ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιτυχημένη συνεργασία της Ομάδας Περιβάλλοντος του Ι.Α.Α.Κ του Ε.Κ.Κ.Ε με τον κ. Γεώργιο Κούσουλα , Υπεύθυνο Π.Ε στη Β΄Δ/νση Δ.Ε Ν. Αθηνών ο οποίος διετέλεσε και Υπεύθυνος Π..Ε στη Δ/νση Δ.Ε Ανατολικής Αττικής (1991 - 1995) είχε ως αντικείμενο τη συγκέντρωση, αποδελτίωση, επεξεργασία και παρουσίαση, των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν, από το 1985 μέχρι το 1994, στα σχολεία της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπούσε στη διερεύνηση του χώρου της Π.Ε μέσα από την μελέτη περίπτωσης (case study) μιας επιμέρους, ιδιαιτέρως δραστήριας στο σχετικό αντικείμενο, Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, ούτως ώστε :

Την ανάγκη για την εργασία αυτή δημιούργησαν, αφενός η συνεχής αύξηση του αριθμού των υλοποιούμενων προγραμμάτων Π.Ε στα σχολεία της ανωτέρω Διεύθυνσης και αφ' ετέρου οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την τελική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και του τρόπου εισαγωγής της Π.Ε στη Β/θμια Εκπαίδευση,

Η παρούσα έκδοση, που περιλαμβάνει τα πορίσματα της ανάλυσης των υλοποιηθέντων προγραμμάτων Π.Ε. στη Δ/νση Δ.Ε Ανατολικής Αττικής μεταξύ των ετών 1985-94, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του προγράμματος "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση Βάσεων Δεδομένων για τις δραστηριότητες των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Φορέων" το οποίο αποτελεί συνέχιση και επέκταση της έρευνας που ήδη έχει ολοκληρωθεί για τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τους Φορείς.

Φιλοδοξούμε η έκδοση αυτή να αποτελέσει το έναυσμα, περαιτέρω διερεύνησης των δυνατοτήτων σταθεράς και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και των εμπλεκόμενων με την Π.Ε, Εκπαιδευτικών και Φορέων, μέσω της συνεχούς ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών προκειμένου :

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κ. Κώστα Λαλιώτη και τον σύμβουλό του κ. Δημήτρη Τσίρο για τη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά μας αυτή.

Γεώργιος Κούσουλας Κωνσταντίνος Τσακίρης
Υπεύθυνος Π.Ε Υπεύθυνος
Β΄Δ/νση Δ.Ε Ν. Αθηνών Ομάδας ΠεριβάλλοντοςΙστορικό και Θεσμικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Γενικές Παπατηρήσεις και Εκτιμήσεις
Η Ταυτότητα των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (1985-94)
Προτάσεις
Φθινοπωρινές Σονάτες
Κατάλογος Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αττικής