ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1. "Το περιβάλλον της Ενέργειας και ανάποδα", Δρ. Δ. Λάλας, Μέλος Ε.Σ. ΙΤΑ
2. "Καλές Πρακτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Εξοικονόμηση και τη Διαχείριση της Ενέργειας", Δρ. Ρ. Γκέκας
3. Συμπεράσματα Θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ με θέμα "Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση: προβλήματα και προοπτικές"
4. Περίληψη μελέτης της ΚΕΔΚΕ με θέμα "Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση: προβλήματα και προοπτικές"