«Λίμνες στην Ελλάδα».


 

Λίμνες στην Ελλάδα, Μαρτυρίες και Καταγραφές, Δρ. Θεόδωρος Κουσουρής, τ. Δ/ντής Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

1/6. Δυτική Ελλάδα

2/6. Ήπειρος

3/6. Μακεδονία

4/6. Θράκη, Θεσσαλία

5/6. Στεραιά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησος

6/6.  Κρήτη