Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ"

 

έτος ίδρυσης

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος, 2004

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Προς

Τους εκπαιδευτικούς σε Νηπιαγωγεία- Δημοτικά

Γυμνάσια –Λύκεια

Όλης της χώρας

Δια των Υπευθύνων Π.Ε.

(Ολυμπιακή) Ημέρα του Ποταμού 2004

 

Η μεγάλη απήχηση που βρήκε στα σχολεία η καινοτόμος ιδέα της Ημέρας του Ποταμού, μας επιβάλλει να συνεχίσουμε.

Φέτος η Ημέρα του Ποταμού  θα γίνει το Σάββατο 8 Μαΐου 2004. Την ονομάσαμε «Ολυμπιακή» για να τιμήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που οργανώνει η χώρα μας και τους θεωρούμε μεγάλο γεγονός.

Κάθε σχολείο που συμμετέχει θα μετρήσει την ποιότητα νερού του ποταμού που μελετά και θα στείλει τα σχετικά αποτελέσματα στην Συντονιστική Επιτροπή στην Αθήνα.

Στην Πανελλήνια αυτή δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΛΑ τα σχολεία είτε ανήκουν, είτε  δεν ανήκουν στο δίκτυό μας,

Προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα ο κατάλογος των σχολείων που θα συμμετάσχουν και των ποταμών που θα μελετήσουν, κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται θα πρέπει να στείλει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, μια δήλωση συμμετοχής.

Προτείνουμε την οργάνωση της Ημέρας του Ποταμού και σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία σχολείων κατά μήκος ενός ποταμού, ώστε να μελετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του μήκους του. Ακόμη, μπορούν να συνεργαστούν σχολεία από νομούς που διασχίζει το ίδιο ποτάμι. Κάθε σχολείο που θα δηλώσει συμμετοχή,  θα λάβει ένα έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώσει κατά τη διάρκεια της μελέτης (και το οποίο θα μας επιστρέψει συμπληρωμένο) καθώς και πληροφορίες- οδηγίες για τη δραστηριότητα.

Επειδή για αξιόπιστη μέτρηση χρειάζεται φορητό χημικό εργαστήριο (ΦΧΕ)(μόνο για τα γυμνάσια και λύκεια), μπορούν να συνεργαστούν δύο ή περισσότερα σχολεία, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ίδιο χημικό εργαστήριο ή να συνεργαστούν με φορείς που διαθέτουν ανάλογο εξοπλισμό (Χημικές Υπηρεσίες, Δημοτικές Εταιρείες Αποχέτευσης, κλπ). Όσα σχολεία δεν διαθέτουν ΦΧΕ αλλά έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν να προμηθευτούν από το εμπόριο σε προσιτές τιμές και μπορούν να το χρησιμοποιούν για χρόνια και στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας..

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων θα πρέπει να φτάσουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου μέχρι 27-2-04, ώστε να προετοιμαστεί έγκαιρα το σεμινάριο. Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του σχολείου (όνομα σχολείου, νομό, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συντονιστή εκπαιδευτικό, όνομα του ποταμού, την πιθανή τοποθεσία, αν διαθέτει φορητό χημικό εργαστήριο, ένα όνομα για το σεμινάριο).

Έντυπα και πληροφορίες από τη Γραμματέα του ΣΠΕ, Μάρω Τουμπανάκη (210 3225245, φαξ. 210 3225240, e-mail: spe@ellinikietairia.gr

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι», εντάχθηκε στην δυναμική Μη Κυβερνητική, Μη κερδοσκοπική οργάνωση Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μιας από τις παλιότερες και ισχυρότερες οικολογικές οργανώσεις της χώρας μας. Κάτω από τη στέγη της Ελληνικής Εταιρείας το δίκτυό μας  συνεχίζει για ένατη  (9η)  χρονιά την παραγωγική παρουσία του στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαστε βέβαιοι πως μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία υπεύθυνων, σκεπτόμενων και ενεργών μαθητών- πολιτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Υπενθυμίζουμε και ενημερώνουμε, ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Δίκτυο έχουν όλα τα σχολεία της χώρας, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με  ορισμένες προϋποθέσεις (ομάδα μεγαλύτερη των δέκα μαθητών, τρεις επισκέψεις για εργασία πεδίου, αποστολή απολογιστικού στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μετρήσεις ποιότητας νερού, ελάχιστη διάρκεια 20 εβδομάδες- πέντε μήνες). Για την εγγραφή ενός σχολείου στο δίκτυο, απαιτείται αποστολή του σχετικού προγράμματος Π.Ε. στον/στην Υπεύθυνο/η Π.Ε. και αποστολή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και του Απογραφικού Δελτίου του σχολείου στο Συμβούλιο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης της Ε.Ε.).

Το ΥΠΕΠΘ αγόρασε και έχει διαθέσει στις σχολικές βιβλιοθήκες και στους Υπ. Π.Ε. το «Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. για το Ποτάμι»,των Δημήτρη Καλαϊτζίδη- Βασίλη Ψαλλιδά, το οποίο μπορούν να δανειστούν τα σχολεία-μέλη του Δικτύου προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στα προγράμματά τους. Το ίδιο παιδαγωγικό υλικό πωλείται στο εμπόριο από τον παραγωγό  εκδοτικό οίκο ΚΡΙΤΙΚΗ (Κωλέττη 25, 10677 ΑΘΗΝΑ , τηλ. 3836460,e-mail kritiki@hol.gr), σε προσιτές τιμές για τις μαθητικές ομάδες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου

«Το Ποτάμι»

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

1.Εληνική Εταιρεία-Συμβούλιο Περιβ. Εκπ/σης, τηλ. 210 3225245, φαξ. 210 3225240. e-mail: spe@ellinikietairia.gr

2. Δημήτρης Καλαϊτζίδης: 210 4835534, φαξ. 210 4134056, e-mail: kalariv1@sch.gr


 

 

 

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ"

 

έτος ίδρυσης

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ

«ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 2004» (8 Μαίου 2004)

(Στέλνεται από το σχολείο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2004)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΌΥ………………………………………………………………………...

 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………….….…..

………………………………………………………………………………….Τ.Κ…………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ /ΦΑΞ……………………………………………………………………………..

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ………………………………………………………….

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΟΜΑΔΑΣ……………………………..

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ…………………………………

 

ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΟΜΑΔΑΣ………………..

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ………………………………………………………………………………….

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ……………..……………………………...……………………………………………………..

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔ.. ΟΜΑΔΑΣ

 

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ   Η /Ο

 

………………………………………………………………………………………(Τηλ/φαξ/ e-mail).

 

·         Η ομάδα διαθέτει φορητό χημικό εργαστήριο;            Ναι         Όχι

·         Ο συντονιστής έχει επιμόρφωση στις μελέτες ποταμού;       Ναι        Όχι

·         Ποιος ποταμός θα μελετηθεί; (όνομα και νομός, κύριος ή παραπόταμος)

 

 

Διεύθυνση αποστολής:

1.Εληνική Εταιρεία-Συμβούλιο Περιβ. Εκπ/σης, τηλ. 210 3225245, φαξ. 210 3225240. e-mail: spe@ellinikietairia.gr ή

2. Δημήτρης Καλαϊτζίδης: 210 4835534, φαξ. 210 4134056, e-mail: kalariv1@sch.gr