ΥΠΕΠΘ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προστασίας  Περιβάλλοντος  και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ"

 έτος ίδρυσης

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς

Τους /τις Υπεύθυνους/Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αθήνα Νοέμβριος  2006

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι» ενεργοποιείται πάλι από τη νέα σχολική χρονιά 2006-2007. Η πείρα που έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του παλαιότερου ελληνικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (έτος ίδρυσης 1995) μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κάνουν υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικά προγράμματα.

Το δίκτυο ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Υπεύθυνοι Π.Ε. Παντελής Μάναλης και Αλεξάνδρα Σούρμπη) και συντονίζεται από Συντονιστική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργάζονται από φέτος με το Δίκτυο: Το ΚΠΕ Υπάτης και το ΚΠΕ Νάουσας, ενώ προβλέπεται η επέκταση της συνεργασίας μας με περισσότερα ΚΠΕ στο άμεσο μέλλον.

Επιμορφωτικά σεμινάρια θα γίνουν στα συνεργαζόμενα ΚΠΕ και οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μόλις υπάρξει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά.

Το Δίκτυο έχει θεσμοθετήσει την «Ημέρα του Ποταμού» η οποία θα γίνει φέτος σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως. Για την εγγραφή ενός σχολείου ως μέλους στο Δίκτυο, χρειάζεται η υποβολή της συνημμένης Αίτησης Συμμετοχής. Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης θα μας επιτρέψει να προγραμματίσουμε έγκαιρα και σωστά τις επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς.

Η διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο είναι απλή. Στέλνετε την  «Αίτηση Συμμετοχής» με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά ή στην Ελληνική Εταιρεία (τα στοιχεία υπάρχουν πάνω στην αίτηση). Εμείς σας στέλνουμε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα συνοδευτικά έντυπα.  Θα πρέπει, βέβαια, να ενημερώσετε την/ τον Υπεύθυνη/ Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού, προκειμένου να γνωρίζει ποια σχολεία ανήκουν στα διάφορα δίκτυα. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να υποβάλλετε το σχετικό πρόγραμμα Π. Ε. στην/ στον Υπεύθυνη/ Υπεύθυνο για έγκριση και χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη σημασία για το Δίκτυο έχει η συμμετοχή των σχολείων στην μοναδική πανελλήνια μαθητική δράση «Ημέρα του Ποταμού» που για τη φετινή σχολική χρονιά θα οριστεί μετά από διαβούλευση. Για τη συμμετοχή κάθε σχολείου στην Ημέρα του Ποταμού στέλνεται ειδική δήλωση συμμετοχής. Στην Πανελλήνια αυτή δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΛΑ τα σχολεία είτε ανήκουν, είτε  δεν ανήκουν στο δίκτυό μας, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη δράση.   

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας διαθέτει γραμματεία η οποία δέχεται τις αιτήσεις και απαντά στα ερωτήματα των σχολείων. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε επίσης στον Συντονιστή του Δικτύου Δημήτρη Καλαϊτζίδη στο τηλέφωνο 210-4297425, με φαξ στο 210 4297424και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο spe@ellinikietairia.gr ή στο kalariv1@sch.gr. Η ιστοσελίδα του δικτύου θα αναβαθμιστεί σύντομα.

Το ΥΠΕΠΘ αγόρασε και έχει διαθέσει στις σχολικές βιβλιοθήκες και στους Υπ. Π.Ε. το «Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. για το Ποτάμι»,των Δημήτρη Καλαϊτζίδη- Βασίλη Ψαλλιδά, το οποίο μπορούν να δανειστούν τα σχολεία-μέλη του Δικτύου προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στα προγράμματά τους. Το ίδιο παιδαγωγικό υλικό πωλείται στο εμπόριο από τον παραγωγό  εκδοτικό οίκο ΚΡΙΤΙΚΗ (τηλ. 8211811 φαξ 8211026) σε προσιτές τιμές για τις μαθητικές ομάδες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία ή βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε μαζί σας για την υλοποίηση του προγράμματος παρέχοντας συμβουλές, υλικό, κάνοντας παρουσίαση των χημικών και βιολογικών μετρήσεων.

Για τα σχολεία που είναι μέλη μας εκδίδουμε σχετική βεβαίωση συνεργασίας.

 

Με τους πιο θερμούς χαιρετισμούς.

Δρ Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Συντονιστής του Δικτύου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το ΠΟΤΑΜΙ». Τριπόδων 28, Πλάκα, 10558 Αθήνα: τηλ. 210 3225245 & 210 3226693 / φαξ: 210 3225240. www.ellinikietairia.gr ή kalariv1@sch.gr

 

 


Πλαίσιο κειμένου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς. Τηλ.- Φαξ: 210 4132606,  e-mail:kalariv1@sch.gr ή asourbi@hotmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι»

Σχολείο:…………………………………………………………….
Οδός	…				αριθμός…
Τ. Κ…………	Πόλη…………………………Δήμος……………………….Νομός……………..
Τηλ…………………… Φαξ:……………….e-mail:…………………….www…………..........

Τίτλος προγράμματος:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Συντονιστής εκπαιδευτικός: 
Όνομα………………………………………….Eιδικότητα………………κιν.τηλ………………
Ονόματα και ειδικότητες εκπαιδευτικών Παιδαγωγικής Ομάδας
1……………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………..
Μαθητική Ομάδα (Αριθμός……..Αγόρια………Κορίτσια…………..Τάξεις……………..)
§	Συμμετέχει φέτος σε άλλα δίκτυα Π.Ε. (ποια)				Ναι		Όχι
§	Συμμετείχε παλιότερα σε δίκτυα Π.Ε.(ποια)				Ναι		Όχι
§	Έχει κάνει πρόγραμμα Π.Ε. τα προηγούμενα χρόνια			Ναι		Όχι
§	Έχει κάνει πρόγραμμα σχετικό με ποτάμια;				Ναι		Όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
•	Διαθέτει η ομάδα Φορητό Χημικό Εργαστήριο;      				Ναι	Όχι 
•	Διαθέτει η ομάδα το Παιδαγωγικό υλικό του δικτύου;				Ναι	Όχι
•	Έχουν τα μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας επιμόρφωση σε μελέτες ποταμών;  Ναι	Όχι
•	Ποιος ποταμός θα μελετηθεί; (κύριος ποταμός/ παραπόταμος)………………….…………
	
Επιθυμούμε να ενταχθούμε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι»
που συντονίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, για τα σχολικά έτη 2006-7 έως 2008-2009.
									….…………../ …/ 200...

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ						       Η/Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ….(όνομα/ υπογραφή/ σφραγίδα σχολείου)			        (όνομα/ υπογραφή)
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως Συντονιστικό Φορέα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τηλ. 210 4132609 (Αλεξ. Σούρμπη), ιδρυτικό φορέα (2005) την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περι-βάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση) ς-τηλ. 210 3225245 φαξ. 3225240) Για επικοινωνία-πληροφορίες: Δημήτρης Καλαϊτζίδης (210 4297425- kalariv1@sch.gr