Εισηγήσεις 16ου Συνεδρίου Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, Τριχωνίδα 8-10 Οκτωβρίου 2004"Τοπική αυτοδιοίκηση και στερεά απόβλητα", Αμπατζόγλου Γιώργος, Δήμαρχος Ελευσίνας, εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ
"Ανακύκλωση με εναλλακτική διαχείριση", Αρφανάκου Αναστασία, Χημικός Μηχανικός
"Φορείς Διαχείρισης στερεών αποβλήτων", Βαρελίδης Πέτρος, Δρ. Χημικός Μηχανικός
"Πολιτική και επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος για τα απόβλητα", Κανέλλης Γιώργος, Μέλος ομάδας εργασίας του ΕΕΒ για τ’ απόβλητα
"Επικίνδυνα Απόβλητα", Κολλάνου Σταματία, Δρ. Χημικός Μηχανικός
"Νομοθετικό πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα", Μαλτέζου Σπυριδούλα, Χημικός Μηχανικός
"Ο ρόλος των “Συστημάτων” στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων", Μετσοβίτης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε
"Αξιοποίηση καταλοίπων ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς. Πρώτο μέρος, Τεχνική περιγραφή, Οικονομικές δυνατότητες", Βενετσιάνος Τίμος, ερευνητής-εκπρόσωπος ΕΠΤΑ Α.Ε.
"Απορρίμματα-Φύση-Οικοτουρισμός", Ζήσης Γιάννης, συγγραφέας, Μέλος Επταμελούς Γραμματείας ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Απόφαση του 16ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για την πολιτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων - "Ζητείται θάρρος και υπευθυνότητα"