ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ

 

 

     Από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου το περσινό καλοκαίρι έγιναν τα πρώτα (πιλοτικά) 5νθήμερα θερινά σχολεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΠΕΕΚΠΕ με τη συνεργασία των Κέντρων Π.Ε. Καστοριάς, Μουζακίου και Σουφλίου.

     Τα θερινά σχολεία παρακολούθησαν συνολικά εκατόν είκοσι (120) συνάδελφοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από όλη τη χώρα. (Μόνο από το παράρτημα  Δυτ. Ελλάδας δεν είχαμε καμιά συμμετοχή!)

     Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους τα Δ.Σ. όλων των παραρτημάτων της ΠΕΕΚΠΕ, τις παιδαγωγικές ομάδες των Κέντρων Π.Ε. Καστοριάς, Μουζακίου και Σουφλίου, τους εξωτερικούς επιμορφωτές όπως τους Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου και Στέφανο Παρασκευόπουλο, το ιστορικό στέλεχος της Π.Ε. τ. Σχ. Σύμβουλο κα Ιωάννα Αλεξοπούλου, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην μεγάλη επιτυχία. Γιατί περί επιτυχίας πρόκειται αν πάρουμε υπόψη τα σκορ που δείχνουν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που έχουμε στα χέρια μας.

 

 

Text Box: φωτογραφίαΗ ταυτότητα των τριών θερινών Σχολείων

³ φύλο:     άντρες  41%            γυναίκες  59%

 

³ ηλικία:   κάτω των 30        31-40          41-50       άνω των 50

                       2%                    40%             58%              _

 

³ ειδικότητα :    Δάσκαλοι Νηπιαγωγοί 44%   Καθηγητές 56%

 

³ Επιμόρφωση στην ΠΕ : Το μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων είχε από 0 μέχρι 30 ώρες επιμόρφωση στην ΠΕ

    

 


Αποτελέσματα της επεξεργασίας των φύλλων τελικής αξιολόγησης των θερινών σχολείων

 


 
 

 


Text Box: φώτοΣτην ερώτηση αν διαμορφώθηκαν καλύτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή Προγράμματος ΠΕ στο σχολείο σας όλοι απάντησαν , Ναι.

Ενώ η πλειοψηφία των προτάσεων ,παρατηρήσεων και ελεύθερων γνωμών αναφερόταν σε συγχαρητήρια για τους διοργανωτές των θερινών σχολείων, για συνέχιση και επέκταση των θερινών σχολείων και σε άλλα  ΚΠΕ, στη σημασία της βιωματικής προσέγγισης στα σεμινάρια Π.Ε.

Η ΠΕΕΚΠΕ θα συνεχίσει σ΄ αυτή την κατεύθυνση της δημιουργικής συνεργασίας προκειμένου να προσφέρει σε όσο γίνεται περισσότερα μέλη της τέτοιες ευκαιρίες.

     Η διαρκής  αύξηση του αριθμού των μελών μας και η ενθουσιώδης συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις δείχνει ότι μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο.                                          Για το Δ.Σ.

  Ο Γ. Γραμματέας                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

Νίκος Στεφανόπουλος                                                                   Γιώργος Φαραγγιτάκης