2. Αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις και μέσα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Λακωνία

1.    Περιβαλλοντικός Σταθμός 3ου Γυμνασίου Σπάρτης

Ιδρύθηκε μετά από πρόταση του καθηγητή του σχολείου κ. Δημητρίου Μαστρογιαννόπουλου , (Φυσικού - Πληροφορικού), η οποία υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 1994.

Κατασκευάσθηκε με προσωπική εργασία των κ.κ. Αντωνίου Κεκέ και Δημητρίου Μαστρογιαννόπουλου, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις οι οποίες εξασφαλίσθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων ,το Δήμο Σπαρτιατών και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,(της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας).

‘Αρχισε να λειτουργεί την 17-03-1997 και εγκαινιάσθηκε επίσημα την   06-06-1998.

Τα λειτουργικά του κόστη καλύπτονται από την ένταξή του στις σχολικές δραστηριότητες,ως Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,(ΠΠΕ),τις οποίες ενισχύει οικονομικά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας,κατ’έτος.

Ο εξοπλισμός του είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και επιτρέπει την λήψη μετρήσεων στους εξής τομείς:

·      Ατμόσφαιρα/Κλίμα

·      Υδρολογία/Χημεία Υδάτων

·      ‘Εδαφος

·      Βιολογία

Επιπλέον ο πρόσθετος εξοπλισμός του σταθμού με ηλιογράφο επιτρέπει την παρακολούθηση της ηλιοφάνειας στην περιοχή Σπάρτης ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται υπολογισμοί της αληθούς ηλιακής μεσημβρίας στην ίδια περιοχή.

Οι λαμβανόμενες τιμές των περιβαλλοντικών παραμέτρων ανακοινώνονται καθημερινά στο βραδινό και νυκτερινό δελτίο ειδήσεων του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ΕΛΛΑΔΑ TV,ενώ πάσης φύσεως στοιχεία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, (π.χ. τμήμα συντηρητών έργων τέχνης ,του ΙΕΚ Σπάρτης, (του ΟΕΕΚ)), τεχνικές εταιρείες κλπ.).

2.    Μουσείο Τεχνολογίας 3ου Γυμνασίου Σπάρτης

Ιδρύθηκε μετά από πρόταση του καθηγητή του σχολείου κ. Αντωνίου Κεκέ, (Φυσικού), η οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο 1994.

Η υλοποίηση της πρότασης άρχισε κατά το έτος 1996 από τον καθηγητή του σχολείου, (Ναυπηγό - Τεχνολόγο) κ. Κωνσταντίνο Γιαννουλέα και εγκαινιάσθηκε επίσημα την 06-06-1997.

Η κατασκευή του έγινε με προσωπική εργασία του ήδη αναφερθέντων προσώπων και του κ. Δημητρίου Μαστρογιαννόπουλου , με χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

Περιλαμβάνει διάφορες συλλογές αντικειμένων και εξυπηρετεί αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3.    Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού 3ου Γυμνασίου Σπάρτης

Ιδρύθηκε μετά από πρόταση του καθηγητή του σχολείου κ. Αντωνίου Κεκέ,(Φυσικού), η οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο 1996.

Κατασκευάσθηκε με τη προσωπική εργασία του μνημονευθέντος και των κ.κ. Δημητρίου Μαστρογιαννόπουλου,(Φυσικού – Πληροφορικού) και Κωνσταντίνου Γιαννουλέα,(Ναυπηγού - Τεχνολόγου),καθηγητών του σχολείου και χρηματοδότηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-σης Λακωνίας.

Εξυπηρετεί αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς και κυρίως αποσκοπί στον εθισμό του

μαθητικού πληθυσμού στη παραγωγή και χρήση εδαφοβελτιωτικού.

4.    Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας

Η πρόταση για την ίδρυσή του υποβλήθηκε τον Απρίλιο 1994 από τον καθηγητή κ.Αντώνιο Κεκέ,(Φυσικό).

Αποτελεί μετεξέλιξη μιας σειράς συλλογών εκθεμάτων,(ορυκτών, πετρωμάτων, βαλσαμωμένων πτηνών και ζώων), οι οποίες υπήρχαν σε διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδρύθηκε με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας και του Δήμου Σπαρτιατων, χωροθετούμενο σε μια αίθουσα του κτιρίου του πρώην διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Συκαρακίου Σπάρτης,(προαστίου της πόλης) και στεγάζει κυρίως τη συλλογή βαλσαμωμένων πτηνών και ζώων Μπελίτσου και συλλογές ελληνικών και ξένων πετρωμάτων και ορυκτών.

(Ο κ. Παναγιώτης Μπελίτσος,συνταξιούχος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, δώρησε μια σημαντική συλλογή αποτελούμενη από πολλές δεκάδες βαλσαμωμένα πτηνά και ζώα, όστρακα,κλπ.).

Το Μουσείο οργανώθηκε με τη προσφορά προσωπικής εργασίας από τους κ.κ. Παναγιώτη Μπελίτσο, Δημήτριο Μαστρογιαννόπουλο ,Αντώνιο Κεκέ και Χρήστο Πατσιλίβα, χρηματοδότηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, άρχισε δε να λειτουργεί την 01-04-1998 ενώ εγκαινιάσθηκε την 10-06-1998.

Είναι επισκέψιμο δωρεάν, αρκεί να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ.κ. Δημήτριο Μαστρογιαννόπουλο, (τηλ. 0731-26764 και 0731-27034) ή/και Αντώνιο Κεκέ,(τηλ. 0731-27123 και 0731-24653).

5.    Μουσείο Αθλητισμού Λακωνίας,(υπό δημιουργία)

Συνιστά υλοποίηση σχετικής πρότασης του πρώην αθλητή και αθλητικού παράγοντα, καθηγητή κ. Αντωνίου Κεκέ,(υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας), η οποία χρονολογείται από τον Απρίλιο 1995.

Το ίδιο πρόσωπο προωθεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών και προβαίνει στις αρχικές δωρεές υλικού.

Τελικά χωροθετήθηκε στο Δήμο Βοιών,(πόλη Νεάπολη),άρχισε η δημιουργία του από την 16-07-998 και θα είναι το νοτιόανατολικώτατο ηπειρωτικό αθλητικό μουσείο στην Ευρώπη.

6.    Μουσείο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης " Κνακίων " .

Ιδρύθηκε στις 05-04-1999 από τον Αντώνιο Κεκέ , (ο οποίος και το διευθύνει ) , εδρεύει στο κτίριο διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τρύπης , Μυστρά και είναι το πρώτο Μουσείο του είδους παγκόσμια .

7.    Δανειστική βιβλιοθήκη Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δημιουργήθηκε από τον Νοέμβριο 1994,(οπότε και τοποθετήθηκε ο καθηγητής,(Φυσικός) κ.Αντώνιος Κεκές, ως υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας),με τη συγκέντρωση διάσπαρτων υλικών,την προσωπική δωρεά βιβλίων και την εξασφάλιση χορηγιών.

Περιλαμβάνει περισσότερους από χίλιους,(1.000),τόμους και διαθέτει επίσης τμήμα περιοδικών με περισσότερους από εκατόν πενήντα,(150),τίτλους.

8.    Συλλογές αντικειμένων και οργάνων Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δημιουργήθηκαν από τον Νοέμβριο 1994,(οπότε και τοποθετήθηκε ο καθηγητής,(Φυσικός) κ. Αντώνιος Κεκές, ως υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας).

Περιλαμβάνουν:

·          συλλογές πειραματικών διατάξεων,(όπως Συμπιεστή Κουτιών Αλουμινίου Εvεργειακά Οικονομικό,(ΣΚΑΛΕΟ), Ηλιακό Φούρνο, Ανακυκλητή Χαρτιού κλπ.)

·          αρχεία αφισσών,χαρτών, φυλλαδίων, τηλεκαρτών, νομισμάτων, γραμματοσήμων.κονκαρδών, ημερολογίων κλπ., τα οποία είναι τα πλουσιότερα του είδους των στην Ελλάδα.