Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το Internet μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ζωντανή αντανάκλαση της εποχής μας, αλλά και ως μια εικόνα του μέλλοντος. Είναι το μεγαλύτερο έντυπο στον κόσμο και το πιο φιλελεύθερο διότι όχι μόνο δεν έχει εκδότη, αλλά η εμβέλεια του είναι παγκόσμια και υφίσταται την μικρότερη κρατική παρέμβαση.

Ό,τι υπάρχει στον κόσμο του Ιnternet είναι ένας πεντακάθαρος καθρέπτης των ενδιαφερόντων και αναγκών των χρηστών του. Από αυτή την σκοπιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι αρκετά διαδεδομένη στο Ιnternet.

Το Internet περιέχει πλήθος πληροφοριών για την Π.Ε., που προέρχονται από όλες τις άκρες της γης. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι η συλλογή αυτή είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξούμε να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Γι'αυτόν το λόγο επιλέξαμε τις πληροφορίες στο site αυτό με βάση τα εξής κριτήρια: την ποιότητα του site, την εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος την ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet.

Τι προσφέρει το Ιnternet στην Π.Ε.;

Η χρήση του Internet στην Π.Ε. επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών των οποίων η εμβέλεια επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης παρέχει άμεση πληροφόρηση για όλα τα θέματα και όλους τους τρόπους έκφρασής τους (π.χ. δημοσιογραφία, επιστημονικά άρθρα, σεμινάρια, κ.λ.π.) που σχετίζονται με την Π.Ε.

Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό βοήθειας, αλληλοσυμπαράστασης και αλληλοπληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και χωρών.

Πάνω απ'όλα όμως αποδεικνύει τη σημαντική θέση που κατέχει η Π.Ε. στη συνείδηση και δράση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποιά η αξία της χρήσης του Internet στην Π.Ε.;

1. Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης:

- Παρέχει την δυνατότητα για άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να γίνει συγγραφέας και να εκδόσει το έργο του σ'ένα παγκόσμιο κοινό.

- Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και εμπειρίες χωρίς τον περιορισμό που επιβάλλουν οι αποστάσεις.

- Το Ιnternet παρέχει την δυνατότητα για ανεξάρτητη μάθηση και επιτρέπει αμεσότητα στη μόρφωση πάνω σε θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών.

- Βοηθά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και άλλων φορέων.

- Αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών πάνω σε θέματα Π.Ε.

- Προσφέρει εκπαιδευτικά βοηθήματα

2. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση

Το Ιnternet μπαίνει στην ζωή μας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι on-line όλο και θα αυξάνονται (Μην ξεχνάτε: όσο απλοποιείται η χρήση του Ιnternet, τόσο ευρύτερη χρήση του θα γίνεται)

Το κόστος παροχής και μετάδοσης πληροφοριών μέσω του Ιnternet είναι φθηνό (και θα γίνεται φθηνότερο) άσχετα από τον αριθμό αντιτύπων της έκδοσης.

Το Ιnternet έχει παγκόσμια εμβέλεια. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 24ωρη πρόσβαση σε αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν είναι όλα ρόδινα στο Internet. Υπάρχουν πάμπολλες άχρηστες πληροφορίες και χιλιάδες άλλα sites που μπορούν να απασχολήσουν το χρήστη χωρίς σοβαρό λόγο. Πάνω απ'όλα το Internet δεν ελέγχεται καθόλου εύκολα.

Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε. - Επόμενη σελίδα