ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Οικολογική Παιδαγωγική Ομάδα

Περικλέους 18,  Τ.Κ. 155 61, Χολαργός

27-4-2000

   ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ /

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ[1]

     Ανοικτή πρόταση που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους ερευνητές και εκπαιδευτικούς:

 

ΝΑ ΞΑΝΑΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,

έχοντας ως αφετηρία:

 

α)      Το ισχύον Δίκαιο (πριν απ' όλα: το "Περιβαλλοντικό Σύνταγμα"[2] και το "Εκπαιδευτικό Σύνταγμα"[3], εννοούμενα ως υπο-συστήματα του Συντάγματος της Ελλάδας), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα περιβαλλοντικά δικαιώματα και στις συναφείς μ' αυτά υποχρεώσεις των ανηλίκων και των ενηλίκων και

 

β)      Τα δεδομένα των φυσικών και των πολυ-παραδειγματικών κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα της Οικολογίας (καθώς και σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις με άξονα την Οικολογία[4]).

 

 [1] Για το Περιβάλλον: Περί και Υπέρ του Περιβάλλοντος. Το "περί" αφορά στην κατανόηση των όσων σχετίζονται με τη διαμόρφωση - και - τα προβλήματα του Περιβάλλοντος, ενώ το "υπέρ" αφορά στη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην προστασία (με την ευρεία έννοια) του Περιβάλλοντος.

[2] Το "Περιβαλλοντικό Σύνταγμα" αφορά στο πλέγμα των διατάξεων και των αρχών του Συντάγματος που σχετίζονται ευθέως (ή συνάγεται ερμηνευτικά ότι σχετίζονται) με την προστασία του Περιβάλλοντος.

[3]  Το "Εκπαιδευτικό Σύνταγμα", εννοούμενο ως πλέγμα συνταγματικών διατάξεων και αρχών που αφορούν στην παιδεία-εκπαίδευση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τόσο από την άποψη του γενικού σκοπού και των επί μέρους στόχων της, όσο και από την άποψη του περιεχομένου και των μεθόδων της.

[4] Έτσι ώστε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η προσανατολισμένη (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων να εννοείται ως "Οικολογική-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" ή ως "Οικο-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".