I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1976. Στα πλαίσια του Δ.Π.Π.Ε (Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού συνεργάζεται με την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης.

1977. Ανατίθεται στο Κ.Ε.Μ.Ε (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης), το σημερινό Π.Ι (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ) η ευθύνη του προγραμματισμού για την εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Β'θμιας Εκπαίδευσης.

1977. Συμμετοχή έλληνα εκπροσώπου (Η. Σπυρόπουλος - Κ.Ε.Μ.Ε) στο σεμινάριο για την Π.Ε στο Bristol της Αγγλίας.

1977 - 80. Η συνεργασία του Κ.Ε.Μ.Ε με την Γραμματεία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα που η χρησιμότητά τους ήταν καθοριστική για τη συνέχεια.

1980. Αθήνα, 1 - 12 Σεπτεμβρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Σεμινάριο κατάρτισης στελεχών, από επιμορφωτές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Γραμματεία και το Κ.Ε.Μ.Ε . Το παρακολούθησαν 20 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά πλειοψηφία από τον κλάδο των Φυσικών Επιστημών. Από πολλούς θεωρείται ως το σεμινάριο - ορόσημο για την εξέλιξη και πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

1981 - 82. Η πρώτη συστηματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τέσσερα σχολεία από την Αθήνα, το Γυμνάσιο Βούλας, το Βαρβάκειο Γυμνάσιο, το Λύκειο του Αγ. Ιερόθεου και το 40ο Λύκειο Αθηνών συμμετείχαν σε κοινό πρόγραμμα Π.Ε του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα : «Προστασία των ακτών και των οχθών». Αναλυτικότερα, τα θέματα για κάθε σχολείο και οι συντονιστές των προγραμμάτων ήταν:

α) Γυμνάσιο Βούλας: «Οι ακτές του Σαρωνικού», συντονίστρια η κ. Σοφία Γαρδέλη, ΠΕ3

β) Βαρβάκειο Γυμνάσιο: « Ο Θερμαϊκός κόλπος», συντονίστρια η κ. Ελένη Βύζα, Π.Ε. 4

γ) Λύκειο Αγ. Ιερόθεου: « Η νήσος Λέρος», συντονιστής ο κ. Δημήτρης Κωστόπουλος, ΠΕ4.

δ) 40ο Λύκειο Αθηνών : « Ο Κηφισός ποταμός», συντονιστής ο κ. Γεώργιος Κούσουλας, ΠΕ4.

1981 - 84. Αποστολή είκοσι εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Γαλλίας, για επιμόρφωση.

1982 - 86. Το Γυμνάσιο Βούλας και το Βαρβάκειο Γυμνάσιο συμμετέχουν σε πιλοτική βάση στο δίκτυο σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

1983 - 87. Συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας εργασίας στο Κ.Ε.Μ.Ε .από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενα :

1.      Μελέτη εισαγωγής της Π.Ε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2.      Προώθηση συνεργασιών με άλλα Υπουργεία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

3.      Αξιολόγηση των προγραμμάτων - επεξεργασία ερωτηματολογίων.

4.      Υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΕΠΘ.

5.      Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών.

6.      Σύνδεση με διεθνείς Οργανισμούς .

7.      Επιμορφωτική δραστηριότητα, οργάνωση σεμιναρίων. Τα δεκαήμερα σεμινάρια που οργάνωσε η ανωτέρω Ομάδα εργασίας του Κ.Ε.Μ.Ε ήταν τα εξής:

1984 Θεσσαλονίκη

1985 Ιωάννινα

1986 Μόλυβος Λέσβου

Ενδιαμέσως, οργανώθηκαν και άλλα, μικρότερης διάρκειας, σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν και οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί.

1985 - 86. Στα Υπουργεία ΠΕΠΘ, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας λειτουργούν γραφεία με αρμοδιότητες για την Π.Ε.

1986. Αθήνα. Πραγματοποίηση σεμιναρίου για την εξαγωγή συμπερασμάτων μετά το τέλος των εργασιών του Δικτύου των Ευρωπαϊκών σχολείων .

1986. Πειραματική λειτουργία του θεσμού υπεύθυνων Π.Ε σε συνεργασία με το Υπ. Γεωργίας.

1987. Την προώθηση και διάδοση της Π.Ε αναλαμβάνουν οι Δ/νσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

1987. Συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Ετος Περιβάλλοντος.

1989. Η χώρα εκπροσωπείται στην Ομάδα εργασίας για την Π.Ε που συγκροτήθηκε από την D.G XI της Commission.

1989. Έκδοση από το ΥΠΕΠΘ του φυλλαδίου «Σχολείο και Περιβάλλον».

1990. Σταθμός και ορόσημο για την ανάπτυξη και διάδοση της Π.Ε χαρακτηρίζεται από όλους η ψήφιση του νόμου 1892/31-7-90 του οποίου η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου ΙΙΙ αναφέρει μεταξύ των άλλων, ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με Υπουργική απόφαση.

1991. Έναρξη λειτουργίας του θεσμού των υπευθύνων Π.Ε. σ’ όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

1992. Έκδοση από το ΥΠΕΠΘ εγχειριδίου για την Π.Ε.

1992. Ένταξη στα προγράμματα των Π.Ε.Κ της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Π.Ε

1993. Ιδρύεται η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε).

1993. Ίδρυση του πρώτου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κλειτορία επαρχίας Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας.

1993. Ελληνο - γερμανικό συμπόσιο για την Π.Ε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

1994. Πανευρωπαϊκή Συνάντηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας.

1995. Ίδρυση νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Αργυρούπολη, Κορδελιό, Καστοριά, Κόνιτσα, Μουζάκι, Σουφλί.

1996. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βρίσκεται στον αστερισμό του Κ.Π.Σ, του INTERNET, του GLOBE, του SEMEP, του COMENIUS, του ΕΠΕΑΕΚ των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, των «Οικολογικών σχολείων», των «Νέων δημοσιογράφων» κ.λ.π.

1997. Η Π.Ε. εν όψει της Διεθνούς Διάσκεψης με θέμα :
«Περιβάλλον και Κοινωνία : Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία», που θα πραγματοποιηθεί από 8 - 12/12/97 στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία της
UNESCO, της Ελληνικής Κυβέρνησης και άλλων Φορέων.