Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παράδειγμα - Δημιουργία πρότυπου οδηγού μουσείου - 1η σελίδα

Οδηγίες:

Κοιτάμε τους θεματικούς άξονες που παρουσιάζει το site ώστε να αποφασίσουμε εάν υπάρχουν πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. Για να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες επιλεγμένες για το παράδειγμά μας σελίδες του site ππροχωράμε στα σημεία της σελίδας που αναγράφεται το Ocean Planet Home Page και πατάμε το αριστερό πλήκτρο στο ποντίκι μας. Η κίνηση αυτή θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο επιλεγμένο site.

Σημείωση: Το επιλεγμένο site βρίσκεται ανάμεσα από τις διπλές γραμμές.SeaWiFS Project Home Page

JASON Project Home Page

Ocean Planet Home Page

In Search of Giant Squid

The Smithsonian Institution's
150th Birthday Cake

Gene Carl Feldman (gene@seawifs.gsfc.nasa.gov) (301) 286-9428


Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα - Σελίδα σύνδεσης