Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβάλλον και Internet - Περιεχόμενα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet

Ι. Εισαγωγή

Ι.α. Τι προσφέρει το Internet στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση;

      1. Από την σκοπιά της Μεθοδολογίας και πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
      2. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέ÷ουν πληροφόρηση

Ι.β. Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Internet:


ΙΙ. Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΙΙ.α. Βιβλιοθήκες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ΙΙ.β. Πηγές Π.Ε κατά Εκπαιδευτική Βαθμίδα

ΙΙ.β.1 Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

1) Μαθήματα
2) Βοηθήματα

ΙΙ.β.2.Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο

1) Μαθήματα
2) Βοηθήματα:

2α) Γενικής περιβαλλοντικής θεματολογίας   
2β) Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα
2γ) Ειδικότερα περιβαλλοντικά θέματα


ΙΙΙ. Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

IV. Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

V. Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Τις Σελίδες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δημιούργησε και επιμελείται η Άρτεμη Σιωνίδου.
Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στη διεύθυνση ksakel@ekke.gr

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα - Επόμενη σελίδα