ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 

Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Γ.Κ. Κούσουλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δνσης Β' Αθήνας
Μάιος 2008

 

  Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ: Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, 1997
  Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Πρακτικά Συνεδρίων της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ):
 

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), Γλυφάδα-Αθήνα, 8-10/10/1999

  Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες", Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 15-17/10/2004
  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία-Οικονομία-Περιβάλλον-Πολιτισμός", Αθήνα, 9-11/11/2007
  Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Ναύπλιο, 12-14/12/2008
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη", Ιωάννινα, 26-28/11/2010
  2ήμερο Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. "Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της ΕΑΑ στο Νέο Σχολείο. Υποστηρικτικοί θεσμοί" Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την ΠΕ. 15-16 Απριλίου 2011, Αθήνα, Αίθουσα "Jacqueline de Romilly", ΥΠΔΒΜΘ
  Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα", Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου και 1-2 Δεκεμβρίου 2012

 

Εκδόσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ):
  "Βασικά Κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"
 
  Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)"

 

Περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), Παράρτημα Αττικής "Άκρως ΕκπαιδευτΟΙΚΟ"
 

 

Περιοδικό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Η περιοδική έκδοση του Κέντρου "Περιβαλλοντική Αγωγή - Θέματα και Προβληματισμοί" (τεύχη σε pdf & doc):

http://www.ceed.uoa.gr/pop_up.htm

Η διεύθυνση του ιστοχώρου:

http://www.ceed.uoa.gr/