Ίδρυμα Ευγενίδου  & Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

 

 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Η Τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον

Παιδαγωγικές/Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για το

Δάσος/Δέντρο & την Ανακύκλωση

 

Ίδρυμα Ευγενίδου 29-31 Μαΐου 2009

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ι. Χαιρετισμοί & Κεντρικές Ομιλίες

 

ΙΙ. Κεντρικές Συνεδρίες

     - Κεντρικές Εισηγήσεις

 

ΙΙΙ. Παράλληλες Συνεδρίες

     - Εισηγήσεις

     - Εργαστήρια

     - Δρώμενα

 

ΙV. Πρόγραμμα Συνεδρίου (α΄ μέρος, β΄ μέρος)

 

V. Επιστημονική Επιτροπή

 

VI. Οργανωτική Επιτροπή

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίου

Ευ. Αγγελίδου & Ε. Κρητικού