ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 

 

Πριν το 2000

Διεθνής διάσκεψη UNESCO (Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997)

Περιβαλλοντικός Οδηγός Νομού Φθιώτιδας

Μαθητικό οικολογικό περιβόλι - Γυμνάσιο Ασσου-Λεχαίου

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Β' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών

Διεθνές Σεμινάριο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Γεωδιατήρηση και τη Γεωλογική κληρονομιά (10-16 Μαΐου 2000, Ναύπλιο).

"Το Σποράκι" πηγή ζωής. (Περιοδικό "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" τεύχος Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 1999)

 

2000

Συνέδριο"Αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα γλυκά επιφανειακά νερά"  ΕΠΕΑΕΚ, Υποέργο 1.1.ΣΤ.β.V.. (22-25 Αυγούστου 2000, Αλεξανδρούπολη)

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νομού Λακωνίας

Γύρω από τη Σχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για το Περιβάλλον

"Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βρίσκεται παντού αλλά δεν υπάρχει πουθενά " Γεώργιος Κούσουλας , υπεύθυνος Π.Ε στη Β' Δ/νση Δ.Ε. Αθηνών

Σχετικά με τις Οικολογικές κ.ά. δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων των Δευτεροβάθμιων Σχολείων

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο της Παιδείας. Σχόλιο σχετικά με το σκοπό των ειδικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Β'θμια Σχολεία

Σχετικά με το δικαίωμα των μαθητών-πολιτών στη Σχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονικός Πανδέκτης ερευνητικών ευρημάτων και προτάσεων σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών-νέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

"To Πρόβλημα του Περιεχομένου των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Μεθόδων Εφαρμογής τους στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών", Δρ. Αρτέμης Μ. Αθανασάκης, Διεθνές Συνέδριο Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα 2000

Μικρός περίπλους στην ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (διεθνώς και στην Ελλάδα) κ. Κούσουλας Γεώργιος

"Αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αγωγή" κ. Αθανασάκης Αρτέμης

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ο "υπεύθυνος Π.Ε". Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση κ. Κούσουλας Γεώργιος 

 

2001

3ο διεθνές Σεμινάριο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Γεωδιατήρηση και τη Γεωλογική Κληρονομιά (10-16 Μαΐου 2001, Αθήνα)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:"Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πατρίδα μας" ΚΠΕ Αργυρούπολης (5 Ιουνίου 2001)

ΠΕΕΚΠΕ. Επιστολή προς Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (14 Σεπτεμβρίου 2001)

Τα τρία πρώτα Θερινά Σχολεία της ΠΕΕΚΠΕ (21 Σεπτεμβρίου 2001)

Τα Θεματικά Δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης (21 Σεπτεμβρίου 2001)

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το Ποτάμι" (30 Νοεμβρίου 2001, παρουσίαση της "Ημέρας του Ποταμού 2001")

"Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Πραγματικότητα και Προοπτικές" Εισήγηση στο Διαβαλκανικό Συνέδριο της Χαλκιδικής του κ. Γιώργου Φαραγγιτάκη (Ιούνιος 2001)

 

2002

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθιου Κύπρου: Φιλοσοφία-Στόχοι-Προσανατολισμοί, Ανδρέας Παρασκευόπουλος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Φεβρουάριος 2002)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου: Μια πρώτη γνωριμία..., Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Μάρτιος 2002)

Προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμίθου για τη Δημοτική Εκπαίδευση, Αραβέλλα Ζαχαρίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Μάρτιος 2002)

Σχέδιο Ανάπτυξης Προτεινόμενου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τάσος Ανδριανόπουλος - Δάσκαλος Α' Βάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (Μάρτιος 2002)

"ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ : Οικολογική, γεωργραφική και μυθολογική προσέγγιση", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

"Αθλητισμός - Ολυμπισμός - Περιβάλλον Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

"Οίκο-Περιβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

"Οικο-Περιβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Η οριοθέτηση, οργάνωση και διδασκαλία ενός νεοφανούς γνωστικού αντικειμένου στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

"Μετεωρολογική - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η συμβατότητα, η εφαρμογή και η προοπτική της στο ευρωπαϊκό και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

"Το νερό ως θεματικό πεδίο και μεθοδολογικό εργαλείο στη διδακτική πράξη", Αρτέμης Μ. Αθανασάκης - Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Καθηγητής Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνων (Μάρτιος 2002)

Απολογιστικά στοιχεία ΚΠΕ Αργυρούπολης για το Σχολικό Έτος 2001-2002 (Ιούνιος 2002)

Ενημερωτικό Σημείωμα ΠΕΕΚΠΕ για το Σχολικό Έτος 2001-2002 (Ιούνιος 2002)

''Adopt and Care'' The Ecological Vulnerable Areas of Trichonis Wetland, Greece, K. Papadoyiannaki, K. Tsakiris, Th. Koussouris, K. Mavrelis and I. Ζacharias in the "Protection and Restoration of the Environment VI" (Skiathos, July 2002)

"Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης για το σχολικό ετός 2002-03"

"Αρχές Αειροφορικής Διαχείρισης του Περιβάλλοντος", Δρ. Αρτέμης Μ. Αθανασάκης, Εισήγηση στο 5ο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ρόδος 2002

"Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Αγωγή στα Σχολικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", Δρ. Αρτέμης Μ. Αθανασάκης, Ημερίδα για το Περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, 2002

 

2003

Συμπόσιο με θέμα: "Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση". Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (21-23 Φεβρουαρίου 2003, Πανεπιστήμιο Πειραιά)

"Η Υιοθεσία και Φροντίδα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πρακτική Εφαρμογή σε Οικολογικά Ευαίσθητες Περιοχές". Εισήγηση στο Συμπόσιο: "Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση". Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (21-23 Φεβρουαρίου 2003, Πανεπιστήμιο Πειραιά)

"Ανακύκλωση Μπαταριών (Επειδή δεν είναι ίδια όλα τα σκουπίδια...)", Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής, Πολύγυρος 2003

"Εννέα χρόνια Χρυσοπράσινο Φύλλο", Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, 2003

Απολογιστικά στοιχεία ΚΠΕ Αργυρούπολης για το Σχολικό Έτος 2002-2003 (Ιούνιος 2003)

 

2004

"(Ολυμπιακή) Ημέρα του Παταμού 2004", Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Το Ποτάμι", Φεβρουάριος 2004

Ενημερωτικό Δελτίο της 16ης Μαΐου του 2004 της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

"Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδας - Κύπρου ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ", Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, Ενημερωτικό Δελτίο, Αργυρούπολη 12-5-2004

Προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συντονιστικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 19-5-2004

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: "Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες", Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ουρανούπολη Χαλκιδικής 15-16-17 Οκτωβρίου 2004

"Όμιλος Παιδαγωγικού Προβληματισμού και Δράσης για την Περιβαλλοντική Αγωγή και Επιμόρφωση" (Σεπτέμβριος, 2004)

"Εκδηλώσεις για Μεγάλους και Οικογένειες", Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Οκτώβριος 2004 - Απρίλιος 2005

"Σειρά διαλέξεων για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας", Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2004

"Οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Πτολεμαΐδα", 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 2004

"Βαθιές ανάσες στην πόλη των περιβαλλοντικών προβλημάτων", 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, σχολική χρονιά 2003 - 2004

"ΕνημερωτΟΙΚΟ", Εκτάκτως εκδιδόμενο ενημερωτικό δελτίο του Παραρτήματος Αττικής της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την "Συμμετοχή στην Στ΄ Εκλογοαπολογιστικη Συνελευση της ΠΕΕΚΠΕ στο Μουζάκι της Καρδίτσας", Τεύχος 4, Νοέμβριος 2004

"Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)" Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Παράρτημα Αττικής, 2004

 

2005

"Έμπνευση - Στοχασμός και Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 1,2 & 3 Απριλίου 2005 Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

"Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΑΕΒΑΛ και η μελλοντική της αξιοποίηση ως βιομηχανικού μνημείου", Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2ου Ενιαίου Λυκείου Πτολεμαΐδας, Πτολεμαΐδα 2003-2004

"2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας", Ένωση Ελλήνων Χημικών, 8-12 Οκτωβρίου 2005, Θεσσαλονίκη

Συστημική Σκέψη και Πράξη (Systems Thinking, Systems Practice) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας", ΥΠ.Ε.Π.Θ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών, Μάρτιος 2005 Αθήνα

"Οδηγός Κομποστοποίησης (Πως να βελτιώσουμε το έδαφος ανακυκλώνοντας οργανικά απορρίμματα)" Κωνσταντίνος Γκλιάος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, Πολύγυρος 2004

Ημερίδα "Οικολογικό Παραμύθι", Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 16/11/05, Τριπόδων 28 Πλάκα - Αθήνα

"Η Διαμόρφωση Οικολογικής Σκέψης και Συμπεριφοράς, ως Κορυφαίες Επιδιώξεις των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Οικο-περιβαλλοντικής Ψυχολογίας στη Μετεκπαίδευση των Δασκάλων", Δρ. Αρτέμης Μ. Αθανασάκης, "Μάρασλειο Βήμα" Άρθρο  Τεύχος 7/2005

 

2006

"Η Συμβολή της Γεωμυθολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Εισήγηση του Dr. rer. nat. Ηλία Δ. Μαριολάκου στο Συνέδριο του Κ.Π.Ε. Στυλίδας Υπάτης, 1-4/2/2001

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά Μονοπάτια» (Το Περιβάλλον στο Χώρο και το Χρόνο), Στυλίδα 2006

"Η Ψηφιακή Φωτογραφία σαν μέσο Καταγραφής Δράσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Γκλιάος Κωνσταντίνος, δάσκαλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

"Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Βιοκαύσιμα", Γυμνάσιο Εμπορίου Κοζάνης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 2005-2006

Ενημερωτική Επιστολή και Αίτηση Συμμετοχής Δικτύου "Το Ποτάμι", ΥΠΕΠΘ - Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Νοέμβριος 2006

 

2007

"Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση (Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία)", Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λευκάδα, 10-20 Ιουλίου 2007

 

2008

"Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού: γνωρίζοντας τα φύκη", Ελληνική Φυκολογική Εταιρία (ΕΛ.Φ.Ε.), Αθήνα 2008

Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) προς τον Υφ/ργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λυκουρέτζο, Αθήνα 9 Απριλίου 2008

Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: εκπαιδευτικό υλικό, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Ιούνιος 2008 (5.77 Mb)

Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. ΕΛΙΑ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή, Εκπαιδευτικό Υλικό & Δραστηριότητες Δικτύων, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας,Ιούνιος 2008 (18.3 Mb)

"Ηφαίστεια και Κλιματική Αλλαγή", Δρ. Ρένα Παπαναγιώτου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων, Δεκέμβριος 2008

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), " Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ναύπλιο, 12-14/12/2008

Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριό της " Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ναύπλιο, 12-14/12/2008

"Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής: ένα ζήτημα που αποκαλύπτει τις κοινωνικο-πολιτικές και πολιτισμικές συντεταγμένες της αειφορίας" εισήγηση της Ντίνας Σχίζα, Yπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α' Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριό της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: " Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ναύπλιο, 12-14/12/2008

 

2009

"12η Γιορτή των Σπόρων", Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας, Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, 10-12 Απριλίου 2009

Εισηγήσεις "1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", Ισθμός Κορίνθου, 23-25/9/2005, ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρακτικά1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Τέχνης και Περιβαλλοντικής Εκππάιδευσης - "Η Τέχνη ως Εργαλείο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον" Ίδρυμα Ευγενίδου, Μάιος 2009

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον-Πολιτισμός", Αθήνα, 9-11/11/2007

"Για ποιους λόγους συμμετέχουν και ποια εμπόδια συναντούν οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται συστηματικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής;", εισήγηση των Ευαγγελίας Αγγελίδου & Ελένης Κρητικού, υπευθύνων Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παν/μιο Αιγαίου-Αθήνα, 15-17/12/2006

 

2010

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη", Ιωάννινα, 26-28/11/2010

"Το ταξίδι συνεχίζεται...από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Γιώργος Κούσουλας, Χριστίνα Παπαζήση, Δ/νση Δ.Ε Β' Αθήνας, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2009

 

2011

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), Γλυφάδα-Αθήνα, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας, 8-10/10/1999

Σειρά Εκδόσεων και Ποικίλων Εγχειριδίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Νοέμβριος 2003-Απρίλιος 2011

"Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό", Οργανισμός Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Αθήνα 2010.

Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011

"Η διαχείριση των απορριμμάτων στη μεταμοντέρνα εποχή και ο ρόλος της εκπαίδευσης", "Σταγόνες γνώσης και εμπειρίας, πηγή ζωής: σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη", ΚΠΕ Έδεσσας, Έδεσσα-Αλευρόμυλος Σαλαμπάση, 6-8 Μαϊου 2011. Ζωντανή μετάδοση των σεμιναρίων μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στο σύνδεσμο: http://iptv.sch.gr/live

Πρόσκληση για την "Ημέρα ανοικτής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο". Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Δ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθήνας. Σάββατο 11 Ιουνίου 2011 (5.00μ.μ - 10μ.μ), Άλσος Νέας Σμύρνης.

Βραβεία Αειφόρου Σχολείου 2010-2011. Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βραβείων Αειφόρου Σχολείου 2011-2012

Αρχαία Θέατρα και Ωδεία: Φορείς και Δραστηριότητες. Νοέμβριος 2011.

 

2012

2ήμερο Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. "Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της ΕΑΑ στο Νέο Σχολείο. Υποστηρικτικοί θεσμοί" Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την ΠΕ. 15-16 Απριλίου 2011, Αθήνα, Αίθουσα "Jacqueline de Romilly", ΥΠΔΒΜΘ

Ανακοίνωση του Περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ. "για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση", 8 Μαρτίου 2012

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1995 έως σήμερα. Στάσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών προς την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο ρόλος των καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Γιαννίρης Κωνσταντίνος, Ιούνιος 2012.

Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα", Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου και 1-2 Δεκεμβρίου 2012

 

2013

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας - Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών.

 

2014

Το Βαρβάκειο στο "ΔΙΑΖΩΜΑ". Παρουσίαση εργασιών μαθητών Βαρβακείου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνάσιου για χώρους θέασης και ακρόασης. Αθήνα, Απρίλιος 2014.