Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες Sites για την Π.Ε.

Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

(Σημείωση: Ό,τι ακολουθεί είναι μόνο δείγμα)

Παρουσιάζουμε τα ακόλουθα sites γενικού ενδιαφέροντος και χρηστικότητας ως ενδεικτικά του εύρους της περιβαλλοντικής θεματολογίας και της ποικιλίας περιβαλλοντικών πληροφοριών.

* Στον τομέα της έρευνας και πληροφόρησης, τα ΜΜΕ αντανακλώντας την αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση του ακροατηρίου τους όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν αλλά και φροντίζουν για την μεγαλύτερη και αμεσότερη διάδοση περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνουν ειδήσεις, επικαιρότητα. τεχνολογικά ευρήματα, έρευνες, κ.λ.π.