Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Α.Φ.Μ. 90147670 , ΔΟΥ - ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση : Καφαντάρη 43, Αγ. Δημήτριος

Τηλέφωνο 9959250 51

FAX 9959251

Email oik@hol. Gr

Acee@otenet .gr

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2001

Αρ. Πρωτοκόλλου 21

 

                                                                                                  Προς ΥΠΕΠΘ

                                                                                                  Υπόψη: κου Υπουργού

                                                                                                  κου Υφυπουργού

                                                                                                  κ.κ. Γεν. και Ειδ. Γραμματέα

                                                                                                  κ.κ. Διευθυντών Σπουδών

 

                                                                                                  Κοινοποίηση προς

                                                                                                  ΚΠΕ όλης της χώρας

                                                                                                  Υπευθύνους Π.Ε.

                                                                                                  Περιοδικό ΠΕΕΚΠΕ

                                                                                                  Παραρτήματα ΠΕΕΚΠΕ

                                                                                                  ΟΛΜΕ- ΔΟΕ

 

ΘΕΜΑ: «Εκτιμήσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας  Ένωσης Εκπαιδευτικών για την ΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση»

 

Κύριε Υπουργέ,

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Γ2 4568/31-8-2001 περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας έγινε αποδέκτης γραπτών ή προφορικών διαμαρτυριών και παραπόνων εκπαιδευτικών μελών της Ένωσής μας, που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν από την Απόφαση αυτή ( Γερογιάννης, Γκορίλας, Ζούπανος, Ιωαννίδης, Καβόγλη, Καλαϊτζίδης, Κουρομιχάκης, Μάναλης, Παπαγεωργίου, Τσολακοπούλου, Χονδραλής) .

Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας συνεκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η παραπάνω Απόφαση και έγιναν γενικότερες εκτιμήσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω εκτιμήσεις και προτάσεις μας τόσο ως προς το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ όσο και ως προς άλλα σημαντικά ζητήματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

 

Α.Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του:

1.Διότι η ΥΑ Γ2 4568/31-8-01 ικανοποιεί συνθετικά τις ανάγκες στελέχωσης των ΚΠΕ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων(όπως άλλωστε κατεγράφη και στην προηγηθείσα της συνεδρίασης του Δ.Σ. υπηρεσιακή  συνάντηση των Υπευθύνων των ΚΠΕ όλης της χώρας ).

2.Διότι με την απόφαση αυτή επελέγησαν ως Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπευθύνου στο ΚΠΕ Σπετσών για πρώτη φορά  μέλη  της παιδαγωγικής του ομάδας, όπως προβλέπει η δημοσιευμένη σε ΦΕΚ ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, που δεν είχε εφαρμοσθεί την προηγούμενη τριετία.

3.Διότι συντελέστηκε  αύξηση, στο ποσοστό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ.

4.Επειδή με παράλληλες Υπουργικές Αποφάσεις επεκτάθηκε σε επτά (7) ο αριθμός των μελών των παιδαγωγικών ομάδων όλων των ΚΠΕ, και ανεξαρτητοποιήθηκε θεσμικά το ΚΠΕ Ακράτας,

5.Επειδή επιτέλους έγινε το ιστορικό βήμα της πιλοτικής εφαρμογής της ζώνης καινοτομικών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

6.Επειδή, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Τεχνικό Δελτίο Μέτρου 2.6 του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, το ΥΠΕΠΘ αποφάσισε γενναία χρηματοδότηση πολλών έργων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Γ΄ΚΠΣ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι ορίζονται ως τελικοί δικαιούχοι τα Σχολεία, τα ΚΠΕ και οι τοπικές Δ/νσεις Εκπ/σης.

Β. Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλεί το ΥΠΕΠΘ να εξετάσει τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα όλων των συναδέλφων που θεωρούν ότι αδικούνται από την Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ,  εξαντλώντας όλα τα περιθώρια των νόμιμων δημοκρατικών διαδικασιών. Διευκρινίζουμε βεβαίως ότι σεβόμεθα και εκτιμούμε όλους τους συναδέλφους και το έργο τους τόσο στην εκπαίδευση γενικά όσο και στην Π.Ε. ειδικότερα και ότι δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε  σε προσωπικές αντιδικίες, όπου υπάρχει πιθανότητα να εμφιλοχωρήσουν στοιχεία εγωκεντρικών υπερεκτιμήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως επιθυμούμε  την αντικειμενική  εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας, η οποία πρέπει να διέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλα τα επίπεδά του.

Το ΔΣ θεωρεί ότι για την επιλογή εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές ομάδες των ΚΠΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 1. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων (συνεκτιμώμενα) 2. Οι ανάγκες διεπιστημονικής στελέχωσης των ομάδων 3. Οι ανάγκες πολυεπίπεδης εσωτερικής και εξωτερικής συνεργατικής δυναμικής των ομάδων 4. Τα δείγματα γραφής που έχουν δώσει στην πράξη οι υποψήφιοι και  η συνολική  εμπειρία που έχει αποκτήσει η Διοίκηση από τα ΚΠΕ.

Θεωρούμε ότι θα είναι ιδιαίτερα θετική η θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΠΘ της συμμετοχής εκπροσώπου του ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ στις διαδικασίες επιλογής στελεχών Π.Ε., όπως από καιρό έχουμε ζητήσει.

Γ.Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ  ζητά την πραγματοποίηση συναντήσεων με Σας και με υπηρεσιακά στελέχη, που εσείς θα ορίσετε, προκειμένου να συζητήσουμε τόσο γύρω από τα παραπάνω θέματα όσο και γύρω από άλλα  σημαντικά θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως:

1.   Η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου ΠΕ.

2.   Το σταμάτημα των Προγραμμάτων «μαϊμούδων» στα Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριών.

3.   Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Π.Ε. και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

4.   Ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων των τοπικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

5.   Η συγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών σε κάθε ΚΠΕ.

6.   Η νομοθετική ρύθμιση της αποζημίωσης για εργασία τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα.

7.   Η ουσιαστική συμμετοχή των θεσμοθετημένων οργάνων ΠΕ του ΥΠΕΠΘ (ΚΠΕ και Υπευθύνων) στην υλοποίηση των πράξεων του Μέτρου 2.6 του 2ου ΕΠΕΑΕΚ και στη ζώνη καινοτομικών δραστηριοτήτων όπου αυτή αφορά προγράμματα ΠΕ.

8.   Οι δυνατότητες συμμετοχής της ΠΕΕΚΠΕ σε έργα του 3ου ΚΠΣ.

9.   Άλλα θέματα. 

 

Άλλωστε, πιστεύουμε, ότι  ήδη έχει καταγραφεί η θετική συμβολή μας στις συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη για θέματα ΠΕ, όπου μας προσεκάλεσε κατά την περσινή σχολική χρονιά ο Υφυπουργός κος Φίλιππος Πετσάλνικος αλλά και στις συζητήσεις μας με το Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τους Διευθυντές Σπουδών.

 

 

                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

   Ο Γ. Γραμματέας                                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Νίκος Στεφανόπουλος                                           Γιώργος Φαραγγιτάκης