Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Π.Ε.

Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι κατάλογοι που ακολουθούν αποτελούν μια ακόμη οδό για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.). Μπορείτε να ανιχνεύσετε πληροφορίες από όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η θεματολογική έρευνα (παρ'όλο που δεν προσφέρεται όσο το δυνατόν απλούστερα) γίνεται με ευκολία αφού ο κάθε κατάλογος συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του εκάστοτε site.

Η ηλεκτρονική βόλτα στις οργανώσεις και τα δίκτυα της Π.Ε. αξίζει τον κόπο διότι στην πλειονότητά τους, περιέχουν ποιοτικές και χρηστικές πληροφορίες καθώς και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Οι κατάλογοι που ακολουθούν είναι μια συλλογή διευθύνσεων περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτύων συγκεντρωμένων στα κύρια sites της Π.Ε. ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους. Η παρουσίαση εντός των καταλόγων γίνεται με αλφαβητική σειρά.

Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα