ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ι. Ημερολόγιο Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημερομηνία

Ώρα

Θέμα

Εισηγητής

25 – 9 – 97

4 – 9 μ.μ.

Έναρξη, Γενικά, Εισαγωγή, Στόχοι, Μέθοδοι

Θεοδωρόπουλος Κ. Σακελλαρόπουλος Κ.

Τσακίρης Κ.

26 – 9 – 97

4 – 9 μ.μ.

Δειγματοληψία

Θεοδωρόπουλος Κ.

27 – 9 – 97

9 – 2 μ.μ.

Οργάνωση – Διεξαγωγή Επιτόπιας – Εισαγωγή Στοιχείων στον Η/Υ

Τσακίρης Κ.

29 – 9 – 97

4 – 9 μ.μ.

Ποιοτικές Προσεγγίσεις

Θανοπούλου Μ. Πετρονώτη Μ.

30 – 9 – 97

4 – 9 μ.μ.

Βάσεις Δεδομένων

Σακελλαρόπουλος Κ.

1 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ.

Στατιστική Επεξεργασία

Σακελλαρόπουλος Κ.

2 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ.

Παρουσίαση Έρευνας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Τσακίρης Κ.

3 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ.

Internet και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Σιωνίδου Α.

4 – 10 - 97

9 – 2 μ.μ.

Πρακτική Εξάσκηση στο Internet

Σακελλαρόπουλος Κ. Σιωνίδου Α.

6 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ

Παρουσίαση Ερευνών

Θεοδωρόπουλος Κ.

Τσακίρης Κ.

7 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ

Παρουσίαση Ερευνών

Θεοδωρόπουλος Κ. Σακελλαρόπουλος Κ

8 – 10 - 97

4 – 9 μ.μ

Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα - Αξιολόγηση

Θεοδωρόπουλος Κ. Σακελλαρόπουλος Κ.

Τσακίρης Κ.

 

ΙΙ. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

 

Α/Α :                 |__|__|

Ονοματεπώνυμο:

1.      Ατομικά Στοιχεία:

1.1 Φύλο:        Γυναίκα         ’νδρας 

1.2 Έτος Γέννησης:      19|__|__|

1.3 Ειδικότητα Καθηγήτριας /ή: Π.Ε. |__|__|

1.4 Οικογενειακή Κατάσταση: 

1. ’γαμος 2. Έγγαμος, 3. Διαζευγμένος /η - Χήρος /α

1.5 Αριθμός Παιδιών 

2.      Γνώσεις άλλης γλώσσας:

 

Μέτρια

Καλά

Πολύ καλά

1) Αγγλικά

 

 

 

2) Γαλλικά

 

 

 

3) Γερμανικά

 

 

 

4) ’λλη Γλώσσα

…………………….

 

 

 

1.      Σχέση με Π.Ε

3.1 Από πότε ασχολείστε με προγράμματα ΠΕ: 19|__|__|

3.2 Σε πόσα και ποια προγράμματα έχετε συμμετάσχει:

 

Α/Α

Έτος

Θέμα Προγράμματος

Τάξεις Σχολείου*

Σχολείο

Αριθμός Μαθητών

Θέση στο Πρόγραμμα**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Τάξεις Σχολείου 1 έως 6.

** 1. Υπεύθυνος, 2. Συμμετέχων /χουσα

1.      Έχετε συμμετάσχει σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης -κατάρτισης;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, με τι θέμα:

1.      Π.Ε                                                                                                                               

2.      Περιεχομένου ευθέως συνδεομένου με την εκπαιδευτική διαδικασία                            

3.      Γενικού περιεχομένου (απόκτηση ευρύτερων γνώσεων)                                              

4.      Μεθοδολογία Κοινωνικών ερευνών                                                                              

1.      Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων Π.Ε, στα οποία έχετε συμμετάσχει, περιλαμβανόταν ποτέ κάποια μορφή έρευνας;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, τι είδους:

1.         Συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπου απάντησαν μαθητές                  

2.         Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από μαθητές:

2.1. σε άλλους μαθητές                                                                        

2.2. σε πολίτες                                                                                     

3.         Συλλογή στατιστικών στοιχείων                                                           

4.         Βιβλιογραφική έρευνα                                                                           

5. Πρόσβαση σε Βάση Δεδομένων                                                                    

1.      Έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην υλοποίηση προγράμματος που συμμετείχατε Η/Υ;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

2.      Εσείς προσωπικά χρησιμοποιείτε Η/Υ;

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

3.      Έχετε:

α) βασικές γνώσεις χρήσης του Internet;         ΝΑΙ    ΟΧΙ 

β) πρόσβαση στο INTERNET;                ΝΑΙ    ΟΧΙ 

_________________________________________________________

Τα περιεχόμενα του Σεμιναρίου διακρίνονται σε κύριες θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα

Α) Γενικά - Στόχοι και Μέθοδοι της έρευνας.

Β) Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας υλοποίησης της έρευνας (Δειγματοληψία - Επιτόπια έρευνα ).

Γ) Ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα.

Δ) Εισαγωγή - επεξεργασία στοιχείων και Βάσεις Δεδομένων.

Ε) INTERNET και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

4.      Κατά θεματική ενότητα βαθμολογείστε το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα για σας με την κλίμακα:

1 = Λίγο, 2 = Μέτρια , 3 = Πολύ

Θεματική ενότητα

Προσωπικές γνώσεις προ σεμιναρίου

Ενδιαφέρον για το θέμα

Χρήσιμο για ΠΕ θέμα

Πληρότητα Εισήγησης

Α

 

 

 

 

Β

 

 

 

 

Γ

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

Ε

 

 

 

 

1.      Θεωρείτε ότι στο σύνολό τους, τα περιεχόμενα του Σεμιναρίου καλύφθηκαν;

1.         Ανεπαρκώς                   

2.         Επαρκώς                      

3.         Αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα
απ' ότι χρειάζεται        


1.      Ιεραρχείστε τις θεματικές ενότητες, όσον αφορά το ενδιαφέρον και τη σημαντικότητά τους για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ, βάσει της κλίμακας 1 (σημαντικότερη) έως 4 (λιγότερο σημαντική)

Ενότητα

Ιεράρχηση

Α

 

Β

 

Γ

 

Δ

 

Ε

 

1.      Ό,τι αποκομίσατε από το σεμινάριο, θεωρείτε πως θα φανεί χρήσιμο στα προγράμματα Π.Ε;

1. Λίγο           2. Πολύ         3. Καθόλου 

2.      Θα περιλάβετε τις τεχνικές έρευνας στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε;

1. Καθόλου  2. Μερικές φορές       3. Συχνά 

3.      Κρίνετε αναγκαία τη διεξαγωγή τέτοιων σεμιναρίων και σε άλλους εκπαιδευτικούς;

1. Καθόλου  2. Λίγο - Μέτρια                     3. Πολύ 

 

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ