ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1. Ταυτότητα "Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αμανής - Μεταίχμιο Ζωής", Δήμος Αμανής, Βολισσός Χίου, 31/7-2/8/2009.
2. Πρακτικά "Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αμανής - Μεταίχμιο Ζωής", Δήμος Αμανής, Βολισσός Χίου, 31/7-2/8/2009.