ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Μπουμπουλίνας 3, Τ.Κ. 164 51

Τηλ.: 9959250 - 1, FAX: 9959251

e mail: acee@otenet.gr

Πληροφορίες: Γ. Φαραγγιτάκης

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΣ 5ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

στην πατρίδα μας

 

     Στις 5 Ιουνίου 2001, το απόγευμα, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση επ΄ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που περιελάμβανε ανοιχτή συζήτηση για την πραγματικότητα και το μέλλον της Π.Ε. στην Ελλάδα, έκθεση υλικού σχολικών εργασιών, μουσική και δείπνο εργασίας.

     Στη συνάντηση πήραν μέρος 65 συνολικά άτομα (δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, Υπεύθυνοι ΠΕ, εκπρόσωποι Δήμων, ΕΙΝ, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, Γραφείων ΠΕ Δ/νσης Σπουδών, Διευθυντές Σχολικών μονάδων, Πανεπιστημιακοί και το ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής).

     Παραθέτουμε στη συνέχεια περίληψη των απόψεων που διατυπώθηκαν και των συμπερασμάτων που εξήχθησαν θέλοντας να συμβάλουμε στο διάλογο για την επιτυχή ανάπτυξη της ΠΕ στη χώρα μας:

1)     ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.

§      Μεγάλη συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών και μαθητών

Το εθελοντικό στοιχείο συνεπάγεται γνησιότητα ενδιαφέροντος, μεράκι και κατάθεση περισσεύματος ψυχής. Ο εθελοντισμός ξεκινάει από κοινωνικό, οικολογικό και εκπαιδευτικό προβληματισμό.

§      Ο εθελοντικός χαρακτήρας των προγραμμάτων αφαιρεί τη δυνατότητα λειτουργίας του θεσμού της ΠΕ, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός και τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητών εκτός ωραρίου, όταν έχουν άλλες υποχρεώσεις.

§      Η ΠΕ, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει, απευθύνεται σήμερα στο 12% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού (το 1994 το ποσοστό αυτό ήταν 4%). Έτσι γεννιέται ο προβληματισμός για το πως θα μπορέσουμε να αγγίξουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών μας. Αυτό αποτελεί ηθική και συνταγματική υποχρέωση

της δημοκρατικής πολιτείας.

§      Παίρνοντας υπόψη:

Α. ότι η ΠΕ αναπτύχθηκε με βάση την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν γνωστικό και αξιακό υπόβαθρο και κριτική σκέψη, που θα οδηγούν σε θετικές σκέψεις και συμμετοχικές συμπεριφορές των νέων και των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να προσπατευθούν η οικολογική ισσορροπία, η βιωσιμότητα της ανάπτυξης, η ποιότητα της ζωής και

Β. ότι οι πιθανότητες ενός παιδιού στην Ελλάδα να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο της ΠΕ είναι 1 προς 10, μπαίνει επιτακτικά το θέμα της αναγκαιότητας προτεραιοτήτων περιεχομένου των προγραμμάτων. Υπάρχουν θέματα αιχμής όπως οι ακραίες εκφάνσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, η διαχείριση των υδατικών πόρων, η ρύπανση και η μόλυνση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η τρύπα του όζοντος, οι πυρκαγιές και η αποκατάσταση τοπίου, η ερημοποίηση και άλλα που προφανώς είναι σπουδαιότερα από περιγραφικές εργασίες χώρων του ευρύτερου περιβάλλοντος.

§      Τα περιβαλλοντικά προγράμματα πρέπει να ξεκινούν από τοπικά ζητήματα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και των τοπικών κοινωνιών και να συνδέονται με τις εθνικές και πλανητικές διαστάσεις των ζητημάτων αυτών.

§      Η διερεύνηση της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος πρέπει να ακολουθείται από συγκεκριμένες προτάσεις διαφορετικών συμπεριφορών ή και από καμπάνιες για το πέρασμα από τα λόγια στην πράξη.

§      Το θεσμικό πλαίσιο του 1990 δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα του 2001.

§      Σε ότι αφορά το Σχολείο, έχουμε εξαιρετικά ενθαρρυντική ανάπτυξη καλύτερων προϋποθέσεων στην Α/θμια Εκπ/ση (9 επισκέψεις εκτός Σχολείου, ολοήμερα δημοτικά, πειραματική εφαρμογή διαθεματικού διώρου κλπ), ενώ στην Β/θμια τα πράγματα παραμένουν ως είχαν με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ως προς το Λύκειο, όπου η ανταγωνιστική προσπάθεια των μαθητών για εισαγωγή στα ΑΕΙ τους απομακρύνει από τέτοιες δραστηριότητες.

§      Η ανάπτυξη ζώνης καινοτομικών δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο με τη διάθεση ενός τριώρου την εβδομάδα για την προγραμματισμένη ενασχόληση όλων των εκπαιδευτικών και όλων των μαθητών του Σχολείου για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.α., ίσως είναι ένα πλαίσιο που θα ανεβάσει τα ποσοστά συμμετοχής και την ποιότητα. Βέβαια είναι φανερό ότι πάλι θα έχουμε απλά μια βελτίωση του 12% και της ποιότητας, αφού είναι βέβαιο ότι μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών και μαθητών θα προτιμήσει άλλες δραστηριότητες.

§      Το ΥΠΕΠΘ θα πρέπει να επανεξετάσει ρεαλιστικά και το θέμα των σχολικών περιπάτων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν μετεξελιχθεί σε συμφωνημένη απώλεια διδακτικών ωρών με μετακόμιση μαθητών και εκπαιδευτικών από το Σχολείο σε γειτονικές πλατείες και καφενεία.

§      Στο Λύκειο μια πιο ελκυστική προσαρμογή των προαιρετικών μαθημάτων «Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών» και «Διαχείριση φυσικών πόρων» θα εξασφαλίσει μια ευρύτερη επαφή των μαθητών με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

§      Δεν είναι δυνατόν η πορεία εκπαίδευσης του νέου παιδιού σε σχέση με το περιβάλλον

να ανακόπτεται σε μια ηλικία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ηλικία του ενεργού

πολίτη στον οποίο προσβλέπουμε.

§      Διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι ο εθελοντισμός πρέπει να ακολουθηθεί από συνολική αλλαγή της δομής του Σχολείου και την παροχή ηθικών και οικονομικών κινήτρων προς τον εκπαιδευτικό, ώστε να ενθαρρυνθεί στο ρόλο του ως λειτουργού.

§      Ολοένα και περισσότεροι Διευθυντές Σχολείων στηρίζουν τα προγράμματα ΠΕ. Ωστόσο η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για Διευθυντές θα βοηθήσει πολύ περισσότερο το θεσμό.

§      Οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών πρέπει να διευκολύνουν τους συναδέλφους που προσπαθούν να αναπτύξουν προγράμματα ΠΕ. Οι περιπτώσεις εκείνων που τους αντιμετωπίζουν ως γραφικούς ή ως «χαλαστές της πιάτσας» θα μειώνονται όπου οι σύλλογοι έχουν πληρέστερη ενημέρωση και όπου τα προγράμματά μας πείθουν για τη σοβαρότητά τους.

§      Οι εκπαιδευτικοί έχουν δεχθεί με ενθουσιασμό τα Κέντρα ΠΕ και ζητούν με ζέση τις υπηρεσίες τους. Τα Κέντρα πρέπει να δώσουν έμφαση στην ανάδειξη θεμάτων αιχμής του τοπικού περιβάλλοντος και να δημιουργήσουν πλαίσια συνεργασίας (δίκτυα, τοπικά και διεθνή προγράμματα), που θα βοηθήσουν τα Σχολεία στη συλλειτουργία και με τους άλλους κοινωνικούς φορείς.

§      Η συνεργασία με τους Δήμους δεν εξαντλείται σε αιτήματα οικονομικής στήριξης. Απεναντίας η οργανική σύνδεση του προγράμματος με τις υπηρεσίες του Δήμου επιβάλλεται σαν μέρος της ανάπτυξης της αρχής της σύνδεσης με τη τοπική κοινωνία.

§      Θεσμικό κίνητρο για την ενασχόληση με την ΠΕ μπορεί να είναι η κλιμακούμενη μοριοδότηση εκπαιδευτικών, Σχολείων, Κέντρων και Υπευθύνων ΠΕ και ΚΠΕ.

§      Η ΠΕ είναι κατά βάση κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα και όχι οδός εκτόνωσης του εκπαιδευτικού.

§      Είναι λυπηρό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται, με την κάλυψη του Διευθυντή του Σχολείου, πλασματικά προγράμματα για κάλυψη ωραρίου εκπαιδευτικών και μοίρασμα πλασματικών υπερωριών. Τέτοιες λογικές δυναμιτίζουν τα θεμέλια του θεσμού και συνιστούν παράνομες πράξεις. Ο Υπεύθυνος ΠΕ της τοπικής Διεύθυνσης οφείλει να δώσει τη μάχη για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου.

§      Τα σχολικά προγράμματα δεν είναι όλα της ίδιας εμβέλειας, ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες. Συνεπώς η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να κλιμακώνεται και όχι να είναι ισοπεδωτικά εξισωμένη. Επίσης, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα σε περιβαλλοντικές δράσεις ολίγων ημερών και στα πολύμηνα προγράμματα.

§      Τα σχολικά προγράμματα ΠΕ χρηματοδοτούνται μετά το 1990 από τον κωδικό 5164. Στον ίδιο κωδικό όμως προστέθηκαν διαδοχικά τα πολιτιστικά προγράμματα και τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, Αγωγής Σταδιοδρομίας, ενώ ταυτόχρονα τα προγράμματα ΠΕ έχουν πολλαπλασιασθεί. Έτσι, αντί να αυξηθούν οι αντικειμενικές δυνατότητες χρηματοδότησής τους, έχουν μειωθεί δραστικά. Μολονότι η ΠΕ προβάλλει λιτά μοντέλα συμπεριφορών, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς ότι ένα πρόγραμμα ΠΕ έχει στοιχειώδεις ανάγκες σε εκπαιδευτικά, αναλώσιμα και άλλα υλικά, σε μετακινήσεις, εκδόσεις, εκδηλώσεις και άλλα.

2)     ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Π.Ε. ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

§      Ο ρόλος του Υπευθύνου στην υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων υπήρξε καθοριστικός. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ήταν και οι πρωτοπόροι στην οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Σήμερα όμως παρατηρείται μια αδυναμία στην ολοκλήρωση του ρόλου τους, που έχει να κάνει με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων καθώς και με την έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα καθορίζει τα καθήκοντα και τα μέσα του Υπευθύνου.

§      Εκφράσθηκαν διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών για έλλειψη συνεργασίας των Υπευθύνων μαζί τους παρά τα αιτήματά τους.

§      Διατυπώθηκαν απόψεις πως είναι αναγκαία η αύξηση του αριθμού των Υπευθύνων με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, πως πρέπει να πραγματοποιούνται τμηματικές συναντήσεις Υπευθύνου με ομάδες εκπαιδευτικών και πως ευχής έργο θα ήταν η απεμπλοκή του Υπευθύνου από λογιστικές διαδικασίες

§      Ο θεσμός του Υπευθύνου ΠΕ πρέπει:

Α. να ενισχυθεί με αύξηση του αριθμού του στις περιοχές που τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα το επιβάλλουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τοποθέτηση ενός Υπευθύνου ανά Γραφείο Εκπαίδευσης θα λειτουργήσει πολύ θετικά. Στους Υπευθύνους θα πρέπει να δοθούν τα μέσα, για να οργανώσουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους (εξοπλισμός γραφείων, βιβλιοθήκη κλπ)

Β. να ενισχυθεί θεσμικά, ώστε να μπορεί αποτελεσματικότερα να υποστηρίζει, να συντονίζει και να αξιολογεί τα σχολικά προγράμματα.

§      Επιβάλλεται η αξιολόγηση του έργου του Υπευθύνου, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της θέσης για ίδιον όφελος (ελεύθερος χρόνος, άλλες επαγγελματικές απα-σχολήσεις, σπουδές κλπ).

3)     ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

§      Τα 17 Κέντρα ΠΕ, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, είναι χώροι με επαρκείς υποδομές και εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και ξενοδοχειακούς εξοπλισμούς, έχουν 7μελείς διεπιστημονικές παιδαγωγικές ομάδες, που απασχολούνται σε αυτά με πλήρες ωράριο και προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητικές ομάδες, επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

§      Τα ΚΠΕ έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από τον εκπαιδευτικό και μαθητικό κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες.

§      Επιβάλλεται ο καλύτερος συντονισμός της λειτουργίας τους προκειμένου να έχουμε ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους επωφελεία των σχολικών μονάδων. Η λειτουργία συντονιστικού Γραφείου για τα ΚΠΕ όλης της χώρας, που θα στελεχώνεται με προσωπικό ανάλογων προσόντων και θα έχει σαφείς αρμοδιότητες, είναι επιβεβλημένη.

§      Είναι επιβεβλημένη, επίσης, η συμπλήρωση του χάρτη των ΚΠΕ όλης της χώρας με τρόπο που να εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλο τον εκπαιδευτικό και μαθητικό πληθυσμό της  (ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων στο νησιωτικό χώρο και σε άλλους νομούς με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικολογικά και άλλα κριτήρια).

§      Η καλή συνεργασία ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ των τοπικών Δ/νσεων των Νομών εμβέλειας εκτός από υποχρέωση των δύο μερών είναι και αναγκαία προϋπόθεση για την καλή συνεργασία με τα Σχολεία.

§      Ύστερα από 7 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας των Κέντρων, απαιτείται η ένταξη βασικών λειτουργικών εξόδων στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ και η διαμόρφωση ευέλικτου θεσμικού πλαισίου, που θα τους δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης χρηματοδότησης μετά τον απογαλακτισμό από το ΚΠΣ.

§      Η λειτουργία διαχειριστικής επιτροπής, στην οποία θα εκπροσωπείται το ΚΠΕ και ο

Δήμος ή το ΕΙΝ ανά περίπτωση, θα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των δράσεων.

§      Τόσο η στελέχωση όσο και η χρηματοδότηση των ΚΠΕ θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και το παραγόμενο έργο με αξιολόγηση της σχέσης δαπάνης -εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

§      Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ, που επιτελούν πολύπλευρο έργο (εκπαίδευση, επιμόρφωση, παραγωγή υλικού, διοίκηση, συντονισμός, συνεργασίες με φορείς κα) και εργάζονται απογεύματα και αργίες, θα πρέπει να αποζημιώνονται για την υπερεργασία τους και τις υπερωρίες.

§      Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ, όπως και τα άλλα στελέχη εκπαίδευσης, χρειάζονται ιδιαίτερα επιμορφωτικά προγράμματα.

§      Η λειτουργικότερη σύνδεση των ΚΠΕ με τα Σχολεία μπορεί να επιτευχθεί με την αρμο- νική συνεργασία ΚΠΕ και Υπευθύνων σε διακριτούς συμπληρωματικούς ρόλους και με την ενίσχυση θεματικών δικτυώσεων.

4)     ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

§      Τα περιφερειακά,εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα:

α. δίνουν τη δυνατότητα οργανωμένης επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης των σχολικών προγραμμάτων,

β. διαμορφώνουν πλαίσιο επικοινωνίας μέσω των συναντήσεων εργασίας, των φυλλαδίων ενημέρωσης και των μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας,                                                     γ. βοηθούν τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών πληρέστερη εικόνα για το θέμα που μελετούν και                  δ. ευνοούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και συλλογικών δράσεων

§      Στα θεματικά δίκτυα πρέπει να διασφαλίζεται:

α. η επιστημονική στήριξη από ειδικούς επιστήμονες,                                                                                                                              β. η αποκεντρωτική λειτουργία με τη συνεργασία Κέντρων και Υπευθύνων σε όλη τη χώρα και                                                                                                                                   γ. η ουσιαστική συμμετοχή των σχολικών ομάδων.

§      Στα θεματικά δίκτυα πρέπει να υπάρχει βάθος χρόνου, ώστε να αναπτυχθεί πιλοτική φάση και στη συνέχεια απαιτείται τουλάχιστον διετής λειτουργία.

§      Τα θεματικά δίκτυα πρέπει να αφήνουν βαθμούς ελευθερίας στους συμμετέχοντες, ώστε να αποφευχθεί η συνταγοποίηση.

§      Επιβάλλεται η διαρκής αξιολόγηση.

5)     ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

§      Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί από ΠΕΚ, ΚΠΕ, ΑΕΙ και Υπευθύνους πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί. Η επιμόρφωση αυτή ήταν βραχυχρόνια, 25 έως 40 ωρών, και περιελάμβανε γενικές και θεωρητικές ενότητες για τα περιβαλλοντικά προβλήμματα, την οικολογία, την αναγκαιότητα, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της ΠΕ και ενότητες παιδαγω-γικές πρακτικής με εργασία ομάδων για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ΠΕ μέσα και έξω από το Σχολείο.

§      Δεν έχει εξετασθεί συστηματικά αν οι εκπαιδευτικοί μετά την επιμόρφωση υλοποιούν

προγράμματα στο Σχολείο.

§      Φαίνεται ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια πλέον θα πρέπει να απευθύνονται σε διαφοροποιημένα επίπεδα αρχαρίων, προχωρημένων και στελεχών.

§      Διατυπώθηκαν οι απόψεις για:                                                                                              α. την παροχή άδεια από το ΥΠΕΠΘ για περισσότερες ημέρες επιμόρφωσης,                                                                                                                    β. την προσθήκη επιστημονικών ζητημάτων,                                                                        γ. την ανάπτυξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας,                                                                    δ. την ανάγκη γενικής εισαγωγικής επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών και                  ε. την ηθική τόνωση αυτών που παίρνουν μέρος στα σεμινάρια.

§      Από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι προτιμούν τα σεμινάρια που έχουν πρακτικό παιδαγωγικό προσανατολισμό και όχι αθροίσματα διαλέξεων.

§      Επιτυχέστερα θα είναι σεμινάρια Κέντρων ΠΕ σε συνεργασία με Υπευθύνους ΠΕ και Πανεπιστημιακούς. Τα ΚΠΕ έχουν υποδομές και παιδαγωγική ομάδα, είναι θεσμοθετημένα όργανα του ΥΠΕΠΘ όπως και οι Υπεύθυνοι ΠΕ, γνωρίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ οι Πανεπιστημιακοί έχουν τις έγκυρες γνώσεις για το εκάστοτε αντικείμενο και την παιδαγωγική θεωρία.

6)     ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

§      Οι συνεργασίες με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τις Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς και Λαϊκής Επιμόρφωσης, το ΕΙΝ, τους Δήμους και τους πολυπληθείς μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, έχουν βοηθήσει στο άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία και κυρίως στην ποιότητα των προγραμμάτων. Όπου οι ρόλοι είναι σωστά καθορισμένοι, οι φορείς αυτοί ενισχύουν την ΠΕ και συμπράττουν με τα θεσμοθετημένα όργανα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία πρέπει να έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης.

§      Οι συνεργασίες με άλλους Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς που τα αντικεί μενα και τα ενδιαφέροντά τους συνδέονται είτε με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, είτε με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση άλλων ομάδων στόχων, προάγουν τα προγράμματα ΠΕ και οδηγούν στην επιθυμητή συλλειτουργία των κοινωνικών φορέων και ομάδων.

§      Η εκπαίδευση των μαθητών και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι έργο των εκπαιδευτικών και των θεσμοθετημένων οργάνων του ΥΠΕΠΘ. Οι άλλοι φορείς συμπράττουν ενισχύοντας την ΠΕ παράλληλα με τις κύριες δράσεις τους, που αφορούν το περιβάλλον και άλλες ομάδες στόχους.

§      Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών ιδρυμάτων, των διαφόρων Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών φορέων, των συλλόγων γονέων, των τοπικών ΜΜΕ, δίνει στα προγράμματα την κοινωνική διάσταση και τη βάση διαλόγου για τη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος.

§      Είναι πολύτιμη η συνεισφορά ειδικών επιστημόνων ή εκπροσώπων φορέων στο γνωστικό μέρος των προγραμμάτων και της επιμόρφωσης.

7)     ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

§      Τα προγράμματα αυτά έδωσαν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να σκεφθούν παγκόσμια ως πολίτες του πλανήτη.

§      Η κριτική μεταφορά εμπειρίας είναι ιδιαίτερα θετική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

§      Υπάρχει  ανισότητα στη στήριξη της συμμετοχής των σχολικών μονάδων ή φορέων,

αφού η οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών ποικίλει ανά πρόγραμμα

από 0 έως 100%.

§      Επιβάλλεται καλύτερη χρηματοδότηση των σχολικών ομάδων.

8)     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΠΣ

§      Η χρηματοδότηση υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη πολλών δράσεων.

§      Ήταν πλήγμα για την ΠΕ το ότι οι Δ/νσεις Σπουδών και ΚΠΣ δεν φρόντισαν και για

την υλοποίηση του αρχικά σχεδιασμένου έργου της άμεσης υποστήριξης των σχολικών προγραμμάτων. Στο 3ο ΚΠΣ αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.

§      Η ανάπτυξη της εθνικής πολιτικής για την ΠΕ πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από τις χρηματοδοτήσεις του ΚΠΣ και η υλοποίησή της να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο.

§      Άσχημη εντύπωση έκανε τη φετινή σχολική χρονιά η απόχη των ΑΕΙ από την ανάπτυξη δράσεων όπως η επιμόρφωση, που δείχνει ότι το ενδιαφέρον τους είναι στενά συνδεδεμένο με τις χρηματοδοτήσεις.

9)     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

§      Μέσα σε 20 χρόνια, από την πλήρη ανυπαρξία εκπαιδευτικού υλικού φθάσαμε σε πολυθεματική αφθονία βιβλίων, πακέτων, cdroms, κασετών κλπ, που βρίσκεται στην αγορά και στις σχολικές βιβλιοθήκες, στα ΚΠΕ και στις Δ/νσεις. Αυτό το υλικό είναι πολύτιμη βάση για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει την πρωτοβουλία να το προσαρμόσει στις ανάγκες της ομάδας του και τη φαντασία να δημιουργήσει πάνω σε αυτό.

§      Η παραγωγή νέου υλικού από το ΥΠΕΠΘ θα πρέπει να πάρει υπόψη της την αξιολόγηση του υπάρχοντος στην εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων καθώς και τις θεματικές προτεραιότητες.

10) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

§      Κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός το ότι σε πολλά μαθήματα έχουν συμπεριληφθεί περιβαλλοντικές ενότητες. Πιστεύουμε ότι η τάση αυτή πρέπει να μεγιστοποιηθεί, επειδή έτσι ενισχύεται και ο διαθεματικός χαρακτήρας της ΠΕ και το ποσοστό των μαθητών που έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο αλλά και τα εθελοντικά προγράμματα μέσα από την ανατροφοδότηση του Αναλυτικού Προγράμματος.

11) ΘΕΣΗ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

§      Παρά το ότι η προκήρυξη δημιούργησε αποκλεισμούς ειδικοτήτων, αφού απευθύνθηκε μόνο σε Φυσικούς και παρά το ότι εκκρεμούν δικαστικές προσφυγές κατά της εκλογής της σημερινής παρέδρου, θεωρείται ότι ο θεσμός ενισχύεται σημαντικά, αφού το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει το πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και στην έκδοση των βιβλίων.

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ και

συντονιστής της συνάντησης

 

 

Γιώργος Φαραγγιτάκης