ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(σε μορφή pdf)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ