Εισηγήσεις 10ου Συνεδρίου Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, Πάτρα 6-8 Νοεμβρίου 1998


Προσοχή: Προκειμένου να δείτε το περιεχόμενο της κάθε εισήγησης (είτε on line είτε off line) απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Αν δεν το έχετε μπορείτε να το "κατεβάσετε" από το επίσημο site της Adobe: http://www.adobe.com


Για να "κατεβάσετε" κάποιες από τις εισηγήσεις κάντε δεξί κλικ στον τίτλο της και επιλέξτε "save target as""αποθήκευση στόχου ως").

  1ος ΚΥΚΛΟΣ: "Κυρίαρχο ενεργειακό πρότυπο και περιβαλλοντικές ισορροπίες"
"Ενεργειακό πρότυπο και διεθνείς πρακτικές", Μοδινός Μιχάλης (Τοπογράφος μηχανικός, περιβαλλοντολόγος)
"Περιγραφή-φιλοσοφία και προβλήματα από την χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας", Παπαϊωάνου Δημήτρης (Περιβαλλοντολόγος)
"Κοινωνικές επιπτώσεις από την παραγωγή ενέργειας (η εμπειρία της Πτολεμαΐδας)", Τσιότσιος Ιωάννης (Ιατρός, εκπρόσωπος της Οικολογικής Κοινωνικής Παρέμβασης Πτολεμαΐδας)
  2ος ΚΥΚΛΟΣ: "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)"
"Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική", Φαρμάκη Κική (Αρχιτέκτων)
"Εναλλακτικά καύσιμα", Κουτίνας Θανάσης (Χημικός, καθ. Παν/μιου Πατρών)
"Ηλιακή ενέργεια", Τρυπαναγνωστόπουλος Γιάννης (Φυσικός, λέκτορας Παν/μιου Πατρών)
"Διεθνής δραστηριότητα στις ΑΠΕ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις", Γιαννούλης Παναγιώτης (Φυσικός, καθ Παν/μιο Πατρών)
  3ος ΚΥΚΛΟΣ: "Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα και προοπτικές στα πλαίσια της αειφορίας"
"Δυνατότητες και κίνητρα για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στην χώρα μας", Κοτρωνάρου Νατάσσα (Εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
"Κριτική εκτίμηση της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής", Πλαγιαννάκος Πάνος (Περιβαλλοντολόγος)
"Δικαιώματα της κοινωνίας στην παραγωγή και χρήση της ενέργειας", Τσούκαλης Νίκος (Δικηγόρος, μέλος ΟΙΚΙΠΑ)
"Τρόποι παρέμβασης του ελληνικού οικολογικού κινήματος για αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής στα πλαίσια μιας αειφορικής αντίληψης", Δοματζόγλου Κυριάκος (Φυσικός, μέλος της Οικολογικής Κίνησης Δράμας)
Απόφαση του Συνεδρίου για το θέμα της "Ενέργειας"
Οργανωτική Επιτροπή