ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1. Ταυτότητα Ευρωπαϊκού Προγράμματος ASPIS: "Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας των Δημόσιων Χώρων", 2009-2012.
2. Πρόγραμμα Ημερίδας "Βιωσιμότητα των Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων στην Πόλη", Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπόλεως 23, Αθήνα, 22/02/2011.
3. Εισηγήσεις Ημερίδας
Παρουσίαση Ημερίδας
"Η είσοδος της φύσης στην πόλη" - slides, Κων/νος Μωραϊτης
"Κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι στο Δήμο της Αθήνας: προκλήσεις και προοπτικές", Κλεοπάτρα Μπασιά
"Μελέτη Ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως", Σοφία Παρασκευοπούλου
"Πεδίον του Άρεως-φυσικοτεχνική μελέτη", Ανδρέας Μπαρμπούτσης
"Αστικό περιβάλλον, προβλήματα και προτάσεις προς μια βιώσιμη πόλη. Το παράδειγμα της Ελευσίνας", Ερμιόνη Φρεζούλη
"Ελεύθεροι χώροι: παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις", Μαριάννα Τσεμπερλίδου
"Αδόμητοι-πράσινοι χώροι στο αστικό περιβάλλον: προνομιακό πεδίο ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων", Ευγενία Πανώριου
Στρογγυλό Τραπέζι Συμπερασμάτων. Συντονίστρια Φούλη Παπαγεωργίου