ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (Ε.Ε.Φ.)Εισαγωγικό
Προβλήματα επικινδυνότητας σε θέσεις με πολλές κεραίες (Πάρκα) Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών
Ζητήματα επικινδυνότητας κατά την χρήση των ραδιοανιχνευτών (RADAR)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Λειτουργικές και βιολογικές επιπτώσεις από σταθμούς βάσης της κυψελωτής τηλεφωνίας
Ζητήματα επικινδυνότητας κατά τη χρήση φορητών τηλεφώνων