Παραλαβή Αρχείων

1.  Επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ

Ως συνέχεια της έρευνας για τις ΜΚΟ - ΠΟ, η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων (Β.Δ)" και πάλι με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο περιλάμβανε:

α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1998 και σύμφωνα με τα ευρήματά της ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ.

β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα θέματα της έρευνας στις ΜΚΟ - ΠΟ και στους Φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, υπό το πρίσμα του προγραμματισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για περιβαλλοντικά θέματα.

Ως προϊόν αυτού του ερευνητικού προγράμματος προέκυψε η έκδοση ενός εντύπου που περιέχει τα σχετικά αποτελέσματα και άλλο ενημερωτικό υλικό. Το πλήρες περιεχόμενο του παρουσιάζεται εν συνεχεία.

α) Για να παραλάβετε το "Περιεχόμενo Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού" (Ευρετήριο των ΜΚΟ - ΠΟ,  Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων) κάντε Download το συμπιεσμένο αρχείο euretir2.exe

β) Για να δείτε το "Ευρετήριο (κατάλογο) των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων" (ΜΚΟ-ΠΟ, ενημέρωση 2012 "στοιχεία ταυτότητας των οργανώσεων") κάντε κλικ στο αρχείο List_of_NGO_2012.pdf. (Απαραίτητη πρπϋπόθεση για να το δείτε ή να το τυπώσετε είναι να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader. Για να το αποθηκεύσετε κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "save target as" ή "αποθήκευση ως").

.

2. Βάση Δεδομένων των Φορέων - Υπηρεσιών που έχουν σχέση με το Περιβάλλον (ενημέρωση Φορέων κατά περίπτωση, 2003)

Για να παραλάβετε το υλικό του τόμου "Φορείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον"  κάντε Download το συμπιεσμένο αρχείο ekkebook.exe

.

3. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ

α) Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε)

β) Στοιχεία Μεθοδολογίας και Τεχνικών Κοινωνικής Έρευνας

γ) Οδηγός Ανίχνευσης Θεμάτων Π.Ε στο Internet

 

Για να παραλάβετε το υλικό του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ κάντε Download το αρχείο Perekp.exe

 

4. Έρευνα "Τα Θερινά τα Σινεμά"

Κάντε κλικ στο κουμπί download για να παραλάβετε την έρευνα για τα "Θερινά τα Σινεμά". Το αρχείο είναι συμπιεσμένο και αυτοεκτελέσιμο

 

5. Έρευνα "Η Κατάσταση του Συστήματος Διανομής Ταινιών στην Ελλάδα"

Η έκθεση αποτελεσμάτων (Report) για την έρευνα "Η Κατάσταση του Συστήματος διανομής στην Ελλάδα" είναι διαθέσιμη αν κάνετε κλικ στο κουμπί Download για να κατεβάσετε το αυτοεκτελέσιμο αρχείο cinema_99.exe

 

6. Φυλλάδιο για Εκπαιδευτικούς "Πηγές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία", Οκτώβριος 2012 Πατήστε εδώ