανα για επιτόπιες μελέτες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, slides.

   Επίσης το κέντρο έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία άλλων κρατικών τμημάτων, ή ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών για τη διάθεση σχετικού υλικού καθώς και την οργάνωση διαλέξεων σε θέματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

   Θα ήταν χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πρόκειται να συνοδεύσουν ομάδες στο κέντρο, να κάνουν μια προκαταρκτική επίσκεψη στο Κέντρο, να ξεναγηθούν στους χώρους του Κέντρου, να συζητήσουν με το προσωπικό του Κέντρου σχετικά με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας η οποία πρόκειται να επισκεφθεί το Κέντρο καθώς και να συζητηθούν λεπτομέρειες του προγράμματος στο οποίο οι ομάδες πρόκειται να εμπλακούν. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατό να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος για να καταστεί αυτό πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό για τη δεδομένη ομάδα στην οποία απευθύνεται.

   Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί και να αποσταλεί έγκαιρα από το κάθε σχολείο, στο κέντρο, το σχετικό έντυπο δήλωσης για συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν από την επίσκεψη της ομάδας στο Κέντρο, για καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση του Κέντρου και των προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

   Οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί των ομάδων θα πρέπει ειδικά για την τριήμερη παραμονή τους στο Κέντρο να διασφαλίσουν ώστε ο κάθε μαθητής:

   Εάν κάποιος μαθητής ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να την έχει μαζί του, όπως επίσης και να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό-συνοδό

   Θεωρείται σημαντικό για την επιτυχή οργάνωση των προγραμμάτων και για αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων, που πιθανόν μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος αυτών, οι εκπαιδευτικοί με την άφιξη των μαθητών στο Κέντρο θα πρέπει να έχουν έτοιμο έναν κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Είναι χρήσιμο οι μαθητές να οργανωθούν σε ομάδες κατά την προπαρασκευαστική φάση ετοιμασίας της επίσκεψης, στις οποίες θα καθορισθούν οι υπευθυνότητες, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για τον κάθε μαθητή και την ομάδα συνολικά.

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 

   Η επιτυχία της επίσκεψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό εμπλοκής των μαθητών κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο οργάνωσής της. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες κατά την οργανωτική φάση της επίσκεψης στο Κ.Ε.Π.Ε.Λ,. που μπορούν να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για περιβαλλοντική διερεύνηση και εξέταση.

   Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να διερευνήσουν περιβαλλοντικές συνιστώσες και στα πιο απλά θέματα, τα οποία αφορούν την οργάνωση της επίσκεψης, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε στην καθημερινή μας ζωή.

   Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ενδεικτικά, σε πρώτο επίπεδο ευαισθητοποίησης των μαθητών στο περιβάλλον κατά την προετοιμασία της επίσκεψης, θέματα όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω.